DONJ, Stationer, lastplatser (Stations)

                                                                 Av Rolf Sten

 Åbo lastplats (2000-11-23) 
40,0 km från Linghed. 46,0 km från Norrsundet.

1892 anlades här ett kort sidospår för lastning av träkol. Närmare uppgifter om denna lastplats har ej gått att få fram.
   Den användes endast under ett antal år och torde ha försvunnit redan i slutet av 1890-talet. Vid Jädraås - Tallås Järnväg fungerar Åbo i dag som hållplats.
   Vi fortsätter uppför ett kort motlut och efter en dryg kilometer rullar vi in till Jädraås

Vill du gå vidare till nästa station?
Gör Ditt val. (Make your choice and Click at the selected station)  
Linghed  Wintjern Wintjern Övre Rysjön Lilla Björnmossen
Stora Björnmossen  Svartbäcken Tallås grusgrop Tallås   Itranite
Pallanite Åbo Jädraås Flaxen Brattfors 
 Nyåbron/Åbrobanan Wij-Bruk Forn-Wij Ockelbo Sundsbro  
 Gäveränge  Östby  Östbyberg Wittersjö  Hamrånge/Åbydal 
 Hamrångefjärden  Totra Norrsundet    Karta   Innehållsfört.   


 Train Back to DONJ table of content
  Returtåg till DONJ innehållsförteckning

© Rolf Sten
stn_abo.html senast uppdaterad 2000-11-23 av Rolf Sten