HOME
INDEX

626     Lund - Trelleborg

FÖREGÅENDE
LISTA
(Lund) - (Staffanstorp) - (Klågerup) - (Svedala) - (Trelleborg)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km       Höjd Från NoteringLu (Lund C) v 31,700 40 1856-12-02 stn, ansl, SJ, BLHJ, LaKJ; FS
Hjbo Höjebro h 33,700 25   1947-06-09 hlp, †1960-05-29
Hp/Hos Hospitalet 33,700 25 1880hp, hlp 1885
Ktp Knästorp 36,600 1929 hp, †1955
St/Saf (Staffanstorp) h 39,200 16 1875-07-26 stn, †P 1970-09-27, I lp 1984-06-03 (godstrafik tv vilande); ansl MSJ
Nev Nevishög 40,700 s1920t hp, †1940
Trb Torreberga   41,200   1886lp, †b1940t
K/Klå (Klågerup) h 44,800 15 1875-07-26 stn, hlp 1954, †1960-05-29; ansl MGJ
Ha/Hja Holmeja h 50,000 57 1875-07-26 stn, hlp 1954, †1960-05-29
Bk/Bök Bökebergsslätt v 52,100 57 1877 hp, †1960-05-29; ursprungligen säsonghp
Sean Svedala N v 55,300 50 1949 ssp
Sv/Sea (Svedala) h 56,500 48 1874-12-21 stn, †G 1989-09-24; ansl MYJ; PS
M/Mib Minnesberg h 61,200 55 1943-10-01 stn, hlp 1953, †1960-05-29;
Mab Marieberg 61,200 55 1875-07-26 stn
AA/st Alstad v 63,500 54 1875-07-26 stn, †1960-05-29
Ahlstad  
F/Fjä Fjärdingslöv h 68,400 32 1875-07-26 stn, †1960-05-29
Fjärdingslöf
Fjerdingslöf
Trg (Trelleborg C) v 74,400 2 1875-07-26 stn, I infogad i Trelleborg stn 1970-08-15; <~1886 Trelleborg (T), <1938-05-15 Trelleborg nedre; hamnspår 


 

Lund–Trelleborgs järnväg (LTJ)
Lund, Trelleborg och den mellanliggande landsbygden stod för varsin tredjedel av aktierna. Den långa lågkonjunktur som genast satte in gjorde ekonomin svår under lång tid.
En vändning kom från mitten av 1880-talet när tre sockerbruk och en betsaftstation anlades i anslutning till banan.

Engagemanget i Tysklandstrafiken från Trelleborg blev en kort episod som ledde till en lång tvist.

1903-01-01 infogades Lund–Kävlinge järnväg och 1919 inleddes samförvaltning med Landskrona–Kävlinge järnväg.
Genom förstatligandet kom SJ att satsa på den f.d. LKJ-sträckan som del av Västkustbanan, medan den ursprungliga LTJ gick tillbaka och på 1950-talet tappade sin mesta godstrafik när bettransporterna överfördes till landsväg.

Koncession 1872-11-01.

Längd 54 km, inklusive LKJ:s 11 km.

Spårvidd 1435 mm .

Ägare Från 1919-05-31 Landskrona–Lund–Trelleborgs järnvägs AB.

Förvaltningsort
Till 1876 Trelleborg, till 1881 Lund, till 1882 Klågerup, till 1919 Trelleborg, till 1938 Lund, sedan Helsingborg.

Trafikförändringar
1875-07-26 *allmän trafik.
1960-05-29 †Lund–Trelleborg, persontrafik och Höjebro–Trelleborg, 41 km, godstrafik (behovsgodståg 1949).
1967-05-28 †Lund–Kävlinge, 11 km, lokal persontrafik.
1989-05-28 †samma sträcka, godstrafik.

Samband
a) LTJ ändrade inte namnet vid fusionen med LKJ, som hade trafikerats från dess start
b) 1919–1923 förvaltade LLTJ även Landskrona–Kävlinge–Sjöbo järnväg och 1911–1927 Kävlinge–Barsebäcks järnväg.
c) Från 1919-05-31 samförvaltades och samtrafikerades LLTJ som en enhet.

Trafik
1897-05–1898-12 leddes direkttåg från Stockholm via LTJ för anslutning med båten (ännu ej färja) till Sassnitz.

Förstatligad 1938-07-01 statligt bolag, till SJ 1940-07-01.

Elektrifiering 1948-02-01 [Lund]–[Kävlinge].

Fjärrblockering
1981-11-30 (Lund)–(Kävlinge); Malmö.
1983-12-05 Kävlinge stn; Malmö.

ATC
1982-04-27 (Lund)–(Kävlinge).
1983-03-21 Kävlinge stn.
1985-03-18 Lund stn.

Upprivning Trelleborg–Knästorp 1962, Knästorp–Höjebro 1967.

Hollpunkt Landskrona för LLTJ.

Anmärkning
a) Lund–Höjebro (Tetra Pak) kvarligger som industrispår.
b) 1988-07-01–2002-03-31 ingick Kävlinge–Lund i stomnätet.

Sträckan Kävlinge–Lund ingår från 1990 i Västkustbanan.
 

 
Källor och referenser
- Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009.
- Oscar Heyden & Otto Dunér, Lund–Trälleborgs Järnväg 1875–1925, 1925
- Yngve Holmgren, ”När Trelleborg fick sin första järnväg”, Det gamla Trelleborg 1963
- Anders Olsson, ”Lund–Trelleborgs Järnväg”, Skånska Järnvägar 2/2000
- Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   Benny Nilsson  /  Kjell Byström
Uppdaterad 2021-04-13 Rolf Sten