DONJ, Stationer, lastplatser (Stations)

Av Rolf Sten

  Östby station (2000-11-23) 
63,6 km från Linghed. 22,4 km från Norrsundet.
83,6 meter över havet

Stationen inrättades 1895 och ett sidospår lades ut. Stationshuset blev klart 1897 och samma år kompletterades bangården med ett kort stickspår och tillhörande lastkaj. År 1905 tillbyggdes stationshuset samtidigt som ett godsmagasin uppfördes.
Även här i Östby bestod den första säkerhetsanläggningen av skivsignaler, placerade vid infartsväxlarna. År1920 fick skivsignalerna elektriskt ljus i stället för de gamla fotogenlamporna. 1928 byttes skivsignalerna ut mot dagljussignaler, vilka i sin tur år1967 byttes ut mot växelskärmar. Slutet närmade sig även i Östby och den 2 oktober 1970 rullade det sista ordinarie tåget förbi.
I lätt terräng fortsätter vi vår resa och redan efter 1,4 km är vi framme vid växeln till Östbybergs lastplats.

Vill du gå vidare till nästa station?
Gör Ditt val. (Make your choice and Click at the selected station)  
Linghed  Wintjern Wintjern Övre Rysjön Lilla Björnmossen
Stora Björnmossen  Svartbäcken Tallås grusgrop Tallås   Itranite
Pallanite Åbo Jädraås Flaxen Brattfors 
 Nyåbron/Åbrobanan Wij-Bruk Forn-Wij Ockelbo Sundsbro  
 Gäveränge  Östby Östbyberg Wittersjö  Hamrånge/Åbydal 
 Hamrångefjärden  Totra Norrsundet   Karta   Innehållsfört   


 Train Back to DONJ table of content
  Returtåg till DONJ innehållsförteckning

© Rolf Sten
stn_ostby.html senast uppdaterad 2000-11-23 av Rolf Sten