Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

YEJ, Ystad - Eslövs Järnväg

Av Rolf Sten

Banprofil YEJ
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade.
De olika stationernas höjd över havet framgår också.
YEJ line gradient

Banprofilen kommer från Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926

 Return to YEJ table of content
  Returtåg till "YEJ" innehållsförteckning"

© Rolf Sten
yej_profil..html senast uppdaterad 8 april 2002