Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

YEJ, Ystad - Eslövs Järnväg

Av Rolf Sten

Tidtabell 1930 YEJ
Av tabellen framgår också vilka stationer och lastplatser som fanns längs YEJ linje
Timetable YEJ 1930

Return to page top

 Return to YEJ table of content
  Returtåg till "YEJ" innehållsförteckning"

© Rolf Sten
yej_tidtab.html senast uppdaterad 2021-04-17