DONJ, Stationer, lastplatser (Stations)

Av Rolf Sten

  Sundsbro lastplats (2000-11-23) 
59,9 km från Linghed. 26,1 km från Norrsundet.

Lastplatsen anlades 1895 och var avsedd för timmerlastning.
Ett lokomobildrivet uppfordringsverk användes vid lastningen. Platsen låg inklämd mellan Bysjön och Ockelbo samhälle. Naturligtvis var det ganska störande när vagnarna lastades.
Under flottningssäsongen pågick detta arbete ofta dygnet runt. Klagomålen från de kringboende var många vilket ledde till att sommaren 1900 blev lastplatsens sista verksamhetsår. Bolaget gav efter och beslöt att flytta uppfordringsverket till Östbyberg, lite längre ned efter Testeboån.

Vi fortsätter vår färd uppför en brant backe samtidigt som banan svänger kraftigt till höger. I denna backe har de lastade tågen ofta behövt hjälp med ett påskjutande lok längst bak.

Här har också tågen en och annan gång varit utsatta för människors skämtlynne.
När tågen skulle fortsätta från Ockelbo mot Norrsundet var lokföraren tvungen att snabbt få upp farten för att klara den branta backen. Nu hör det till saken att området längs detta motlut var ett mycket populärt ställe för unga par.
En kväll hade man beslutat sig för att försöka få stopp på det fullastade timmertåget. Sagt och gjort, såpa införskaffades och mitt i värsta motlutet såpades rälsen en längre sträcka. Sedan sprang man och gömde sig på ett ställe där man hade bra utsikt över järnvägen. Man hörde bommarna gå ned vid Sundsbron och hörde även hur ångloket arbetade med att få upp farten för att klara det kommande motlutet,. Spänningen ökade, loket närmade sig såpan allt mer.! Och så, lokets hjul började slira på skenorna och med hysteriska ångstötar skrek ångloket ut sin hjälplöshet, föraren försökte desperat att rädda situationen. Men förgäves, tåget tappade farten och stannade mitt i backen. Upphovsmakarna låg naturligtvis på "första parkett" och njöt av situationen. Lokföraren förstod naturligtvis vad det hela berodde på och hade blickar kunnat döda, ja, då vet man inte vad som kunnat inträffa.
För lokföraren var det inte annat än att backa tillbaka tåget, förbi alla bommarna och in till stationen i Ockelbo igen. Sedan bar det av igen, med om möjligt ännu högre fart och nu gick det bättre när lokföraren var medveten om vad som väntade och kunde parera med ångpådraget Den här episoden inträffade på 1920-talet och det är inte otroligt att den hänt flera gånger, både tidigare och senare.

Efter detta avbrott fortsätter vi vår resa. Vi lämnar backen bakom oss och rullar på en viadukt över Norra stambanan och lämnar även Ockelbo bakom oss. Redan efter 1,2 km kommer vi till Gäveränge.

Vill du gå vidare till nästa station?
Gör Ditt val. (Make your choice and Click at the selected station)  
Linghed  Wintjern Wintjern Övre Rysjön Lilla Björnmossen
Stora Björnmossen Svartbäcken Tallås grusgrop Tallås Itranite
Pallanite Åbo Jädraås Flaxen Brattfors 
Nyåbron/Åbrobanan Wij-Bruk Forn-Wij Ockelbo Sundsbro  
Gäveränge Östby Östbyberg Wittersjö Hamrånge/Åbydal
Hamrångefjärden Totra Norrsundet   Karta   Innehållsfört.   


 Train Back to DONJ table of content
  Returtåg till DONJ innehållsförteckning

© Rolf Sten
stn_sundsbro.html senast uppdaterad 2000-11-23 av Rolf Sten