DONJ, Stationer, lastplatser (Stations)

                                                                 Av Rolf Sten

 Pallanite lastplats (2000-11-23) 
38,7 km från Linghed. 47,3 km från Norrsundet.

Precis som i Itranite uppfördes här år 1887, en damm över Jädraån. Från huvudspåret drogs ett bispår ut på dammen. För lastningen av vagnarna uppfördes ett uppfordringsverk.
    1891 byggdes en enrams vattensåg, avsedd för bolagets eget behov av sågade träprodukter. En stor del av DONJ:s behov av slipers sågades i Pallanite.
   Det var även här som bolagets första vattenkraftverk stod klart år 1904.
Elkraften var i första hand avsedd för masugnen och DONJ verkstad i Jädraås. Kraftverket är fortfarande, efter flera ombyggnader, i drift.
Huvudsignalen var från början en skivsignal försedd med kontrollås. Signalen byttes 1934 ut mot en dagljussignal.
    1938 upphörde sågningen i Pallanite och omkring 1955 revs stickspåret pallanite. Foto: Lars Jonssonupp och därmed försvann Pallanite lastplats vid DONJ.
   Dagens Pallanite ligger ett par hundra meter längre österut och är sedan 1974 station vid Jädraås-Tallås Järnväg. Stationsbyggnaden kommer från Stora Björnmossen där den tidigare fungerade som hållplats- byggnad.
Bilden visar "nya" Pallanite oktober 1973. utläggning av mötesspår pågår. Foto: Lars Jonsson.

 

 

 

 

Vi fortätter vår resa och efter 1,0 km anländer vi till Åbo lastplats

Vill du gå vidare till nästa station?
Gör Ditt val. (Make your choice and Click at the selected station)  
Linghed  Wintjern Wintjern Övre Rysjön Lilla Björnmossen
Stora Björnmossen  Svartbäcken Tallås grusgrop Tallås   Itranite
Pallanite Åbo Jädraås Flaxen Brattfors 
 Nyåbron/Åbrobanan Wij-Bruk Forn-Wij Ockelbo Sundsbro  
 Gäveränge  Östby  Östbyberg Wittersjö  Hamrånge/Åbydal 
 Hamrångefjärden  Totra Norrsundet    Karta   Innehållsfört.   


 Train Back to DONJ table of content
  Returtåg till DONJ innehållsförteckning

© Rolf Sten
stn_pte.html senast uppdaterad 2000-11-23 av Rolf Sten