HOME
INDEX

636     Dalby - Bjärsjölagård

FÖREGÅENDE
LISTA
Dalby - (Harlösa) - (Bjärsjölagård)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringDby Dalby v 0,00050 1892-12-21 stn, † P 1970-09-27, I lp 1984, † 1987-04-01
Thd/Toh Torna Hällestad h 4,500 57 1912-04-01 stn, lp 1955-06-10, † 1968-05-12, BI ~1969
Sf/Såa Silvåkra h 9,000 27 1910-10-26 stn, hlp b1930t, † 1955-06-10
Silfåkra
Krs/Kkö Krankesjön v 11,000 23 ~1937 hp, † 1955-06-10
Kv/Kvd Kvinnevad v 12,700 25 1911-05-01 hp, † 1955-06-10
Hl/Höa (Harlösa) 14.300 26 1906-02-18 stn, lp 1955-06-10, U 1982-06, † 1983-04-01; ansl BLHJ, LkSJ
Sv/Saj Svansjö v 20,000 79 lp, † 1955-06-10
Hjd/Hjl Hjälmaröd   20,600   ~1933 hp, † m1940t
Skf Skartofta h 22,600 102 1910-10-26 stn, hlp 1948-06-11, †1955-06-10
B/Bjg Bjärsjölagård h 28,400 125 1865-12-01 stn, † G 1973-06-18, I hp 1979-11-05,  PU 1981-05-30, † 1983-04-01; ansl YEJ


 
Malmö–Simrishamns järnväg/ar (MSJ)
MSJ uppstod genom fusion 1896-07-01 av Malmö–Tomelilla järnväg (se ovan) och Simrishamn–Tomelilla järnväg, se bandel 634).
I konkurrens med främst Lund och Ystad men även Landskrona utvidgade Malmö sitt handelsområde åt öster och nordöst – Simrishamn var ingen rival utan en underordnad bundsförvant. Sämre tider infann sig dock innan den planerade banan till nordöstra Skåne hann fullbordas.
Bland godset märktes fisken från östkusten förutom de vanliga jordbruksartiklarna, inklusive betor. Stentrafiken på den västligaste delen föranledde en sen insats av ånglok.
På 1970-talet valde SJ att satsa på den sydliga linjen via Ystad så förbindelsen med Simrishamn bröts.
Den gamla CTJ-sträckan har nu tät persontrafik medan godstrafik Malmö–Staffanstorp saknas trots upprustat spår.

Koncession 1906-09-21 Dalby–Bjärsjölagård.

Längd Totalt 121 km.

Spårvidd 1435 mm.

Förvaltningsort Malmö.

Ägare
Malmö–Tomelilla Järnvägs AB till 1920-03-05, då ändrat till Malmö Järnvägars AB.

Trafikförändringar
1910-10-26 *Dalby–Skartofta, 22 km, allmän trafik.
1911-10-10 *Skartofta–Bjärsjölagård, 3 km, allmän trafik.
1955-06-10 †Harlösa–Bjärsjölagård, 11 km, all trafik (behovsgodståg från 1948-05-09) och Dalby–Bjärsjölagård, 25 km, persontrafik.
1956 †Harlösa–Bjärsjölagård, resttrafik (sockerbetor).
1970-09-26 †Lundavägen–Tomelilla, 67 km, persontrafik (kraftigt neddragen 1967-05-28, annonsering i busstidtabell från 1970-05-31).
1974-06-17 † Önneslöv–Sjöbo, 22 km, godstrafik.
1981-06-01 † Sjöbo–Tomelilla, 21 km, godstrafik (behovsgodståg 1979-06-11).
1982-06-29 † Dalby–Harlösa, 14 km, godstrafik de facto (formellt 1983-04-01).
1987-04-01 † Staffanstorp–Önneslöv, 10 km, allmän godstrafik.
1987-11-03 † Staffanstorp–Dalby, 8 km, resttrafik.
1992-01-01 † Östervärn stn, godstrafik.

Samband Ingick i Malmö järnvägar (se dessa).

Trafik
a) Säsongspersontrafik Simrishamn–Simrishamns hamn (Bornholmsbåten), 1 km, bedrevs 1910–1914, 1929–1939 och 1954–1972.
b) 1967-05-28 började persontrafiken Malmö–Simrishamn omledas via Ystad med tågbyte eller tågvändning i Tomelilla. Omläggningen helt genomförd 1970-09-27.

Trafikuppehåll
1985-06-02–09-02 Tomelilla–Simrishamn på grund av banupprustning.
1990-01-08–1991-09-29 samma sträcka, godstrafik.
1997-05-02–1998-01-04 Lundavägen–Brågarp på grund av trafikbortfall.

Omläggning
a) 1915-12-01 flyttades utfarten från Östervärn vid anläggandet av SJ:s och MSJ:s nya verkstäder. MSJ övertog samtidigt f.d. Malmö–Kontinentens järnvägs spår Malmö–Östervärn.
b) 1953-06-10 anslöts till f.d. MSJ till Lundavägen stn. Den egna infarten till Malmö C revs.

Förstatligad 1943-01-01

Fjärrblockering
1981-05-25 Lundavägen stn; Malmö, lokal fjärrstyrning.

ATC 1988-01-18 Lundavägen stn.

Upprivning
Veberöd–Sjöbo obekant, Harlösa–Bjärsjölagård 1957, Simrishamns hamnspår 1973, Dalby–Harlösa 1984, Sjöbo–Högestad 1990, Staffanstorp–Önneslöv 1992, Östervärn stn 1995.

Nollpunkt
Malmö för Malmö–Tomelilla. För Dalby–Harlösa Malmö under MSJ-tiden, sedan Dalby.

Anmärkning
a) Avsikten var att fortsätta linjen från Bjärsjölagård till Kristianstad och Blekinge, varför Malmö stad som huvudintressent i MSJ ägde aktiemajoriteten i Östra Skånes järnvägar 1919–1933.
Planerna ströks dock ur bolagsordningen 1924.
b) Stort spårupprustningsbehov Dalby–Harlösa vägdes in i nedläggningsprocessen.
c) Turisttrafik med trampdressin Högestad–Tomelilla och sedan 1996 Björnstorp–Veberöd.
d) Sträckorna Tomelilla–Simrishamn och Malmö–Staffanstorp var länsjärnvägar 1988-07-01–2002-03-31, den senare för godstrafik.
 
Källor och referenser
- Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009.
- Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
ÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson   / Kjell Byström
Uppdaterad 2011-12-04 Rolf Sten