Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


KTJ, Västra Klagstorp - Tygelsjö Järnväg

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow

Snabbfakta, KTJ (Facts KTJ)

Snabbfakta, KTJ (Facts KTJ) (2004-01-12)

Stationer driftplatser, bandelar (Operation sites) 650

Karta  KTJ ( map KTJ)

Karta  KTJ ( map KTJ) (2004-01-12)

Tidtabell KTJ från 1914 (Timetable 1914)

Tidtabell KTJ från 1914 (Timetable 1914) (2004-01-12) 

Line gradient

Banprofil (line gradient) (2004-01-12)  

Klagshamn station year 1920
Klagshamns station omkring 1920. Till vänster syns cementfabriken. Foto: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926.  

Nästa sida Next page


Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926. Sveriges Järnvägsmuseum, Svensk Järnvägsstatistik, Sveriges lokstationer, Riksarkivet, Järnvägsdata 1999.

Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"

© Rolf Sten
ktj_inneh.html senast uppdaterad
2021-04-28