HOME
INDEX

456     Eslöv - Malmö

FÖREGÅENDE
LISTA
(Eslöv) - Örtofta - Lund - Arlöv - (Malmö)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringE (Eslöv) h 583,9 66 1858-10-04 stn; ansl L&HJ, YEJ, ÖSJ, KEJ; FS
Esö Södra Eslöv   584,8 61 1945-06-10 abo, A 1959-05-31; endast körriktning söderut
Ell Ellinge   587,9 44 1945-06-10 abo, A 1959-05-31
Dat Dammstorp 588,2 45 1992-05-04 avx, ts 1992-09-26; IS
  Bro   590,9   1906 över LKSJ, BI s1950t; dsp
Nröt Norra Örtofta   591,2 24 1945-06-10 abo, A 1959-05-31; endast körriktning norrut
Ö Örtofta v 591,8 20 1857-12-23 stn; ansl KSJ; FS
Söö Södra Örtofta   592,3 22 1945-06-10 abo, A 1959-05-31; endast körriktning söderut
Lilla Harrie    
Krutmöllan    
Rinnebäck    
Glacéläderfabriken    
Nstb Norra Stångby   595,3 45 1935-05-15 abo, A 1959-05-31; endast körriktning norrut
Stb Stångby h  596,2  47 1901-05-01 stn, T hlp 1950t, I hlp 1959, hp 1966; PH
  Södra Stångby   596,3 48 1945-06-10 abo, A 1959-05-31; endast körriktning söderut
Thl Tornhill 597,5 54 1992-11-02 avx, ts 1992-12-12; IS
Slip Sliparemöllan   598,7 47 1945-06-10 abo, A 1959-05-31
Nlu Norra Lund   600,4 45 1945-06-10 abo, A 1959-05-31; endast körriktning norrut
  Bro   600,6   2004-09-26 bro 75 m, över Västkustbanan; dsp
Lu Lund C v 601,4 41 1957-09-01 stn; ansl BLHJ, LLTJ; FS
Lu

Lund

601,4 40 1856-12-02 stn; ansl BLHJ, LLTJ; FS
Riv Ringvägen   602,0 36 1935-05-15 abo, A 1959-05-31; endast körriktning söderut
Lur Lund Rausing 602,4 32 1938 ssp, T lp 1959, I infogad i Lund C stn, T infogad i Lund C stn 1994-09-26
Hardeberga    
Käm Källbymölla 602,9 27 1945-06-11 hp, † 1976-05-30
Käm Källbymölla   603,3 23 ~1940 sto, hp 1942, †1945-06-11, flyttad norrut; <1941 Källby banvaktsstuga
  Höje å   603,6 20   bro 128 m; dsp
Flk Flackarp   603,9 20 1935-05-15 abo, A 1959-05-31
Flp Flackarp 604,5 21 1981-04-27 ts,  IS
Nup Norra Uppåkra   605,6 20 1945-06-10 abo, A 1959-05-31; endast körriktning norrut
Up Uppåkra   606,1 21 1901-05-01 hlp, stn 1910-10-01, I hp 1978-12-05, †1983-01-09
Hjp Hjärup 606,2 21 1983-01-09 hp; PH
Upi Uppåkra industrispår 606,5 20 1978-12-05 lp, † 1985-10-01, BI 1989
Sup Södra Uppåkra   606,9 17 1935-05-15 abo, A 1959-05-31; endast körriktning söderut
Åkn Åkarps norra   608,2 11 1978-03-05 ts ; IS
Nåk Norra Åkarp 608,500 9 1935-05-15 abo, A 1959-05-31; endast körriktning norrut
Åk Åkarp v 608,7 8 1856-12-02 stn, † G 1973-01-01, I hp 1978; PH
Såk Södra Åkarp   609,7 6 1945-06-10 abo, A 1959-05-31; endast körriktning söderut
Böv Burlöv   611,0 7 1935-05-14 abo, A 1959-05-31
Blv Burlöv 611,3 7 1983-01-09 hp; PH
Nal Norra Arlöv   612,0 4 1935-05-15 abo, A 1959-05-31; endast körriktning norrut
Al Arlöv h 612,6 3 1871-10-21 stn, † P 1977-05-22; ansl Godsstråket genom Skåne; tillhör Malmö C ställverk; GS
Ar Arlöf  
  Bro   613,000   2008-03bro; för övergång vänster/högerspårskörning
  Södra Arlöv   613,400   1935-05-15 abo, BI 1956; endast körriktning söderut; ersatt av annat linjeblockssystem
Rto Rostorp   614,200 3 1925-06-05 abo, BI 1956; endast körriktning söderut; ersatt av annat linjeblockssystem
Sgå Segeå   614,200 3 1925-06-05 abo, BI 1956; endast körriktning norrut;ersatt av annat linjeblockssystem
  Sjölunda   614,800 3 1900-10-01 blp, BI 1925-06-05; ersatt av automatisk linjeblockering
Mgb Malmö godsbangård 614,800 1920 t rgb, ts 1998-11-25. Tillhör Malmö C ställverk; IS
Sjl Sjölunda 614,800 3 ~1965 ssp, I infogad i Arlöv stn 1981-01-26
Sjl Sjölunda   615,0 3 1966hp, † 1976-05-30
Srg Strandgården   615,2 3 1925-06-05 abo, BI 1956; endast körriktning söderut; ersatt av annat linjeblockssystem
Slu Sjölunda gård   615,2 3 1925-06-05 abo, BI 1956; endast körriktning norrut; ersatt av annat linjeblockssystem
Sjl Sjölunda   615,6   1922-06-01 hp, † 1966; flyttad norrut
  port   615,9     under MKontJ; dsp; från godsbangården
  Ställverk II   616,2 3 1900-10-01 blp, BI 1925-06-05; ersatt av automatisk linjeblockering
  port   616,2     port ~40 m, under MKontJ; från personbangården, dsp
Vdg Västra Dalagatan   616,2 3 1925-06-05 abo, BI 1956; endast körriktning söderut; ersatt av annat linjeblockssystem
Bpo Banporten   616,2 3 1925-06-05 abo, BI 1956; endast körriktning norrut;ersatt av annat linjeblockssystem
Sls Slussen   617,0 3 1925-06-05 abo, BI 1956; endast körriktning norrut; ersatt av annat linjeblockssystem
M (Malmö C) v 617,8 3 1856-12-02 stn; triangelspår; ansl MKontJ, MSJ, MGJ, Västkustbanan; hamnspår: <1926-05-15 Malmö; FS
Mf) Malmö F +0,3 <1937-03stn, † 1986-11-03
Malmö ångfärjestation 1895-10-07 stn,
Malmö frihamn  
Malmö hamnbana  

 
Mer om Södra stambanan finner Du HÄR!
 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
SJ Särtryck nr 646
Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Statens Järnvägar 1856-1906, 1906
 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05  Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2018-01-07 Rolf Sten