DONJ, Stationer, lastplatser (Stations)

 Av Rolf Sten


  Östbyberg lastplats (2000-11-23) 
65,0 km från Linghed. 21,0 km från Norrsundet.

Från linjeväxeln ledde ett 1690 meter långt stickspår till uppfordringsverket nere vid sjön Östersjön.
Lastplatsen togs i drift år1901. Den tillkom i stället för den året innan nedlagda platsen vid Sundsbro. Här var det ingen som stördes av timmerlastningen, eftersom det inte fanns någon fast bebyggelse i närheten.
Växlingen i Östbyberg skedde i huvudsak med hjälp av tyngdlagen. Man utnyttjade helt enkelt spårens lutning. Ett tomtåg från Norrsundet stannade i huvudspårets lutning ner mot linjeväxeln till Östbyberg, vagnarna bromsades fast och loket gick ensamt förbi växeln varefter den lades om till stickspåret. Bromsarna på vagnarna lossades. Vagnarna rullade i lutningen med till Östbyberg, passerade uppfordringsverket och stannade mjukt då spåret efter uppfordringsverket var lagt i uppförsbacke. Loket, som stod kvar uppe vid huvudspåret, backade tillbaka, växeln lades om och även loket gick ned till Östbyberg. Där hämtades ett tidigare lastat tågset, som med förhalningsspel dragits in på ett sidospår.

År 1935 byggdes ett 50 meter långt stickspår, alldeles innan sidospåret nere vid uppfordringsverket.
Nu behövde inte växlingen av loket ske uppe vid huvudspåret. Det kunde man nu göra med hjälp av det nya stickspåret och precis som tidigare med hjälp av spårens lutning.
Linjeväxeln var från början försedd med en skivsignal. Skivsignalen byttes 1937 mot dagljussignaler för att, år 1967 åter bytas, denna gång mot en växelskärm.
År1967 blev det sista året som det flottades i Testeboån. Efter säsongen slut lades Östbybergs uppfordringsverk ned och den 15 november samma år togs linjeväxeln bort.

Vi rullar vidare och kommer in i östligare trakter. Färden går genom skogs- och myrmark tills vi, efter några skarpa kurvor, passerar genom en bergsskärning. Det är 5,4 km sedan vi lämnade Östbyberg när vi rullar in till Wittersjö.

Vill du gå vidare till nästa station?
Gör Ditt val. (Make your choice and Click at the selected station)  
Linghed  Wintjern Wintjern Övre Rysjön Lilla Björnmossen
Stora Björnmossen  Svartbäcken Tallås grusgrop Tallås   Itranite
Pallanite Åbo Jädraås Flaxen Brattfors 
 Nyåbron/Åbrobanan Wij-Bruk Forn-Wij Ockelbo Sundsbro  
 Gäveränge  Östby  Östbyberg Wittersjö  Hamrånge/Åbydal 
 Hamrångefjärden  Totra Norrsundet    Karta   Innehållsfört 


 Train Back to DONJ table of content
  Returtåg till DONJ innehållsförteckning

© Rolf Sten
stn_ostbyberg.html senast uppdaterad 2000-11-23 av Rolf Sten