Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


YGStOJ, Ystad - Gärsnäs - S:t Olofs Järnväg
(Ystad - Gärsnäs Järnväg, YGJ
Gärsnäs - S:tt Olofs Järnväg, GStOJ)

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow
 
Facts Snabbfakta, YGStOJ (YGStOJ) (2004-03-07) 
Stationer driftplatser, bandelar (Operation sites) 641
map Karta  YGStOJ ( map YGStOJ) (2002-04-08)

Timetable
Tidtabell YGStOJ från 1930 (Timetable YGStOJ) (2002-04-08)

Line gradient
Banprofil YGStOJ (line gradient) (2002-04-08)


Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926.
Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999.


Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"

 


© Rolf Sten
ygstoj_inneh.html senast uppdaterad 2021-04-17