Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


YBJ, Ystad - Brösarps Järnväg

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow
 

Facts

Snabbfakta, YBJ (Facts YBJ) (2002-04-08) 

Stationer driftplatser, bandelar (Operation sites) 640

map

Karta  YBJ ( map YBJ) (2002-04-08)

Timetable
Tidtabell YBJ från 1930 (Timetable YBJ) (2002-04-08)

Line gradient
Banprofil YBJ (line gradient) (2002-04-08)


Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926.
Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999.


Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"

 


© Rolf Sten
ybj_inneh.html senast uppdaterad 2021-04-17