DONJ, Stationer, lastplatser (Stations)

Av Rolf Sten

  Brattfors station (2000-11-23) 
53,1 km från Linghed. 32,9 km från Norrsundet.
113,3 meter över havet

Brattfors, eller kanske rättare sagt Brattfors bruk, har sina anor redan från 1675.
Ritning över bangården i Brattfors  Då Åbro masugn nedlades 1857 levererades tackjärnet i stället från Jädraås masugn. I bruket bearbetades tackjärnet till smältstycken, varefter dessa skickades till Wij bruk för vidare behandling. (Vidstående ritning visar bangården i Brattfors 1898. Vill Du se en större ritning? Klicka i bilden.)
   1889 var järnvägen klar till Brattfors och året efter stod stationshuset klart. Ett vattentorn i trä byggdes och ett stickspår till det 1889 nybyggda kolhuset lades ut.
   1902 uppfördes ett godsmagasin och 1908 ersattes det gamla vattentornet med ett nytt i slaggsten.
Brattfors station, DONJ
Bilden ovan visar Brattfors station. Året är omkring 1920. Foto: JTJ
  Även här försågs stationen med huvudsignaler av typ skivsignal. Den västra skivsignalen försågs 1910 med en försignal, som via en 770 meter lång linledning var förbunden med skivsignalen. 1928 installerades fullständig kontrollåsanläggning samtidigt som signalerna byttes mot dagljussignaler.
   1912 flyttades brukets smältstycke- och råskensverk till Jädraås. Den övriga verksamheten vid Brattfors bruk minskade, för att i maj 1919 helt upphöra.
    Efter brukets nedläggning kom Brattfors mest att tjänstgöra som mötesstation och
lastplats för timmer. När det sista tåget passerade den 2 oktober1970 var även Brattfors tid som järnvägsstation slut.
    Vår östliga färd fortsätter, det rullar måttligt utför och utan några skarpare kurvor är vi redan efter 2,5 km framme vid Lastplatsen Nyåbron.
Brattfors Bruk. Råskensverket 1906
Brattfors Bruk. Bilden visar interiör från råskensverket. Året är 1906. Foto: JTJ

Vill du gå vidare till nästa station?
Gör Ditt val. (Make your choice and Click at the selected station)  
Linghed  Wintjern Wintjern Övre Rysjön Lilla Björnmossen
Stora Björnmossen  Svartbäcken Tallås grusgrop Tallås   Itranite
Pallanite Åbo Jädraås Flaxen Brattfors 
 Nyåbron/Åbrobanan Wij-Bruk Forn-Wij Ockelbo Sundsbro  
 Gäveränge  Östby  Östbyberg Wittersjö  Hamrånge/Åbydal 
 Hamrångefjärden  Totra Norrsundet    Karta   Innehållsfört.    Train Back to DONJ table of content
  Returtåg till DONJ innehållsförteckning

© Rolf Sten
stn_brattfors.html senast uppdaterad 2000-11-23 av Rolf Sten