HOME
INDEX

641     Köpingebro - Sankt Olof

FÖREGÅENDE
LISTA
(Köpingebro) - (Gärsnäs) - (Sankt Olof)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringKöp (Köpingebro) h 164,400 11 1894-10-05 stn, † G 2009-07-01; PS
  Föreningsväxeln       1894-10-05 fp, BI 1921-09-18 Föreningsväxeln med YEJ
Kh/Köi Köpingsberg h 161,600 17 1932-05-22 hp, † 1970-09-27
Gl/Glo Glemmingebro v 158,200 17 1894-10-05 stn, hlp 1960, † 1970-09-27
Hd/Hdv Hedvigsdal v 155,300 23 1894-10-05 stn, hlp 1961, T hp 1966-12-01, I hps 1966-12-01, I hp 1968-02-12, † 1970-09-27
Gyllerup 153,400   lp, †~1930
Lp/Ldp Löderup h 152,300 28 1894-10-05 stn, † 1970-09-27
Tuv/Tuo Tuvorna h 147,900 31   1931-09-15 hp, † 1970-09-27
Bo/Brr Borrby v 147,600 33 1894-10-05 stn, † 1970-09-27
Bp/Bäp Blästorp v 144,900 51  1931-09-15 hp, † 1970-09-27
Ha/Hmg Hammenhög h 141,600 52 1894-10-05 stn, lp 1970-09-27, † 1984-04-01
Öh/Öhr Ö Herrestad h 139,200 51 1931-09-15 hp, † 1970-09-27
Gss (Gärsnäs) h 136,500 57 1892-12-15 stn, † G 1987-01-01; ansl CTJ; PS
Vh/Vir Virrestad h 133,700 67  1931-09-15 hp, † 1969-06-01
Övl Östra Vemmerlöv   131,200 71 1978 hp, † 1990; museitrafik; <1978 Gyllebo (Gyb)
Gb/Gyb Gyllebo h 131,200 71 1902-06-15 stn, hlp 1961-05-28,lp 1972-01-01,†1972-02-01
Gbl/Gybs Gyllebosjö v 129,300 73 1915  lp+grp, grp, hp+grp 1920t, hp 1953, †1969-06-01; även museitrafik
Gh/Gnt Grönhult h 126,300 97 1902-06-15 stn, hp 1909-05-01, † 1910t, hp 1931-09-15, †1969-06-01
Sto/Soo (S:t Olof) h 122,600   1901-09-18 stn, hlp 1969-12-01, lp 1972-01-01, † 1974-01-01; 122,6 I åter stn i museitrafik; ansl YBJ; PS

Delkarta utvisande de olika järnvägsbolagens bandelars inbördes förhållande i sydöstra Skåne.

Delkarta utvisande de olika järnvägsbolagens bandelars inbördes förhållande i sydöstra Skåne.
 


Ystad-Gärsnäs järnväg (YGJ). Mer om YGJ finns här!

Genom beslutet att anlägga ett sockerbruk i Köpingebro, som stod klart 1893, kunde de tidigare planerna på en järnväg genom södra Österlen förverkligas.
För att maximera trafikområdet gjorde banan en vid sväng åt sydöst, och förutom de lokala intressenterna satsade Ystads stad och Ystad-Eslövs järnväg pengar i YGJ.
Sockerbetor blev från början det viktigaste godsslaget. Fusionen med förlängningen Gärsnäs-S:t Olofs järnväg motarbetades av YGJ men drevs igenom av ägarmajoriteten i Ystad.

Koncession 1892-05-27.

Längd 28 km.

Spårvidd 1435 mm .

Förvaltningsort Ystad.

Trafikförändringar 1894-10-05 *Köpingebro-Gärsnäs, allmän trafik.

Trafik Ombesörjdes av Ystad-Eslövs järnväg. Tågen utgick från Ystad.

Nollpunkt Köpingebro.

YGJ sammanslogs 1905-09-01 med Gärsnäs-S:t Olofs järnväg till Ystad-Gärsnäs-S:t Olofs järnväg.

Ystad-Gärsnäs-S:t Olofs järnväg (YGStOJ). Mer om YGJ finns här!
YGStOJ bildades 1905-09-01 genom fusion av Gärsnäs-S:t Olofs järnväg och Ystad-Gärsnäs järnväg.
Karaktären av betbana bestod efter fusionen, och som för andra sådana banor räckte inte denna säsongsmässiga trafik för att skapa lönsamhet, särskilt sedan vägtrafiken hade börjat konkurrera på allvar. Detta framtvingade rekonstruktionen 1930 sedan nedläggning hotat.
Med staten som ägare från 1941 fick YGStOJ en ny trafikuppgift i och med att den genomgående trafiken Kristianstad-Ystad lades om till att gå den vägen, men folkminskningen och motoriseringen i trakten blev banans död.

Längd 42 km.

Spårvidd 1435 mm..

Ägare
Ystad-Gärsnäs järnvägs AB t.o.m. 1929-01-31, sedan Ystad-S:t Olofs järnvägsAB där Ystads stad hade alla aktier.

Förvaltningsort Ystad.

Trafikförändringar
1970-09-27 †Hammenhög-Gärsnäs, 5 km, persontrafik och Köpingebro-Hammenhög, 23 km all
trafik (behovsgodståg Köpingebro-Löderup 1964-05-31).
1972-01-01 †Gärsnäs-S:t Olof, 14 km, persontrafik.
1972-02-01 †samma sträcka, godstrafik (behovsgodståg 1962-05-27).
1984-04-01 †Hammenhög-Gärsnäs, godstrafik.

Samband Ingick från 1912 i Ystads järnvägar.

Trafik
a) Ombesörjdes av Ystad-Eslövs järnväg. Tågen utgick från Ystad.
b) Betskörden på hösten gjorde trafikflödet närmast Köpingebro till betbanornas högsta, med Glemmingebro som avlastningsbangård.

Omläggning
1922-09-18 öppnades ett eget ingångsspår till Köpingebro. Tidigare hade YEJ och
YGStOJ en gemensam bro över Nybroån.

Förstatligad 1941-07-01.

Upprivning Köpingebro-Hammenhög 1970-71, Hammenhög-Gärsnäs 1985.

Nollpunkt
Köpingebro för YGStOJ, av SJ omkilometrerat från Älmhult via S:t Olof.

Anmärkning
a) Privatbanans "h" i vissa trafikplatssignaturer stod för "hållplats" enligt danskt mönster
b) Sträckan Gärsnäs-S:t Olof såldes 2000 till Simrishamns kommun som överlät den till mf Skånska Järnvägar, som har trafikerat sträckan sedan 1971.

 
Källor och referenser
- Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
- Anders Olsson, "Ystad-Gärsnäs Järnväg 100 år", ÖSJ-bladet 4/1994
- Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   / Benny Nilsson  /  Kjell Byström
Uppdaterad 2021-04-17 Rolf Sten