DONJ, Stationer, lastplatser (Stations)

Av Rolf Sten

  Gäveränge rangerstation (2000-11-23) 
61,1 från Linghed. 24,9 km från Norrsundet.
82,0 meter över havet

Rangerstationen tillkom 1895 då ett sidospår utlades. Något stationshus har inte funnits men däremot ett vattentorn.
På grund av den branta backen från Ockelbo/Sundsbron upp över Norra stambanan blev man från början tvungen att dela på tågen och ta delarna var för sig till Gäveränge. Där rangerades de ihop till ett tåg för vidare befordran till Norrsundet. Efterhand som tillgång till påskjutslok i Ockelbo blev bättre, minskade även behovet av rangerstationen i Gäveränge.
År 1936 revs sidospåret upp, varvid Gäveränge "degraderades" till en hållplats.
Vi fortsätter österut och resan går nu i odlad terräng. Så passerar vi det beryktade Murgårdshålet och är efter 2,5 km framme i Östby.

Vill du gå vidare till nästa station?
Gör Ditt val. (Make your choice and Click at the selected station)  
Linghed  Wintjern Wintjern Övre Rysjön Lilla Björnmossen
Stora Björnmossen  Svartbäcken Tallås grusgrop Tallås   Itranite
Pallanite Åbo Jädraås Flaxen Brattfors 
 Nyåbron/Åbrobanan Wij-Bruk Forn-Wij Ockelbo Sundsbro  
 Gäveränge  Östby  Östbyberg Wittersjö  Hamrånge/Åbydal 
 Hamrångefjärden  Totra Norrsundet    Karta   Innehållsfört.   


 Train Back to DONJ table of content
  Returtåg till DONJ innehållsförteckning

© Rolf Sten
stn_gaverange.html senast uppdaterad 2000-11-23 av Rolf Sten