Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till normalspår huvudsida?
Klicka i bilden ovan


HHJ, Helsingborg - Hässleholms Järnväg
Färglinje

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow

Snabbfakta, HHJ

Snabbfakta, HHJ (Facts HHJ) (2003-01-26) 
HHJ ånglok, motrorvagnar, lokomotorer HHJ ånglok, motorvagnar, lokomotorer (HHJ engines) (2014-07-21) 

Karta  HHJ

Karta  HHJ ( map HHJ) (2014-07-21)
Tidtabell HHJ från 1930 Tidtabell HHJ från 1930 (Timetable HHJ) (2014-07-21)  
Beskrivning av HHJ linje Beskrivning av HHJ linje (description of HHJ line) (2014-07-21) 
Banprofil Banprofil (line gradient) (2014-07-21)  
HHJ tjänstetidtabell 1 oktober 1886 HHJ tjänstetidtabell 1 oktober 1886 (Working time-table) (2014-07-21)  
Nedläggning av linjen Klippan - Eslöv Nedläggning av linjen Klippan - Eslöv (closure of the railway ) (2014-07-21)  
Klippans station 1907, till vänster HHJ lok 2 "Bjuf" och till höger HHJ lok 16 "Perstorp"
Klippans station 1907, till vänster HHJ lok 2 "Bjuf" och till höger HHJ lok 16 "Perstorp". Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

Nästa sida Next page

Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926, Sveriges Järnvägsmuseum, Sveriges lokstationer, Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999, 2009.  

 
Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"


Spår

© Rolf Sten
index.html senast uppdaterad 2014-07-22
Adressbild