HOME
INDEX

598     Kärreberga - Markaryd

FÖREGÅENDE
LISTA
(Kärreberga) - (Östra Ljungby) - Markaryd V
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringKr/Käb (Kärreberga) v 147,500 22 ca 1893 stn, † G 1964-05-31, † 1967-05-27; ansl HHJ; IS
Ölb (Östra Ljungby) v 139,700 31 1894-01-15 stn, hlp 1967, lp 1968-05-12, †1975; ansl EKJ
Sv/Sig Stidsvig v 134,600 51 1897 hlp, stn 1898-01-01, lp 1968-05-12, †1982-01-01
Gel Gelatinfabriken   133,800  1971 ssp
Ek/Ekt Eket v 128,700 65 1894-01-15 stn, hlp 1964, †1968-05-12, BI 1975
Ör/Öra Örkelljunga v 121,600 69 1894-01-15 stn, lp 1968-05-12, †1977-08-01
Öspå Östra Spång 119,100 1949-06-01 hp, †1968-05-12
Åa/Åja Åsljunga h 115,200 90 1894-01-15 stn, †P 1968-05-12, I lp 1976, †1983-05-29
Vs/Vås Vanåsfors 111,800 97 1924-02-01 hlp, hp 1932, †1968-05-12; <1924-02-01 Vanås såg
Vanås såg 111,800 97 1910-02-01 hlp
Vr/Vär Skånes Värsjö h 109,400 105 1945-06-11 stn, T hlp 1942, I hlp ~1955, †1968-05-12, BI 1976; <1945-06-11 Värsjö
Värsjö 109,400 105 1895-03-15 stn
  väg   105,400  1965 stopplikt väg Skånes Fagerhult södra, BI 1968-05-12
Fg/Fag Skånes Fagerhult h 105,200 110 1923-10-01 stn, lp 1968-05-12, †1994-09-26; småbana Skånes Fagerhults torv; <1923-10-01 Åsbo Fagerhult
Åsbo Fagerhult 105,200 110 1894-01-15  
Åsbo-Fagerhult 105,200 110 -  
Fg grp/Fgg Fagerhults grusgrop   104,800    grp, BI;
Yx/Yxh Yxenhult h 100,300 114 1897-01-01 hp, hlp ~1902, stn ~1910, T hlp 1944-05-01, I hlp 1962, T hp 1964, I hp 1967, †1968-05-12; småbana Yxenhults torv
Köh Köphult 98,300 - 1955 hp, †1968-05-12
Mv Markaryd V h 92,200 102 1894-01-15 stn, infogad i Markaryd stn 1932-08-01

 

Skåne–Smålands järnväg (SSJ)
Södra stambanan fick en annan sträckning än den länge planerade och Lagastigen, den gamla huvudvägen från Danmark och Skåne uppåt Sverige, saknade ännu i slutet av 1880-talet en parallellt löpande järnväg i sin södra del.
Områdets handel hade orienterats mot Halmstad genom den stadens båda järnvägar österut. Med en järnväg till Värnamo ville Helsingborg befästa och återta positioner.
SSJ blev i hög grad en skapelse av konsul P. Olsson, som personligen gjorde en stor satsning men framför allt fick Helsingborgs stad, där han hade en stark politisk ställning, och de bolag som han kontrollerade att bidra med betydande kapital. Det gällde också järnvägsbolagen Helsingborg–Billeberga och Helsingborg–Hässleholm, där Olsson skaffade sig majoritet just för att öka stödet till den nya banan.
Det var betydligt svårare att mobilisera investeringsmedel utmed den långa järnvägens nordliga del, och den byggdes med otillräcklig kapitalbas och stora kompletteringsbehov redan från starten så att ekonomin var hela tiden svag, särskilt som bygderna var relativt fattiga och konkurrensen från andra järnvägar stark.
Genom en senare nyemission vann Helsingborgs stad majoritetsinflytande.
Som statsbana gavs SSJ en funktion som reservled om Södra stambanan stördes vilket föranledde en del förstärkningsarbeten men trafiken var likväl mest lokal.

Koncession
1887-12-31 Kärreberga–Markaryd, förnyad 1889-08-09.
1894-10-12 Markaryd–Värnamo. Skulle ursprungligen ha dragits öster om sjön Vid­östern.

Längd 148 km.

