HOME
INDEX

638     Malmö V - Ystad

FÖREGÅENDE
LISTA
Malmö V - Södervärn - Oxie - Svedala - Börringe - Rydsgård - Charlottenlund - (Ystad) inklusive (Oxie) - (Fosieby)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringM (Malmö C) v + 1,0003
M/Möv Malmö V 0,000 3 1874-12-21 stn, †1955-06-10; ansl MLJ
Ldv (Lundavägen) v  8 1915-12-01  
Ctgd Citadellsgatan   0,700   1929 sipl, BI 1955-06-19; enbart körriktning söderut
Mhv Malmöhusvägen   0,900   1929 sipl, BI 1955-06-10; <~1941 Turbingatan; enbart körriktning söderut
Rmg Regementsgatan   1,500   1929 sipl, spk, BI 1955-06-10; korsning spårväg
  Husarkasernen   1,600   ~1897 ssp , BI ~1929
  Rönneholmsvägen   2,000     sipl, BI 1955-06-10
Växel Kockums 2,000 1874-12-21 sidospår ssp, BI 1914; Kockums mekaniska verkstad
Rskv Roskildevägen   2,200     sipl, BI 1955-06-10; enbart körriktning norrut
Baltiska hållplatsen 2,300 1914-05-15 hp, †1914-10-05; evenemangstrafik
Pdmv Pildammsvägen   2,600   1929 sipl, BI 1955-06-10; fd Vattenverksvägen (Vtnv);
enbart körriktning söderut
Sjukhusspåret  2,900 1920 ca ssp, BI ~1929
(Malmö Östervärn)  
Sfsg Södra Förstadsgatan   3,200     sipl, spk, BI 1955-06-10
Sör Södervärn 3,400 10 1895 ca stn, lp 1971-08-23, †1972-03-01; ansl MTJ; <~1895 Malmö S (Ms)
Ms

Malmö S

  3,400 10 1886-04-28 stn
Etp (Emilstorp)    
And (Annelund)  
Mpb (Malmö Persborg)  
Lng Lönngatan v 5,000 20
Fsb Fosieby 5,600
Hb/Hib Hindby h 6,200 21 1874-12-21 stn, †1973-06-02
Jro Jägersro 7,000 24 1907-05-18 hp, †~1907
Lrp Lockarp 7,600 se Malmö–Kontinentens järnväg
Lrpö Lockarp Ö 7,600  
Lrp Lockarp 7,600  
O/Ox Oxie v 10,70041 1874-12-21 stn, †P 1975-06-01, I lp 1979, I stn 1980, *P 1982-07-01, †P 1982-12-01, *P 1985-06-02, I hlp 1986-11-03, lp 1987-05-31, †1989-10-01, BI 1993-10-18
Ox Oxie   11,400   1996-06-10 hp; PH
Arrie 1874-12-21  
  Kjeglinge tegelbruk   12,000    ssp, BI
Th Törringelund 13,400 39 1926 hp, †~1940, <1926 Toarp (Tp)
Tp Toarp 13,400 39 1925-06-05 hp,
  Skabersjö hållplats   14,500      hp, †~1927; privat hp för Skabersjö slott
Sk/Saö Skabersjö 16,200 42 1874-12-21 stn, hlp 1959-09-01, T hp 1964-05-31, I hp 1967, †1969-09-01
Hyltarp 17,700 41 1925-06-05 hp, †~1926
Krågeholm 20,000 46 1925-06-05 hp, †~1926
Sv/Sea Svedala v 21,200 48 1874-12-21 stn, †G 1989-09-24; ansl LLTJ; PS
Lhv Lindholmsvägen   22,100   1950sipl, A 1959-05-31; endast för östgående tåg
Bg/Böe Börringe v 27,700 52 1874-12-21 stn, hlp 1966-09-01, †1970-05-31, BI 1973- 05-29, PU m1970t (skolelever); ansl BÖJ; triangelspår
Lmm Lemmeströ 29,800 1995-08-21 avx, ts 1996-05-30; IS
N/Nbh Näsbyholm h 33,900 47 1874-12-21 stn, hlp 1960-05-29, T hp 1964-05-31, †1970-05-31
Sp/Srp Skurup h 38,700 55 1874-12-21 stn, †G 1990-01-08; PS
  Örsjö grusgrop   43,000     grp, BI
Rdg Rydsgård   44,300 41 2003-06-14 stn + T hp; PS
R/Rdg Rydsgård v 44,400 41 1874-12-21 stn, †G 1987-07-01, I hp 1996-05-29; ansl TRJ
Rg/Rye Rynge v 49,100 49 1896-10-01 stn, hp 1965, †1975-06-01
Rye Rynge   49,800   1995-06-11 avx, ts 1996-04-24; IS
Ml/Mrh Marsvinsholm v 51,200 43 1874-12-21 stn, hlp 1958-01-01, hp 1961, †1971-10-01 (allmän persontrafik), PU 1972 (skolelever)
Mrh Marsvinsholm   51,300  1996-06-26 hp; evenemangshp; PH
Marsvinsholms skog 52,000 52 1910 omkr (säsong) hp ~1910, †~1920
Cd Skånes 54,900 23 1958-06-01 stn, T hp 1967-10-01, I hlp 1967, †1968-05-12, Charlottenlund (Cd) BI 1973-06-14; <1958-06-01 Charlottenlund; ansl YSJ
Cd

Charlottenlund

v 54,900 23 1874-12-21 stn
Srt/Ste Svarte   56,100  1925 hp , †~1926, hp 1968-05-12, †1975-06-01
Ste Svarte 56,200 1996-06-10 hp; PH
  Bjeresjöholm         ssp, BI
Källesjö 60,000 ~1910 lp, †1926-05-15
  Ystads gjuteri   62,000    ssp, BI
Mvä Malmövägen   62,000  1959-05-31 sipl, A
Y (Ystad) 63,000 2 1865-12-01 stn; ansl YEJ; hamnspår; FS

 

Malmö–Ystads järnväg (MYJ) Mer om MYJ HÄR!
Ystads kommun hade engagerat sig hårt i Ystad–Eslövs järnväg och var inte särskilt förtjust över tillkomsten av en delvis konkurrerande bana. Intresset från Malmö var också behärskat.

