HOME
INDEX

597     Billesholm HHJ - Hyllinge

FÖREGÅENDE
LISTA
Billesholm HHJ - (Bjuv) - Hyllinge
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från TillBillesholm 5,300 41 1875-03-17 stn, † P 1939-03-10, † 1940-08
Sonnadam   4,600     ssp, BI; fd Sånadam, Sånnadamms kolgruva
  Ljungsgårda   4,200   1927-05-15 ssp, sto+ssp, ssp 1939-03-10, fd Ljunggårda
  Kristinetorp   3,100   1927-05-15 sto, † P 1939-03-10
  Olstorp   2,200   1927-05-15 sto, † P 1939-03-10
Bjf Bjuv Findus   2,600   1956-09-01 lp, † 1988-11-14; trafiken obetydlig sedan många år
  Selleberga   1,500   1927-05-15 sto, † P 1939-03-10
Schakt 3   0,400     ssp, BI
(Bjuv)   0,000 21 1875-03-17 stn, † G 1997-06-09; PS. se bandel 596
Bjuvstorp 1896 hp, P 1927-05-15, † P 1934-07-31
Brogårda 1896 hp, P 1927-05-15, † P 1934-07-31
Hyllinge 5,000 1896 lp, hp P 1927-05-15, † P 1934-07-31 G 1896, † G 1952

 

Sträckan mellan Bjuv och Billesholm var en sidobana byggd av Helsingborg - Hässleholms Järnväg, HHJ och togs i bruk samtidigt som HHJ huvudlinje.

Mer information finns HÄR!

Bjuv - Hyllinge.
Sträckan mellan Bjuv och Hyllinge var en gruv- och industribana. Byggd av Hyllinge stenkols- och lerindustri AB1896. Bolaget uppgick i dåvarande Höganäs - Billesholms AB.
För godstrafiken svarade HHJ. Under perioden 1927-05-15 - 1934-07-31 upprätthölls även reguljär persontrafik. Den sköttes av HHJ som med motorvagn trafikerade sträckan Hyllinge - Bjuv - Billesholm.
Kvarvarande godstrafik upphörde 1952.

Källor och referenser
 
Järnvägsdata 2009 Svenska Järnvägsklubben, SJK.
Järnvägsdata 1999 Svenska Järnvägsklubben, SJK. / Alf Åberg, Konsul P Olsson, 1953

 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05  Benny Nilsson / Kjell Byström
Uppdaterad/kompletterad 2020-02-07 Rolf Sten