HOME
INDEX

455     Hässleholm - Eslöv

FÖREGÅENDE
LISTA
(Hässleholm) - Höör - Eslöv
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringHm (Hässleholm C) v 534,500 53 1860-12-01 stn; <1996 Hässleholm; ansl Markarydsbanan, Skånebanan; FS
Söhm Södra Hässleholm   535,200 51   1945-06-10 abo, A 1959-05-31; endast körriktning söderut
Finjasjön 538,200 47 1929-06-15 (säsong) hp, † 1931-08-31
Tmtp Tormestorp   539,600 49 1945-06-10 abo, A 1959-05-31
Tmp Tormestorp v 540,100 51 1916-06-15 hlp, T hp ~1960, † 1968-05-12, BI 1978
Mly Mellby 544,100 65 1981-04-10 ts; IS
Sdå

Sandåkra

v 544,900 69 1918-08-01 hlp, T hp 1954, † 1970-05-31, BI 1994-09-24
Luh Lunnahöja     545,600  72 1945-06-10  abo, A 1959-05-31
Nmy Norra Mellby 546,800 80 1946-06-03 hp, † P 1967-05-28 (allmän trafik), † 1970-05-30 (skolelever)
Nrsd Norra Sösdala   549,300 94    1945-06-10 abo, A 1959-05-31; endast körriktning norrut
Sd Sösdala h 549,900 95 1959-07-18 stn, † P 1979-06-11, † 1981-06-01; småbana Sösdala–Store mosse
Sösd Södra Sösdala   550,500 95 1945-06-10 abo, A 1959-05-31; endast körriktning söderut
Nrtö Norra Tjörnarp   554,300 109 1945-06-10 abo, A 1959-05-31; endast körriktning norrut
Tjörnarp v 554,900 112 1874 ts, stn 1875-04-15, † G 1969-06-01, † 1979-06-11; <1875 Gunnarp; IS
  Södra Tjörnarp     555,400  112 1945-06-05 abo, A 1959-05-31; endast körriktning söderut
Kaby Karlarpsby 557,200 113 1945-06-05 hp, † 1975-06-01
Röum Rörum   559,200 107 1945-06-10 abo, A 1959-05-31
Fsv Frostavallen v 560,300 98 1934-12-02 hp, † 1975-06-01
Nrhö Norra Höör   563,400 82 1945-06-10 abo, A 1959-05-31; endast körriktning norrut
Höör v 564,200 80 1918-01-01 stn, † G 1986; ansl ÖSJ; småbana Ringsjö stenbrott; PS
Hör 564,200 80 1858-10-04 stn
Söhö Södra Höör   564,700 78 1945-06-10 abo, A 1959-05-31; endast körriktning söderut
Mse Maglasäte 568,600 77 1940-10-01 hp, †1975-06-01
Orm Ormanäs   569,300 70 1945-06-10 abo, A 1959-05-31
  stoppställe   571,000  1880t sto, U 1880t; banvaktsstugan vid Rönne å
Shn Sjöholmen v 571,700 57 1888 lp, hlp ~1910, stn 1918-01-01, I hlp 1945-09-10, T hlp 1954, T hp 1967-01-01, I hp 1967, † 1971-03-23; småbana Ageröds torv, Rönneholms mosse
Nsg Norra Stehag   573,500 60 1945-06-10 abo, A 1959-05-31; endast körriktning norrut
Sg Stehag h 574,400 64 1858-10-04 stn, † G 1975-01-01, † 1979-06-11, *P 1988-12-04; PS
Sösg Södra Stehag   574,900 64 1945-06-10 abo, A 1959-05-31; endast körriktning söderut
Bos Bosarp h 578,300 69 1915-12-15 hlp, hp 1960, † 1970-05-31
Bosp Bosarp   579,100 72 1945-06-10 abo, A 1959-05-31
Nre Norra Eslöv   583,300 64 1945-06-10 abo, A 1959-05-31; endast körriktning norrut
E Eslöv h 583,9 66 1858-10-04 stn; ansl L&HJ, YEJ, ÖSJ, KEJ; FS
E Eslöf 583,9 66    

Mer om Södra stambanan finner Du HÄR!
Källor och referenser
Järnvägsdata, Svenska Järnvägsklubben, SJK
Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Statens Järnvägar 1856-1906, 1906
TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05 Benny Nilsson    Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad/kompletterad 2018-12-05 Rolf Sten