Initiativtagarna och huvudfinansiärerna fanns i stället på den mellanliggande landsbygden där godsen låg på rad, och smeknamnet ”Grevebanan” uppstod tidigt.
Uteblivet statslån gjorde det angeläget att bygga billigt och det var först sent som man bestämde sig för normalspår.

Bansträckningen anpassades till läget för intressenternas herrgårdar, som inledningsvis bidrog med det mesta av godset i form av jordbruks- och skogsprodukter.
Snart uppstod dock några livskraftiga industri- och servicesamhällen vid MYJ. Sockerbetor transporterades, utflykts- och nöjesresorna från Malmö var många, under mellankrigstiden konkurrerades med Malmö–Simrishamns järnvägar om trafiken mellan Köpenhamn och Bornholm.

Trafiken och inkomsterna växte, banan rustades successivt upp och var under privattiden välskött. Den övertog alltmer av tågtrafiken på Ystad och Österlen, särskilt efter andra världskriget.

Koncession 1873-02-04.

Längd 63 km.

Spårvidd 1435 mm.

Förvaltningsort Ystad.

Trafikförändringar
1874-12-16 *Malmö V–Ystad, 63 km, godstrafik.
1874-12-21 *samma sträcka persontrafik.
1955-06-10 †Malmö V–Södervärn, 2 km, all trafik.
1972-03-01 †Södervärn stn.

Samband
a) MYJ ingick i Ystads järnvägar (se dessa).
b) MYJ ombesörjde 1904–1919 trafiken på Ystad–Skivarps järnväg
.
Trafik
a) MYJ:s badtåg trafikerade även YEJ-sträckan Ystad–Ystads saltsjöbad, 2 km.
b) Direkta personvagnar Trelleborg–Rydsgård–Ystad 1924–1930 för att bemöta busskonkurrens.
c) Juli 1953 och 1954 framfördes sovvagn Stockholm–Ystad varvid Malmö hamns spår Malmö C–Malmö V alltså var kortvarigt personförande.

Omläggning
a) 1955-06-10 nedlades Malmö V–Södervärn och f.d. MYJ anslöts från Hindby till en provisorisk fp, Lönngatan (eget spår Lönngatan–Lundavägen 1957-06-02) varvid trafiken leddes in till Malmö C. Godstrafiken Hindby–Södervärn var kvar till 1972-03-01.
b) 1973-06-04 leddes Ystadstrafiken över ett nyanlagt spår Fosieby–Oxie varvid Lönngatan–Hindby–Oxie nedlades. Det sista tåget över Hindby gick 1973-06-01. Anslutningen blev flyttad från Fosieby till Lockarp 1997-10-25.

Förstatligad 1941-07-01.

Elektrifiering 1996-06-08 [Fosieby]–Ystad, 57 km.

Linjeblockering
1957–1973-05-31 Lundavägen–Hindby, automatisk.
1996-06-10 Fosieby–Skurup, automatisk.

Fjärrblockering
1973-06-18 (Fosieby stn, tidvis); Malmö.
1981-03-23 [Fosieby stn, helt], Malmö.
1996-06-20 [Fosieby]–(Ystad); Malmö.
1997-06-09 (Ystad stn, delvis och tidvis); Malmö.
1997-10-25 Lundavägen–Lockarp; Malmö, fjb i Fosieby stn utbytt mot lokal fjärrstyrning.

ATC
1983-06-06 Fosieby stn.
1991-06-03 [Fosieby]–(Ystad, delvis).
2002-05-15 [Ystad stn, helt].

Upprivning Malmö V–Södervärn 1955, Södervärn–Hindby 1972.

Nollpunkt Malmö V.

Anmärkning
a) I Ystad backades persontågen länge in till YEJ:s säckstationsspår.
b) Betongsliprar provades ~1915 men tekniken var ännu outvecklad.
c) Godsfärjetrafik Ystad–Swinoujscie inleddes 1974-05-17.
d) 1988-07-01–2002-03-21 var banan länsjärnväg, med länsjärnvägstrafik från 1990-05-27.
e) I samband med elektrifieringen inköptes vindkraftsel som motsvarade förbrukningen.

MYJ ingår sedan 2004 i Ystadbanan –

 
Källor och referenser
- Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009.
- Knut Nihlén, Malmö–Ystads Järnväg 1874–1924, 1924
- Göran Thomasson & Frank Stenvall, Malmö–Ystads Järnväg 1874–1974, 1974
- Anders Olsson, ”Från Malmö till Ystad”, ÖSJ- bladet 3–4/2000
- Jannesson, Åke, m-fl-, SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
- Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
- Grafisk tidtabell, 1955
- Grafisk tidtabell, 1996 nr 1

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson   /  Kjell Byström
Uppdaterad 2021-04-17 Rolf Sten