DONJ, Stationer, lastplatser (Stations)

Av Rolf Sten

  Forn-Wij lastplats (2000-11-23) 

Forn-wij ligger nere vid Bysjön och har ursprungligen fått sitt namn genom fynd av fornlämningar. Sedan gammalt hade det här funnits en kolningsplats .

För att lättare kunna transportera träkolet till bolagets olika bruk anlades år 1899 ett 1467 meter långt bispår mellan Fornwij och Wij Bruk. Några år senare, 1902, byggdes ett uppfordringsverk i Fornwij och samtidigt försågs bispåret med en tredje skena. Därmed kunde man lasta timret och i viss mån även träkolet direkt på normalspåriga vagnar för vidare transport ut på det normalspåriga järnvägsnätet.
Kolningsverksamheten upphörde i slutet av 1940-talet och i början av1960-talet upphörde flottningen varefter spåret revs upp.

Åter i Wij Bruk fortsätter vi vidare österut längs treskensspåret och efter endast 1,1 km är vi framme vid Ockelbo.

Vill du gå vidare till nästa station?
Gör Ditt val. (Make your choice and Click at the selected station)  
Linghed  Wintjern Wintjern Övre Rysjön Lilla Björnmossen
Stora Björnmossen Svartbäcken Tallås grusgrop Tallås Itranite
Pallanite Åbo Jädraås Flaxen Brattfors 
Nyåbron/Åbrobanan Wij-Bruk Forn-Wij Ockelbo Sundsbro  
Gäveränge Östby Östbyberg Wittersjö Hamrånge/Åbydal
 Hamrångefjärden  Totra Norrsundet    Karta   Innehållsfört.


 Train Back to DONJ table of content
  Returtåg till DONJ innehållsförteckning

© Rolf Sten
stn_forn_wij.html senast uppdaterad 2000-11-23 av Rolf Sten