DONJ, Stationer, lastplatser (Stations)

                                                                 Av Rolf Sten

 Tallås station (2000-11-23) 

36,6 km från Linghed. 49,4 km från Norrsundet.
202,5 meter över havet.

Stationen anlades 1880 och samma år uppfördes stationshuset. Här fanns tidigare ingen bebyggelse utan stationen anlades med tanke på att bli utgångspunkten för en sidobana till masugnen i Åmot.
Stakning av en sådan bana gjordes men beräkningarna visade att kostnaden blev för hög, varför bolaget beslutade att satsa på Jädraås masugn i stället.
Fram till nedläggningen av masugnen i Åmot fick den sin malmförsörjning via omlastning från järnväg till fora i Tallås.
Tallås 1906. Foto: JTJ
Tallås station som den såg ut 1906. Foto: Samling JTJ.
   1911 uppfördes en träkolsbrygga och så länge träkolstransporterna förekom lastades en del träkol på järnvägen i Tallås. I övrigt var det mest timmer som lastades, detta dock inte i någon större omfattning.

Även Tallås fick sina huvudsignaler placerade vid infartsväxlarna. 1933 monterades fullständig kontrollåsanläggning. Tre år senare, 1936, byttes skivsignalerna ut mot en T-semafor placerad mitt för stationshuset.
1936 skedde en större ombyggnad av bangården. Bispåret till Itranite lastplats hade tidigare utgått direkt från huvudspåret 354 meter öster om Tallås. För att erhålla bättre tågföring förlängdes bispåret från Itranite fram till Tallås och lades direkt under Tallås Station.
1955 upphörde flottningen i Lillån och Jädraån. Bispåret till Itranite lastplats revs upp, så även de andra spåren på Tallås bangård. Därmed upphörde Tallås att vara station efter DONJ.
Tallås 1970. Foto: Lars Jonsson
Tallås station som den såg ut strax efer nedläggningen 1970. Loket på bilden är JTJ lok nummer 2 "Korsån". Foto: Lars Jonsson.
   Vi rullar vidare på vår färd österut och efter 0,354 km kommer vi till den plats, där den ursprungliga växeln låg till Itranite lastplats.

Vill du gå vidare till nästa station?
Gör Ditt val. (Make your choice and Click at the selected station)  
Linghed  Wintjern Wintjern Övre Rysjön Lilla Björnmossen
Stora Björnmossen  Svartbäcken Tallås grusgrop Tallås   Itranite
Pallanite Åbo Jädraås Flaxen Brattfors 
 Nyåbron/Åbrobanan Wij-Bruk Forn-Wij Ockelbo Sundsbro  
 Gäveränge  Östby  Östbyberg Wittersjö  Hamrånge/Åbydal 
 Hamrångefjärden  Totra Norrsundet    Karta   Innehållsfört.   


 Train Back to DONJ table of content
  Returtåg till DONJ innehållsförteckning

© Rolf Sten
stn_tas.html senast uppdaterad 2000-11-23 av Rolf Sten