DONJ, Stationer, lastplatser (Stations)

                                                                 Av Rolf Sten

 Stora Björnmossen hållplats (2000-11-23) 
28,3 km från Linghed. 57,7 km från Norrsundet.
309,7 meter över havet

Skulle man döma på namnet borde den här platsen vara betydligt större än Lilla Björnmossen. Men så icke, här ligger en finnby och Stora Björnmossen var endast en hållplats anlagd 1897.
   Den gamla hållplatsbyggnaden byttes, 1935, ut mot en något större.
   Strax öster om hållplatsen fanns det under ett antal år, ett stickspår avsett för lastning av timmer.
   Hållplatskuren flyttades efter järnvägens nedläggning till museijärnvägen Jädraås - Tallås Järnväg, där den sedan 1971 fungerar som stationshus vid Pallanite.
gamla hållplatsbyggnaden Stora Björnmossen
Gamla hållplatsbyggnaden i Stora Björnmossen så som den såg ut före 1935. Troligen är bilden tagen omkring 1910. Fantastiskt med alla dessa reklamskyltar på en hållplats mitt ute i "ödemarken". Foto: JTJ

  Vi fortsätter vår färd och i 2,7 kilometer rullar det mest bara utför ända tills vi rullar in på bangården i Svartbäcken

åter till sidans början. Back to page top
Vill du gå vidare till nästa station?
Gör Ditt val. (Make your choice and Click at the selected station)  
Linghed  Wintjern Wintjern Övre Rysjön Lilla Björnmossen
Stora Björnmossen  Svartbäcken Tallås grusgrop Tallås   Itranite
Pallanite Åbo Jädraås Flaxen Brattfors 
 Nyåbron/Åbrobanan Wij-Bruk Forn-Wij Ockelbo Sundsbro  
 Gäveränge  Östby  Östbyberg Wittersjö  Hamrånge/Åbydal 
 Hamrångefjärden  Totra Norrsundet   Karta  Innehållsfört.   


 Train Back to DONJ table of content
  Returtåg till DONJ innehållsförteckning

© Rolf Sten
stn_sbjm.html senast uppdaterad 2000-11-23 av Rolf Sten