HOME
INDEX

619     Klippan - Eslöv

FÖREGÅENDE
LISTA
(Klippan) - (Eslöv)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringKl (Klippan) h 0,000 35 1875-03-17 stn 1875-03-17, 41,8 km från Hässleholm.† G 1990-01-08, *G 2004-10-18 (godstrafikalt benämnd Helsingborg-Klippan 2004); ansl KEJ, EKJ; småbana Klippans bruk; FS
Fmö Forsmöllan 3,700 1926-05-15hp, † 1961-09-01; <1940-06-01 Övad; museitrafik
Ljdgr Ljungbyheds grusgrop 8,300 grp; museitrafik
Ld/Ljd Ljungbyhed h 9,700 44 1892-10-18 stn, lp 1961-09-01, † 1979-10-01; museitrafik
Sd/Skd Skäralid v 14,400 42 1892-10-18 stn, hlp 1944, † 1961-09-01
Ra/Röa Röstånga h 18,800 53 1892-10-18 stn, † 1961-09-01; vagnlast även >1961
Bg/Big Billinge v 24,000 80 1898-11-28 stn, † 1961-09-01
Tl/Tlm Trolleholm h 31,100 94 1898-11-28 stn, hlp 1940, † 1961-09-01
Sep Selarp 33,700 1928-07-01hlp, hp 1955, † 1961-09-01
  spårkorsning   37,000   1898-11-28BI 1899; plankorsning tegelbruksbana med fast postställe
Sg/Sga Stabbarps gruva h 37,200 66 1898-11-28 stn, hlp 1932, T hp 1955, I hp ~1958, † 1961-09-01
Stabbarpsgruva
Stabbarps grufva
E (Eslöv) h 40,300 66 1858-08-04 stn


 

Klippan–Eslövs järnväg (KEJ) & Klippan–Röstånga järnväg (KRJ) samt Röstånga–Eslövs järnväg (REJ)

Klippan–Eslövs järnväg (KEJ) Mer om KEJ finner du HÄR
KEJ bildades 1921-01-01 genom fusion av Klippan–Röstånga järnväg och Röstånga–Eslövs järnväg.
  Karaktäristiskt för KEJ var den omfattande trafiken med turister (inte minst köpenhamnare) som lockades av Söderåsens lummiga raviner vid Röstånga och Skäralid.
Också försvaret genererade många resor och var en stor godskund i Ljungbyhed även sedan det hade övergått från kavalleri till flyg. Annars var detta en lokalbana med motsvarande problem som många andra mindre järnvägar när det gällde trafikutveckling och lönsamhet.
Militären hade varit upphov till föregångaren Klippan–Röstånga järnväg, och Krigsflygskolans val av annan transportbärare av bränslet blev sista spiken i kistan för KEJ.

Längd 40 km.

Förvaltningsort Helsingborg.

Trafikförändringar
1961-09-01 †persontrafik hela sträckan och godstrafik Röstånga–Eslöv, 21 km .(behovsgodståg Billinge–Eslöv 1953-06-10).
1967-01-01 †Ljungbyhed–Röstånga, 9 km, godstrafik.
1977 †Klippan–Ljungbyhed, 10 km, godstrafik de facto (formellt 1979-10-01).

Trafik Ombesörjdes av Helsingborg–Hässleholms järnväg.

Förstatligad 1938-07-01 statligt bolag, till SJ 1940-07-01.

Upprivning Eslöv–Röstånga 1961–1962, Röstånga–Ljungbyhed 1968.

Anmärkning
a) Lokomotordragna persontåg (veckoslut till 1959).
b) Klippan–Ljungbyhed överläts 1980 till Klippans kommun och trafikerades till 1993 som museibana av Klippan–Ljungbyheds järnväg (därefter dressincykling, se bil. 10).
c) 2 km av spåret från Klippan återinvigdes 2001-03-30 som kommunalt industrispår, men trafik (till DHL:s lager) startade först 2004-10-18. Den drivs av DHL Rail med Föreningen Veteranjärnvägen som utförare.

Klippan–Röstånga järnväg (KRJ) Mer om KRJ finner du HÄR
Skånska kavalleriets övningsplats i Ljungbyhed attraherade flera järnvägsprojekt. Militären själv var aktivt intresserad och drev på ledningen för Helsingborg–Hässleholms järnväg, och staten beviljade av militära skäl ett för tiden ovanligt stort lån.
Banan var från början utsträckt förbi Ljungbyhed till Röstånga som var ett gammalt bygdecentrum.
Ekonomin var emellertid bekymmersam redan från början, inte minst för att den militära verksamheten bara pågick under en begränsad del av året, varför bolaget såldes för starkt underpris till den kände järnvägsentreprenören Fredrik Posse, för att efter dennes tidiga död 1896, efter konkurrens med Malmöintressenter, hamna hos HHJ.

Koncession 1889-06-07.

Längd 19 km.

Förvaltningsort Ljungbyhed, från 1897 Helsingborg.

Trafikförändringar *1892-10-18 allmän trafik.

Sammanslogs 1921-01-01 med HHJ:s andra dotterbolag Röstånga–Eslövs järnväg till Klippan–Eslövs järnväg .

Röstånga–Eslövs järnväg (REJ) Mer om REJ finner du HÄR
En förlängning söderut av Klippan–Röstånga järnväg var tidigt påtänkt, men i slutet av 1890-talet hade traktens konkurrerande järnvägsprojekt, med bas i olika städer, blivit många. Myndigheterna förordade dock REJ-sträckningen.
Det verkade ett slag som att Malmöintressen skulle kontrollera den nya banan men Helsingborg–Hässleholms järnväg (med Helsingborgs stad bakom sig) bjöd över.
Att sammanslagningen med KRJ dröjde till 1921 berodde på formella hinder.

Koncession 1892-03-04, övertagen av HHJ 1897.

Längd 21 km.

Förvaltningsort Helsingborg.

Trafikförändringar 1898-11-28 *allmän trafik.

Samband REJ samtrafikerades med Klippan–Röstånga järnväg.

Nollpunkt Ursprunglig obekant, sedan Klippan.

REJ sammanslogs 1921-01-01 med HHJ:s andra dotterbolag KRJ till Klippan–Eslövs järnväg
.

Källor och referenser
Järnvägsdata 2009, Svenska Järnvägsklubben, SJK.
Gunnar Sandin m.fl., KRJ 100 år, 1992
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05  Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad/kompletterad 2018-12-01 Rolf Sten