HOME
INDEX

640     Tomelilla - Brösarp

FÖREGÅENDE
LISTA
(Tomelilla) - Sankt Olof - (Brösarp)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från Notering(Tomelilla) 0,000 66 1865-12-01 stn, † G 1990-01-08, *G 1991-08-30, † G 2004-06-13;
ansl YEJ,; stationen sedd från väster PS
Sr/Spp Spjutstorp 6,300 81 1901-09-18 stn, lp 1941-07-01, hlp 1944-09-18, lp 1947-09-18, † 1954-06-01
Od Onslunda 9,000 100 1901-09-18 stn, lp 1941-07-01, hlp 1944-09-18, lp 1947-09-18, † 1954-06-01
Sh/Sug Snugge 10,900 1931-09-15 hp, † 1941-07-01, *P 1944-09-18, † P 1947-06-09
Tbh Tullbyholm 12,700 1914-05 lp, †~1920, lp 1928-07-27, †~1930, BI ~1935
Sto/Soo S:t Olof h 16,400 121 1901-09-18 stn, hlp 1969-12-01, lp 1972-01-01, † 1974-01-01; 122,6 I åter stn i museitrafik; ansl YGStOJ; PS
S:t Olov  
Scst Scoutstugan   121,900   1999 sto; evenemangstrafik; PH
Vb/Vty Vitaby v 116,500 91 1901-09-18 stn, lp 1972-01-01, † 1975-06-01; museitrafik; PS
Hvitaby
Vtk Vitaby kyrka   111,200   2006-05-15 sto; evenemangstrafik; PH
  Ravlunda bränneri   113,300   2004 hp; evenemangstrafik; PH
Rb/Rav Ravlundabro h 113,000 42  1901-09-18 stn, hlp 1955, T hp 1967-09-01, † 1972-01-01; museitrafik; PL
  Raflundabro          
Bös Brösarp S   109,600     2006 avx  (utbruten ur Brösarp stn); IL
Br/Böp (Brösarp) h 109,300 40 1900-05-03

stn, lp 1972-01-01, † 1982-09-01; I stn (museitrafik); ansl YBJ; PS

Delkarta utvisande de olika järnvägsbolagens bandelars inbördes förhållande i sydöstra Skåne.Delkarta utvisande de olika järnvägsbolagens bandelars inbördes förhållande i sydöstra Skåne.
 

Ystad–Brösarps järnväg (YBJ) Mer om YBJ finns här!

Albo på östkusten var det sista skånska häradet som fick järnväg även om förslagen hade varit många.
Så småningom enades man inofficiellt om en gränsdragning i Brösarp vid Verkeån mellan Kristianstads och Ystads influensområde. Ystads kommun tecknade halva aktiekapitalet och fick Ystad–Eslövs järnväg att satsa ytterligare en tredjedel.
Den kuperade terrängen drev upp kostnaden.
Genomfartstrafiken i samarbete med Östra Skånes järnvägar, som hade föranlett ett solitt byggnadssätt, blev en besvikelse och det lokala näringslivet i området var inte särskilt vitalt.
Ystads kommun fick täcka löpande förluster fram till 1929 då YBJ förklarades i likvidation och därefter blev dotterbolag till YEJ.
När Ystadbanorna förstatligades 1941 nedlades persontrafiken på sträckan Tomelilla–St Olof, ”Snuggebanan”, som alltid varit YBJ:s mest olönsamma del.
Efterkrigstiden innebar en successiv tillbakagång när det gällde både resenärer och gods fast militärtransporter till Ravlunda skjutfält tillkom.

Koncession 1898-09-09.

Längd 30 km.

Spårvidd 1435 mm.

Förvaltningsort Ystad.

Trafikförändringar.
1900-07-31 *Tomelilla–S:t Olof, 16 km, provisorisk godstrafik.
1901-09-18 *samma sträcka och S:t Olof–Brösarp, 14 km, allmän trafik.
1941-07-01 †Tomelilla–S:t Olof, 14 km, persontrafik.
1944-07-01 *samma sträcka, persontrafik.
1947-06-09 †samma sträcka, persontrafik och Onslunda–S:t Olof, 7 km, godstrafik de facto (formellt 1954-06-01).
1955 †Tomelilla–Onslunda, godstrafik (betor) de facto.
1972-01-01 †S:t Olof–Brösarp, 13 km, persontrafik (därmed hela sträckan Gärsnäs–Kristianstad).
1974-04-01 †S:t Olof–Vitaby, 7 km, godstrafik.
1975-06-01 †Vitaby–Brösarp, 7 km, godstrafik.

Samband Ingick i Ystads järnvägar.

Trafik
Ombesörjdes av YEJ. Tågen utgick från Ystad och till 1901-11-01 fanns genomgående tåg Ystad–Kristianstad, varefter man återgick till lokbyte i Brösarp. Uppluckrat på 1930-talet.

Förstatligad 1941-07-01.


Upprivning 1 km norrut från Tomelilla–S:t Olof 1954–1956.

Nollpunkt Tomelilla för YBJ, S:t Olof–Brösarp av SJ omkilometrerat från Älmhult.

Anmärkning
a) Bandelen Tomelilla–S:t Olof begärdes nedlagd 1929 men ansökan återtogs.
b) ”Så snart läget å bilgummimarknaden gör det möjligt … kommer persontrafiken att nedläggas”, skrev Sveriges Kommunikationer vid nystarten Tomelilla–S:t Olof.
c) Brösarp–S:t Olof trafikeras från 1971 som museijärnväg av Skånska Järnvägar. Bandelen inköpt av föreningen 2003.

 
Källor och referenser
- Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
- Per Ove Lind m.fl., En järnväg på Österlen, 2001
- Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

 
TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson  / Kjell Byström
Uppdaterad 2021-04-17 Rolf Sten