HOME
INDEX

631     Lund - Harlösa

FÖREGÅENDE
LISTA
(Lund) - Harlösa
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från Notering(Lund V)  
(Lund SJ)  40   Lund C  se bandel 456
Hv Högevall 0,000 1905 fp, hp+fp 1907-06-05, †1939-06-15
Ld Lund S 1,000 29 1905-05-06 stn, ssp 1939-06-15, U 1966-03-03
Lund Ö 2,200 37 1905-05-06 hlp, ssp 1939-06-15
  bro   3,000      kombinerad bro över motorväg E66 1953
Vp Sidospår   3,000   1919-02 ssp
Ar Arendala 5,200 68 1906-10-07 ssp , hlp 1909, †1939-06-15; <1909 Östra Torn (Öt)
Km Kungsmarken   6,600   1936-09-14 hp, †1939-06-15
Ha/Hard Hardeberga 7,800 58 1905-05-06 stn, T hlp 1922, lp 1939-06-15, U 1964-04, †1965-11-08
Sp, Su Sularp   9,000   1907 grp
Fg Fågelsång 9,500 50 1905-05-06 hlp, †1939-06-15
Sy Södra Sandby 11,700 29 1905-05-06 stn, †1939-06-15
Mv Mossavägen 13,900   1928 hp, †1939-06-15
Sk Skatteberga 15,000 21 1905-05-06 hlp, †1939-06-15
  Revinge grusgrop   18,100   1925 grp; fd Revinge, grustaget, Revinge nya grusgrop; sign Re grp
Re Revingeby 19,500 21 1905-05-06 stn, T hlp 1922, †1939-06-15; <1905-06-16 Revinge
Refvingeby  
Rl Revingehed 21,400 21 1905-05-06 stn, hlp 1921, ssp 1939-06-15; <1905-06-16 Revinge lägerplats
Refvingehed
Harlösa 23,600 26   Harlösa 26 se Landskrona–Kävlinge–Sjöbo järnväg

 

Lund–Revinge järnväg (LReJ)  Mer om LReJ HÄR!
Konkurrenternas erövring av Lunds gamla handelsomland hade blivit ett lokalpolitiskt trauma när man genom en stor kommunal satsning äntligen lyckades etablera en järnvägsförbindelse österut till den militära lägerplatsen Revinge och sedan till Harlösa på Landskrona–Kävlinge–Sjöbo järnväg. Det skånska järnvägsnätet var vid denna tid mättat och bolagets ekonomi blev usel från början. Det viktigaste godsslaget var grus, 1915 kompletterat med sten från en kommunal täkt. Efter fem år var pengarna slut och Lunds kommun fick ta över helt, och efter ytterligare åtta år skedde en formell sammanslagning med Lund–Bjärreds järnväg
koncession
1895 Lund–Revinge, förföll
1902-12-19 Lund–Revinge
1904-10-21 Revinge–Harlösa
längd 24 km
Spårvidd 1435 mm
ägare Lunds stad från 1911
förvaltningsort Lund
trafikförändringar
1905-05-06 *Lund S–Revingehed, 21 km, allmän trafik och Högevall fp–Lund S, 1 km, godstrafik
1906-02-06 *Revingehed–Harlösa, 2 km, allmän trafik
1907-06-05 *Högevall–Lund S, persontrafik
samband Den med Lund–Bjärreds järnväg från 1911-01 gemensamma förvaltningen hette från 1912 Lunds stads järnvägar
nollpunkt Högevall
LReJ sammanslogs 1918-07-01 med LBJ till Bjärred–Lund–Harlösa järnväg (se nedan)

Bjärred–Lund–Harlösa järnväg (BLHJ)
Lund–Bjärreds järnväg och Lund–Revinge järnväg övertogs 1918-07-01 av det nybildade bolaget BLHJ (för tidigare data se dessa banor)
De inledningsvis stora förluster som ärvdes från LBJ och LReJ reducerades i början av 1920-talet genom ett hårt besparingsprogram men förvärrades sedan åter genom bland annat vägtrafikkonkurrens och ändrade badvanor (fribad istället för badhus). Ägande kommunens förhoppningar stod länge till ett statsövertagande, men SJ:s krav på ekonomiska motprestationer var för hårda så järnvägen nedlades strax före starten på andra världskriget, som nog annars hade förlängt dess liv
koncession 1918-07-01 Lund V–Lund C–Högevall, godstrafik
längd 36 km
förvaltningsort Lund
trafikförändringar
1939-06-15 † Bjärred–Lund V, 11 km och Flädie–Leråkra, 1 km, all trafik (utom bettrafik Flädie–Nybble) samt Högevall–Hardeberga, 8 km, persontrafik och Hardeberga–Harlösa, 16 km, allmän trafik
1939-11 † Fjelie–Nybble, 3 km, bettrafik
1940-06 † Hardeberga–Revingeby, 12 km, resttrafik (grus)
1955-12 † Leråkra–Flädie–Fjelie, 4 km, bettrafik
1964-04 † Lund S–Hardeberga, 7 km, godstrafik (de facto, formellt 1965-11-08)
1966-03-03 †Högevall–Lund S, 1 km, godstrafik (de facto, formellt 1965-11-08)
1978 † Revingehed–Harlösa, 2 km, resttrafik (för försvaret)
trafik
a) Fr.o.m. 1939-06-15 trafikerade SJ återstående delar
b) 1962–1969 kördes militära persontransporter Revingehed–Harlösa. Avsnittet disponerades 1953–1963 även av SJ-skolan
förstatligad
1940 Flädie–Leråkra–Fjelie och Harlösa–Revingehed
avelektrifiering 1939-06-15
upprivning Bjärred–Leråkra, 1940, Fjelie–Lund V och Hardeberga–Revingehed 1940, Flädie–Fjelie 1958, Högevall–Hardeberga 1966, Revingehed–Harlösa 1984
anmärkning 2 km närmast väster om Lund återuppbyggdes, delvis i ny sträckning, som industrispår 1943 och trafikerades till 1980

 
Källor och referenser
- Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009.

- Lunds stads järnvägar 1901–1939, 1987 (inkl. ”Rättelser och kommentarer”, 1988)

- Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920


TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson   /  Kjell Byström
Uppdaterad 2011-12-04 Rolf Sten