HOME
INDEX

627     Kävlinge - Barsebäckshamn

FÖREGÅENDE
LISTA
(Kävlinge) - Barsebäckshamn
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringKg (Kävlinge) h 16,200 15 1886-09-18 stn, † G 1997-06-09; <1913 Kjeflinge; ansl KSJ, LaKJ, Godsstråket genom Skåne; PS
Tan, Tgn Tungan 14,400 25 1907-08-04 hp, 1954-06-10
Höj Höjsmölla 11,800 26 1907-08-04 stn, hlp s1920t, †1954-06-10
Väh Västanhög 9,600 10 1907-08-04 stn, hlp s1920t, †1954-06-10
  Norrevång   8,600   1908hp, †1912
Lkg Löddeköpinge   7,300 13 1907-08-04 stn, I hlp, †1954-06-10
  Marbäck   5,100   1908hp, †1912
Bky Barsebäcksby 3,800 5 1907-08-07 hlp 1940, †1954-06-10
Söd, Sbd Sjöbobadet 1,900 9 1907-08-04 hp, †1954-06-10
Bkn Barsebäckshamn 0,000 5 1907-08-04 stn , †1954-06-10; hamnspår

 
Kävlinge–Barsebäcks järnväg (KjBJ)
Med stationer som var överdimensionerade till både antal och storlek och utan annat trafikunderlag än lokalt jordbruk och en del badgäster var utsikterna inte de bästa för KjBJ.

Det blev också redan 1913 nödvändigt att reorganisera järnvägsbolaget, trots att man prövade billiga driftformer med bränslesnåla ångvagnar av typ Purrey.
Ekonomin var fortfarande ansträngd och en satsning i början av 1920-talet på hamn och hamnspår i Barsebäckshamn misslyckades.

Staten tog över inte minst med hänsyn till bettransporterna, och dessa stod för en stor del av banans inkomster. Deras omläggning till landsväg kunde KjBJ inte överleva

Koncession 1904-06-17.

Längd 16 km.

Spårvidd 1435 mm .

Ägare Efter rekonstruktion 1913 Trafik AB Kävlinge–Barsebäck.

Förvaltningsort Till 1911 Lund (Lund–Revinge järnväg), till 1919 Trelleborg (Lund–Trelleborgs järnväg), sedan Lund (Landskrona–Lund–Trelleborgs järnväg).

Trafikförändringar
1907-08-04 *allmän trafik.
1954-06-10 †persontrafik.
~1956 †godstrafik de facto (formellt 1957-01-01)
.
Upprivning 1956-

 
Källor och referenser
- Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009.
- Anders Olsson, ”Kävlinge–Barsebäcks Järnväg”, Skånska Järnvägar 2/2001
- Cecilia Hägglund & Rolf Wändel, Sjöbobanan, 2006
- Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson   /  Kjell Byström
Uppdaterad/kompletterad 2021-04-13 Rolf Sten