HOME
INDEX

650     Klagshamn - Tygelsjö

FÖREGÅENDE
LISTA
Klagshamn - (Tygelsjö)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från TillKh, Kl Klagshamn 0,000 1898-10-26 stn, † P 1927-05-15, lp 1936-01-01, GU 1945, † 1966-10-01  småbana Klagshamns industri; hamnspår
Ä, Äj) Ängsholm 1,800 1898-10-26 stn, hlp 1924-06-01, lp 1927-05-15, † 1936-01-01
Ty/Tsö (Tygelsjö) 4,100 22 1886-08-20 stn, † 1971-08-23; ansl MTJ


 
Västra Klagstorp–Tygelsjö järnväg (VKTJ, KTJ)
Mer om VKTJ, KTJ finns här!

I anslutning till att det gamla kalkbruket i Klagshamn byggdes ut av nya ägare lät de också bygga en bibana till Malmö–Trelleborgs järnväg.
Snart tillkom även en cementfabrik och flera andra industrier.
Järnvägens persontrafik fick tidigt vika för bussarna som körde en rakare väg till Malmö medan den regelbundna godstrafiken fortsatte tills konkurrenten Skånska Cement köpte upp och lade ner cementtillverkningen. Kvar fanns en tid vissa transporter för försvarets räkning och frakt av sockerbetor.

Koncession 1897-06-11.

Längd 4 km.

Spårvidd 1435 mm.

Förvaltningsort
Malmö (se Malmö järnvägar) till 1936, sedan Klagshamn.

Trafikförändringar
hösten 1897 *provisorisk godstrafik.
1898-10-26 *allmän trafik.
1927-05-15 †persontrafik.
1935-05-15 †allmän godstrafik.
1939 † cementtransporterna.
1945 † bettransporterna.
1963 † formellt.

Upprivning 1963.

Anmärkning
a) Västra Klagstorp blev Klagshamn mellan bolagsbildning och öppnande. Bansignaturen ändrades 1933.
b) Personal från Klagshamns Cementverk skötte transporterna efter 1936.
c) Klagshamn ströks ur Svensk järnvägs- och stationsförteckning först 1966-01-01 på grund av redigeringsmisstag.
 
Källor och referenser
- Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
- Yngve Holmgren, ”Ängsholm och Klagshamnsbanan”, ÖSJ-bladet 3/1993
- Janis Priedits, ”Klagshamns cementfabrik och spår”, Spår 1996
- Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson  /  Kjell Byström
Uppdaterad 2011-12-03 Rolf Sten