Billesholm


Denna trafikplats tillhör bandel nr 597
 
Nr Bandel Spårvidd
597 Billesholm HHJ - (Bjuv) - Hyllinge 1435

Den här driftplatsen tillhörde Helsingborg - Hässleholms Järnvägar, HHJ.
Granne med stationen fanns Billesholms Gruva tillhörande Landskrona - Ängelholms Järnväg, LEJ. se bandel 495.
1943 upphörde Billesholm officiellt att vara en station och i och med detta fick stationen Billesholms Gruva överta namnet Billesholm.


HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-04   /  Benny Nilsson
Uppdaterad/kompletterad 2018-12-01 Rolf Sten