DONJ, Stationer, lastplatser (Stations)

                                                                 Av Rolf Sten


 Linghed station (2000-11-23) 

86,0 kilometer från Norrsundet. 152,3 meter över havet

Lingheds station 1906
Ovanstående bild visar Lingheds station 1906. På trappan stationsföreståndaren Karl Sjöberg. (Linghed station year 1906). Foto ©: samling JTJ

Linghed var den västra ändpunkten på DONJ. Stationen anlades 1888 i samband med att järnvägen förlängdes från Wintjern till Linghed. Samma år byggdes stationshuset, lokstall för två lok, vändskiva, smedja samt ett bostadshus.
   Platsen valdes genom sin lämplighet att via en brant slänt kunna välta timret från Vältplatsen i Linghed 1891vagnarna ned i Svärdsjön, för vidare flottning ned till bolagets sågar Näs och Carlsfors. I och med färdigställande av järnvägens förlängning till Norrsundet, 1895, vände trafiken. I stället för avlastning i Linghed blev det nu lastning av vagnarna för vidare befordran till Norrsundet.(Vidstående bild visar den branta slänten, vältplatsen, i Linghed 1891 Vill Du se en större bild? Klicka i bilden! Foto: Kopparfors. Samling JTJ.)
    För lastningen byggdes ett uppfordringsverk nedanför stationen i Linghed. Verket stod i förbindelse med DONJ via en vändskiva och ett kraftigt lutande (200 0/00) spår upp till bangården. Vagnarna drogs upp och ned med hjälp av en lång kätting kopplad till loket.
    Ett sådant här spår kan ha sina risker vilket framgår av den historia som berättats av flera generationer Linghedsbor. Lok nummer 2 Upland tjästgjorde en dag med växlingen i Linghed. Vid ett tillfälle skulle ett antal vagnar släppas ned ned via det omtalade spåret. Vagnarna bromsades inte i backen, utan loket fick ensamt hålla tyngdlagen stången. Nu råkade vagnssättet vara tyngre än vanligt, och farten ökade oroväckande. Under sina vilda försök att få stopp på tåget lade föraren till slut back på loket och drog på ånga. Det gick bra några ögonblick, men så slirade loket till och lok och vagnar åkte ned i sjön. Åsyna vittnen berättade att det lät så här. "Stackars Upland, stackars Upland, som far ned i tegelbruket!"
Sannolikt hände detta redan i slutet av juli 1888 då det i en av bolagets kopieböcker står en notering om att.. "lokomotivet hoppade i sjön vid Linghed."    
   1897 började en större ångsåg anläggas vid Svärdsjön och året efter tillkom Lingheds skilje i flottleden Amungen- Hosjö.
   Invid sågen anlades även en kolningsplats för sågverksavfall. Mellan bangården och sågen/skiljet byggdes ett stickspår, som på så vis kopplade ihop DONJ med den industribangård som växte fram nere vid Svärdsjön. I samband med detta spårs tillkomst revs det branta spåret bort.
   Nere vid sågen uppfördes även ett lokstall för det vid sågen stationerade växelloket.
1926, i samband med Norrsundets sulfatfabriks tillkomst, anlades i Linghed en stor massavedgård på kolningsplatsens utrymme. För lastningen vid massavedgården byggdes en stor kabelkran och spårsystemet utökades.
Under flottningssäsongen byggdes lagret av massaved upp. Detta för att fabriken i Norrsundet skulle få vedråvara i tillräcklig mängd även under vintern och samtidigt fick DONJ ett jämnare transportflöde året om.
   1937 upphörde driften vid sågverket och samma år utökades massavedgården.
   Då Linghed alltid varit en bevakad station fanns inga andra säkerhetsanläggningar än en huvudsignal vid infarten till stationen. Den ursprungliga skivsignalen fick 1929 elektriskt ljus och 1933 byttes den ut mot en så kallad dagljussignal, samtidigt som den flyttades en bit längre österut.
  Under 1950-talet minskade flottningen. Man övergick mer och mer att transportera virket med lastbilar, landvägen till Linghed. För omlastningen från bil till järnväg byggdes en omlastningskran på Lingheds bangård.
   1959 var det definitivt slut på flottningen till Linghed och massavedgården avvecklades. I fortsättningen gick allt virke via "omlastningskranen". Vidstående bild visar omlastningskranen i Linghed 1960 Vill Du se en större bild? Klicka i bilden! Foto: OWL. Samling JTJ. Sommaren 1968 lades järnvägstrafiken ned mellan Linghed och Jädraås. Omlastningskranen monterades ned och flyttades till Jädraås.

Följ med på en färd färd mot kusten och klicka Dig fram station för station.
   Vi rullar ut från Linghed. Spåret slingrar sig i tvära kurvor och branta backar och det bär uppför nästan hela tiden.
Efter 11 km och en "klättring" från 152,3 meter över havet till 322,7 meter över havet (m ö h) rullar vi in till Wintjern


Åter till sidans början. Back to page top
Vill du gå vidare till nästa station?
Gör Ditt val. (Make your choice and Click at the selected station)  
Linghed  Wintjern Wintjern Övre Rysjön Lilla Björnmossen
Stora Björnmossen  Svartbäcken Tallås grusgrop Tallås   Itranite
Pallanite Åbo Jädraås Flaxen Brattfors 
 Nyåbron/Åbrobanan Wij-Bruk Forn-Wij Ockelbo Sundsbro  
 Gäveränge  Östby  Östbyberg Wittersjö  Hamrånge/Åbydal 
 Hamrångefjärden  Totra Norrsundet    Karta   Innehållsfört.   


 Train Back to DONJ table of content
  Returtåg till DONJ innehållsförteckning

© Rolf Sten
stn_lhed.html senast uppdaterad
2000-11-23 av Rolf Sten