DONJ, Stationer, lastplatser (Stations)

                                                                 Av Rolf Sten

 Svartbäcken station (2000-11-23) 
31,1 km från Linghed. 54,9 km från Norrsundet.
256,6 meter över havet

Svartbäcken 1906
Bilden visar Svartbäckens stationshus 1906. Foto: Kopparfors, samling JTJ

Stationen anlades1884 Ett sidospår lades ut och samma år färdigställdes Svartbäcken. Bangården och kolhusetstationshuset. Samtidigt uppfördes ett stort kolhus Stationen låg ödsligt och var avsedd för lastning av skogs- och träkolsprodukter.
   I Svartbäcken bestod huvudsignalerna av skivsignaler placerade vid infartsväxlarna. 1929 försågs stationen med fullständig kontrollåsanläggning. 1936 ersattes skivsignalerna med en T-semafor, placerad mitt för stationshuset.
Vidstående bild visar bangården i Svartbäcken år 1936. Det stora träkolshuset och träkolsbryggans syns ovan till vänster. Mannen på dressinen är Johan Skoglund. Foto: JTJ.

   Vi accelererar ut från Svartbäcken och efter en kort uppförsbacke lutar det åter utför och efter 5 km ser vi huvudsignalen för Tallås grusgrop

åter till sidans början. Back to page top
Vill du gå vidare till nästa station?
Gör Ditt val. (Make your choice and Click at the selected station)  
Linghed  Wintjern Wintjern Övre Rysjön Lilla Björnmossen
Stora Björnmossen  Svartbäcken Tallås grusgrop Tallås   Itranite
Pallanite Åbo Jädraås Flaxen Brattfors 
 Nyåbron/Åbrobanan Wij-Bruk Forn-Wij Ockelbo Sundsbro  
 Gäveränge  Östby  Östbyberg Wittersjö  Hamrånge/Åbydal 
 Hamrångefjärden  Totra Norrsundet   Karta  Innehållsfört.   


 Train Back to DONJ table of content
  Returtåg till DONJ innehållsförteckning

© Rolf Sten
stn_svb.html senast uppdaterad 2000-11-23 av Rolf Sten