HOME
INDEX

628     Kävlinge - Sjöbo

FÖREGÅENDE
LISTA
(Kävlinge) - (Örtofta) - (Harlösa) - (Sjöbo)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringKg (Kävlinge) h 16.200 15 1886-09-18stn, † G 1997-06-09; <1913 Kjeflinge; ansl 20,4 KSJ, KjBJ, Godsstråket genom Skåne; PS
Glfk Glacéläderfabriken 17,900 12 ~1950 lp, †1972-01-01
Ri Rinnebäck 18,300 12 1906-02-18 stn, T hlp s1920t, I hlp b1930t, lp 1954-06-10, †1972-01-01
Kml Krutmöllan 20,800 16 1906-02-18 stn, T hlp s1920t, I hlp b1930t, lp 1954-06-10, †1972-01-01
Lhe Lilla Harrie 22,800 17 1906-02-18 stn, I hlp, T lp 1954-06-10, †1982-05-23
  Örtofta v 591,8 20    
Ö (Örtofta) 25,600 20 1857-12-23  stn; ansl KSJ SSB; FS
  port   27,000   1906 under SSB, BI s1950t
Vp Viderup 28,700 25 1906-02-18 stn, T hlp s1920t, I hlp b1930t, †1954-06-10
Hviderup
Gda Gårdstånga 31,400 20 1906-02-18 stn, I hlp, T hlp 1935-01-01, †1954-06-10
Flyinge   34,0 Flyinge (Fle) 21 stn 1906-02-18, †1954-06-10
Holmby   37,5 Holmby (Hby) 27 stn 1906-02-18, T hlp s1920t, I hlp b1930t, †1954-06-10
Frh Frosta-Hammarlunda 39,400 21 1906-02-18 stn, T hlp s1920t, I hlp b1930t, †1954-06-10; fd Frosta Hammarlunda
Frh Frosta Hammarlunda 39,400 21    
Hba Hunneberga 42,000 22 1906-02-18 stn, T hlp s1920t, I hlp b1930t, †1954-06-10
Hl/Höa (Harlösa) 45,700 26 1906-02-18 stn, lp 1955-06-10, U 1982-06, †1983-04-01; ansl BLHJ, MSJ
Våm Våmbsjön 48,000 25 1937-09-06 hp, †1954-06-10
Tpd/Täp Täpperöd 49,800 22 1906-02-18 stn, hlp 1932-09-01, lp 1947-09-06, †1939-10-01
Öd, Övd Öved 53,500 22 1908-07-01 stn, †1954-06-10
Övds Öveds stenbrott +4,000 1906-02-18 lp, †1954-06-10; vid bispår
Sjo (Sjöbo) v 61,100 51 1893-09-22 se Malmö–Simrishamns järnvägar

 

Landskrona–Kävlinge–Sjöbo järnväg (LKSJ)
Landskrona, som för hundra år sen höll på att tappa relativt till konkurrentstäderna Malmö och Helsingborg, sökte kompensation genom att vidga omlandet med hjälp av järnvägar.
Landskrona–Kävlinge järnväg från 1893 skulle förlängas till Sjöbo i centrala Skåne (och enligt de vidlyftigaste planerna ännu längre). Förutom Landskrona tecknade några landskommuner och ett par stora gods pengar i banan, och statslån erhölls.

Ekonomin var dålig från början på grund av överetableringen av järnvägar i mellersta Skåne.
Sten från Öved och sockerbetor var de tyngsta godsslagen men persontrafiken obetydlig.
Konkursen 1923 ledde till statsövertagande och SJ rationaliserade driften, men bettrafikens avveckling avgjorde utgången.
Godstrafiken till några industrier höll liv i banans västligaste del i tre decennier till.

Koncession 1898-07-01.

Längd 45 km.

Spårvidd 1435 mm .

Förvaltningsort
Landskrona till 1919, Lund t.o.m. 1923, Malmö (SJ) 1924–1926.

Trafikförändringar
1906-02-06 *Kävlinge–Sjöbo, 45 km, provisorisk godstrafik.
1906-02-18 *samma sträcka, allmän trafik.
1954-06-10 †Örtofta–Sjöbo, 35 km, allmän trafik och Kävlinge–Örtofta, 9 km, persontrafik.
1957-01-01 †Örtofta–Sjöbo, resttrafik (sockerbetor).
1958-06-01 †Kävlinge–Glacéläderfabriken,.
2 km, godstrafik (gatuförändring, fabriken matades sedan från öster).
1972-01-01 †Glacéläderfabriken–Lilla Harrie, 5 km, godstrafik.
1982-05-23 †Lilla Harrie–Örtofta, 2 km, godstrafik.

Samband
Samförvaltades med LaKJ (därav namnet). När LaKJ 1919 köptes av Landskrona–Lund–Trelleborgs järnväg övergick LKSJ (med bibehållet namn) till gemensam trafikförvaltning med LLTJ.

Förstatligad
SJ övertog trafiken provisoriskt 1924-01-01 och permanent 1924-08-30. Banan blev 1925-01-01 statligt bolag med benämningen Kävlinge–Sjöbo järnväg och införlivades med SJ 1926-07-01.

Upprivning
Örtofta–Sjöbo slutet av 1950-talet, Kävlinge–Glacéläderfabriken 1958, Glacéläderfabriken–Lilla Harrie 1972, Lilla Harrie–Örtofta 1984.

Nollpunkt Kävlinge för LKSJ, Landskrona för KSJ.

Anmärkning
Harlösa stn med stumpar av utgångslinjerna mot Lund, Kävlinge och Sjöbo överläts 1956 till den 1952 startade SJ-skolan.
Signalskola fanns 1958–1963 och kontaktledningsskola 1963–1982. Därvid försågs bangården med kontaktledningar (utan spänning).

 
Källor och referenser
- Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009.
- Anders Olsson, ”Kävlinge–Sjöbo Järnväg”, Skånska Järnvägar 3/2001 6
- Cecilia Hägglund & Rolf Wändel, Sjöbo-banan, 200
- Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   / Benny Nilsson  /  Kjell Byström
Uppdaterad/kompletterad 2021-04-13 Rolf Sten