Kärreberga


Denna trafikplats tillhör bandel nr 595
 
Nr Bandel Spårvidd
595 (Hässleholm) - Klippan - Kärreberga - (Åstorp) 1435
598 (Kärreberga) - (Östra Ljungby) - (Markaryd) 1435

Ovanstående bangårdsskiss visar Kärreberga bangård i utförande 1930-1931. Skiss: ekeving.se

Nedanstående bild visar bangården i Kärreberga. I fonden till vänster skymtar infartssemaforen till spåret från Skåne - Smålands Järnväg, bandel 598.
Till vänster syns stationshuset. Till höger ett stort telefon- och telegrafnät, blanktrådsnät med dubbla stolpar. Foto: KDBA03708 Järnvägsmuseet.


HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-04   / Benny Nilsson
Uppdaterad/kompletterad 2021-04-25 Rolf Sten