DONJ, Stationer, lastplatser (Stations)

Av Rolf Sten

 Flaxen lastplats (2000-11-23) 
47,8 km från Linghed. 38,2 km från Norrsundet.

För lastning av träkol och timmer anlades denna lastplats år 1908. Ett 200 meter långt sidospår lades ut.
År 1924 byggdes en mindre hållplatskur och två år senare byggdes ett 357 meter långt och från sidospåret utgående bispår.
1914 installerades fullständig kontrollåsanläggning. År 1930 ersattes de vid infartsväxlarna placerade skivsignalerna med en T-semafor, placerad mitt på bangården.
År 1954 revs bangården upp och därmed upphörde Flaxens lastplats vid DONJ.
Vi rullar vidare och det lutar fortfarande nedåt. Så passerar vi Mångelns fäbodar och sjön Övre Mångeln. Ett kort motlut, varefter det går utför igen, en skarp kurva och vi har rullat i 5,3 km när vi plötsligt är i Brattfors.


Vill du gå vidare till nästa station?
Gör Ditt val. (Make your choice and Click at the selected station)  
Linghed  Wintjern Wintjern Övre Rysjön Lilla Björnmossen
Stora Björnmossen  Svartbäcken Tallås grusgrop Tallås   Itranite
Pallanite Åbo Jädraås Flaxen Brattfors 
 Nyåbron/Åbrobanan Wij-Bruk Forn-Wij Ockelbo Sundsbro  
 Gäveränge  Östby  Östbyberg Wittersjö  Hamrånge/Åbydal 
 Hamrångefjärden  Totra Norrsundet    Karta   Innehållsfört.   


 Train Back to DONJ table of content
  Returtåg till DONJ innehållsförteckning

© Rolf Sten
stn_flaxen.html senast uppdaterad 2000-11-23 av Rolf Sten