Spårvidd 1435 mm.

Förvaltningsort Helsingborg, lokal huvudort Strömsnäsbruk.

Trafikförändringar
~1893-11 *Kärreberga–Markaryd V, 55 km, provisorisk godstrafik.
1893-12 *samma sträcka, provisorisk persontrafik.
1894-01-15 *samma sträcka, allmän trafik.
1897-06-01 *Markaryd V–Traryd, 18 km, provisorisk godstrafik.
1897-11-02 *Markaryd V–Strömsnäsbruk,.14 km, allmän trafik.
1899-06-16 *Strömsnäsbruk–Värnamo, 78 km, allmän trafik.
1963-05-26 † Örkelljunga–Stidsvig, 13 km, godstrafik.
1968-05-12 † persontrafik och Traryd–Hamneda, 15 km, godstrafik, *Örkelljunga–Stidsvig, 13 km, godstrafik.
1974-06-17 † Örkelljunga–Stidsvig, godstrafik.
1975-06-01 † Hamneda–Ljungby, 17 km, godstrafik.
1977-08-01 † Örkelljunga–Åsljunga, 7 km, godstrafik.
1982-01-01 † Kärreberga–Stidsvig, 13 km, godstrafik.
1983-05-29 †Åsljunga–Skånes Fagerhult, 10 km, godstrafik.
1986 † Hamneda–Ljungby industrispår, 14 km, resttrafik.
<1986 † Ljungby industrispår–Ljungby, 3 km, resttrafik.
1988-04-14 †Åsljunga–Skånes Fagerhult, resttrafik.
1989-10-01 †Strömsnäsbruk–Traryd, 4 km, godstrafik.
1994-09-26 †Skånes Fagerhult–Markaryd,13 km, godstrafik 1997-07-01 † Ljungby–Värnamo, 42 km, godstrafik.
2000-01-29 † Timsfors–Strömsnäsbruk, 11 km godstrafik de facto (formellt 2000-06-13).
2001-01-10 *Helmershus–Värnamo, 5 km, godstrafik.
2002-06-07 † samma sträcka, godstrafik.
2006-01-09 *samma sträcka, godstrafik.
2009-07 Markaryd–Timsfors 3 km, behovsgodståg.

Samband
Administrerades 1939–1940 av Helsingborg–Hässleholms järnväg, då statligt bolag.

Trafik
a) Alla tåg fortsatte på HHJ till Åstorp, 2 km, somliga till Helsingborg C.
b) T.o.m. 1932-07-31 hade SSJ egen station i Markaryd, Markaryd V.
e) Reservfunktionen för SSB användes mest i SJ:s försvarsplanläggning.
omläggning 1989-11-23 ny anslutning om 1,5˙km från 4 km söder om Värnamo till 2 km in på Halmstad–Nässjö järnvägar. Den gamla linjen revs 1989-12.

Förstatligad

1939-07-01 statligt bolag, till SJ 1940-07-01.

Fjärrblockering
1972-10-30 Kärreberga stn; Malmö.
1996-03-25 Markaryd stn; Malmö.

Upprivning
Stidsvig–Kärreberga (huvuddelen) 1990, Skånes Fagerhult–Stidsvig 1990–91, Ljungby–Traryd 1993–94, Markaryd–Yxenhult 1999+2004, Yxenhult–Skånes Fagerhult 2001–2003, närmast Kärreberga 2008.

Nollpunkt
Kärreberga för SSJ, av SJ omlagt till Värnamo.

Anmärkning
a) Värnamo–Ljungby och Skånes Fagerhult–Traryd var 1988-07-01–2002-03-31 länsjärnvägar för godstrafik.
b) SSJ trafikeras sedan 1993-07-01 på sträckan Strömsnäsbruk–Traryd som museijärnväg av mf Skåne–Smålands Järnväg.

SSJ-spåret kvarligger Ljungby–Helmershus, 37 km
 
Källor och referenser
- Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
- Ulf Fjeld, ”Skåne–Smålands Järnväg”, ÖSJ-bladet 2–3/1982
- Nils-Arvid Bringéus (red.), Järnvägsminnen från Örkelljunga, 2004
- Bengt Rosén, diverse nummer av ÖSJ-bladet och Ånghwisslan
- Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson  /  Kjell Byström
Uppdaterad/kompletterad 2021-04-25 Rolf Sten