HOME
INDEX

651     Malmö - Limhamn

FÖREGÅENDE
LISTA
(Malmö) - (Malmö V) - Limhamn
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringM

(Malmö)

617,800 3 1856-12-01 stn, triangelspår; ansl SJ, MkontJ, MSJ, MGJ, Bandel 639
  Malmö hamnkanal   0,100      svängbro
  Limhamnsstationen   0,300   1897-12 sto; stationshus mellan spåren, vid Bagers plats
M/Möv (Malmö V) 0,400 3 1874-12-21 stn, † 1955-06-10; ansl MYJ
Mml Malmö MLJ   4,000   1889-12-21 stn, I lp, PU 1945-05, GU 1970-08-01, † 1986-01-01
Ribbersborg 3,000 1889-12-21 hp 1889-12-21, † 1935; fd Ribbersborg, Ribergsborg
Ribergsborg 3,000
Ribersborg 3,000
  Sånekulla   2,000   1896-12-21 hp, † 1913-04-26; även ssp en tid från 1890
  Bellevue   1,400   1913-03 hp, † s 1920t
Bellevue 1,100 1889-12-21 hp, † 1913-03
Lh/Lmh Limhamn 0,000 3 1889-12-21

stn 1998-12-21, PU 1945-05, I lp, U 2005-06-01, † 2009-01-01; hamnspår; småbana Limhamns cementfabrik 


 

Malmö–Limhamns järnväg (MLJ) Mer om MLJ finns här!
Sedan den stora cementfabriken anlagts i Limhamn behövdes en järnväg till Malmö och det övriga nätet.
Cementbolaget har hela tiden haft starka ägarintressen och MLJ AB var från 1966 dotterföretag till Cementa i Eurockoncernen.
Banvallen lades delvis utanför den forna strandlinjen och banan låg nästan helt i plan. Cementfabrikens dynamiske chef R.F. Berg införde flera innovationer, bl.a. Sveriges enda fjärdeklassvagnar, efter tyskt mönster.
Trafikbehovet växte mellan de expanderande orterna Malmö och Limhamn, och MLJ var under ett antal år landets lönsammaste järnväg. Cementtillverkningens avveckling blev inledningen till den verkliga nedgången.

Koncession 1887-12-22.

Längd Totalt 5 km.

Spårvidd 1435 mm. .

Förvaltningsort Limhamn.

Trafikförändringar
1889-12-21 *allmän trafik.
1945-05 † persontrafik de facto (kraftigt neddragen 1915-07 då spårväg till Limhamn öppnades, ytterligare 1918).
2005-06-01 † godstrafik de facto (formellt 2008-12-14).

Trafik
a) Tillfälligt återupptagen persontrafik 1951-03-20–04-21 i samband med spårvägsstrejk.
b) Den sporadiska godstrafiken utfördes från 1997 av medlemmar i föreningen Veteranjärnvägen
trafikuppehåll 1902-12-26–1903-02-24 sedan banan raserats av storm..

Omläggning
1897-12 förlängdes persontrafiken på Malmö hamns spår till ”Limhamnsstationen” vid Bagers plats, dit tågen hade gått söndagar sedan 1891.

Upprivning 2009

Anmärkning
a) 1966 först i Sverige utan eget banunderhåll, överlåtet till Swedish Rail System.
b) På anslutningsspåret Malmö V–Malmö C bedrevs vagnbjörnstrafik (från godsvagnstillverkande Industrier) 2005–2008 under bygget av Citytunneln. Åter spårtrafik 2008-10-01..
 
Källor och referenser
- Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009

- Håkan Olsson, Malmö–Limhamns Järnväg 1889–1989, 1989 "Ett märkligt 90-årsjubileum”, Tåg 4/1993

- Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson  /  Kjell Byström
Uppdaterad/kompletterad 2021-04-25 Rolf Sten