DONJ, Stationer, lastplatser (Stations)

                                                                 Av Rolf Sten

 Itranite lastplats (2000-11-23) 
37,0 km från Linghed. 49,0 km från Norrsundet.

Här låg sedan 1880 ett spår till järnvägens äldsta grusgrop, använd ända fram tills Tallås grusgrop började brukas.
   1887 lades ett officiellt spår ut. Detta gick ned till en, samma år, byggd damm över Jädraån. Här monterades ett uppfordringsverk för upptagning av det timmer som flottades i Jädraån och Lillån.
Itranite 1890. Foto: JTJ
Itranite lastplats 1890. Bilden visar uppfordringsverket och två dammluckor. Till vänster syns ångvagnen "MAJORN". Foto: JTJ.
    Lastplatsen var bara i drift under två korta sommarmånader varje år. Längre varade inte flottningssäsongen i de här relativt små vattendragen.
Som huvudsignal monterades vid linjeväxeln, 1887, en skivsignal. 1933 monterades fullständigt kontrollås. 1936 togs linjeväxeln bort och bispåret förlängdes till Tallås.
    Itranite lastplats kom att sortera under Tallås station och som tidigare nämnts upphörde flottningen i Lillån och Jädraån år 1955 och så även Itranite som lastplats.

   Vi lämnar Itranite och rullar vidare längs den mycket natursköna linje- sträckningen efter Jädraån och efter bara 1,7 km kommer vi till huvudsignalen för Pallanite lastplats

Vill du gå vidare till nästa station?
Gör Ditt val. (Make your choice and Click at the selected station)  
Linghed  Wintjern Wintjern Övre Rysjön Lilla Björnmossen
Stora Björnmossen  Svartbäcken Tallås grusgrop Tallås   Itranite
Pallanite Åbo Jädraås Flaxen Brattfors 
 Nyåbron/Åbrobanan Wij-Bruk Forn-Wij Ockelbo Sundsbro  
 Gäveränge  Östby  Östbyberg Wittersjö  Hamrånge/Åbydal 
 Hamrångefjärden  Totra Norrsundet    Karta   Innehållsfört.   


 Train Back to DONJ table of content
  Returtåg till DONJ innehållsförteckning

© Rolf Sten
stn_itr.html senast uppdaterad 2000-11-23 av Rolf Sten