DONJ, Stationer, lastplatser (Stations)

Av Rolf Sten

  Wittersjö station (2000-11-23) 
70,4 km från Linghed. 15,6 km från Norrsundet.
77,3 meter över havet

Från första början var det inte tänkt att någon station skulle läggas här, men av olika anledningar ändrade sig bolaget.
Enligt det första förslaget skulle stationen heta Medskog efter namnet på de fäbodar som låg i närheten. Då risken med förväxlingar av andra stationer med liknande namn var stor, blev den kallad Wittersjö. Detta var också logiskt, eftersom stationen var vackert belägen intill sjön med samma namn.
Stationen låg i en kurva och anlades 1895, då ett sidospår lades ut. Samma år byggdes även ett vattentorn. Stationshuset blev inte färdigt förrän 1897.
Även här bestod huvudsignalerna av skivsignaler vid infartsväxlarna, varav den västra år 1914 försågs med en försignal. År 1936 byttes skivsignalerna ut mot en T-semafor placerad mitt för stationshuset. 1967 slopades denna och ersattes av växelelskärmar vid infartsväxlarna. Så var läget den 2 oktober 1970, då det sista ordinarie tåget passerade Wittersjö.

Från Wittersjö rullar vi vidare, fortfarande genom skogs- och myrmark. Vi passerar platsen där en av DONJ:s största olyckor inträffade år 1903.
Efterhand ändrar sig terrängen. Vi kommer åter ut längs odlade trakter och vi passerar kustlandsvägen ( gamla E4).
Vi har rullat 9,6 km sedan vi lämnade Wittersjö när vi nu kommer in till Hamrånge/Åbydal.

Vill du gå vidare till nästa station?
Gör Ditt val. (Make your choice and Click at the selected station)  
Linghed  Wintjern Wintjern Övre Rysjön Lilla Björnmossen
Stora Björnmossen  Svartbäcken Tallås grusgrop Tallås   Itranite
Pallanite Åbo Jädraås Flaxen Brattfors
 Nyåbron/Åbrobanan Wij-Bruk Forn-Wij Ockelbo Sundsbro
 Gäveränge  Östby  Östbyberg Wittersjö  Hamrånge/Åbydal 
 Hamrångefjärden  Totra Norrsundet   Karta   Innehållsfört   


 Train Back to DONJ table of content
  Returtåg till DONJ innehållsförteckning

© Rolf Sten
stn_wittersjo.html senast uppdaterad 2000-11-23 av Rolf Sten