DONJ, Stationer, lastplatser (Stations)

                                                                 Av Rolf Sten

 Tallås grusgrop (2000-11-23) 
36,1 km från Linghed. 49,9 km från Norrsundet.

Från växeln i huvudspåret kommer man via ett cirka 200 meter långt bispår till själva grusgropen. Innan den började brukas, åren omkring 1888, togs gruset från ett grustag strax öster om Tallås (Itranite).
   Sedan Tallås grusgrop togs i drift, har den försett DONJ med praktiskt taget allt behov av grus. När sulfatfabriken byggdes i Norrsundet fick gropen "släppa till" en hel del grus. Den nyttjas fortfarande, men idag endast av museijärnvägen Jädraås - Tallås Järnväg.
   Växeln till grusgropen har alltid varit försedd med kontrollås och skivsignal. Skivsignalen utbyttes år 1936 till en T-semafor.
JTJ ångtåg på besök i Tallås grusgrop
JTJ specialtåg draget av DONJ Mallet nummer 12 på besök i Tallås grusgrop. Foto: Anders Hendel.

   Åter på huvudspåret rullar vi vidare österut och passerar järnvägens näst längsta bro, 29,27 meter lång och ledande över Jädraån. Sedan vi lämnade växeln till Tallås grusgrop har vi bara rullat 0,5 km när vi anländer till Tallås.

åter till sidans början. Back to page top
Vill du gå vidare till nästa station?
Gör Ditt val. (Make your choice and Click at the selected station)  
Linghed  Wintjern Wintjern Övre Rysjön Lilla Björnmossen
Stora Björnmossen  Svartbäcken Tallås grusgrop Tallås   Itranite
Pallanite Åbo Jädraås Flaxen Brattfors 
 Nyåbron/Åbrobanan Wij-Bruk Forn-Wij Ockelbo Sundsbro  
 Gäveränge  Östby  Östbyberg Wittersjö  Hamrånge/Åbydal 
 Hamrångefjärden  Totra Norrsundet   Karta  Innehållsfört.   


 Train Back to DONJ table of content
  Returtåg till DONJ innehållsförteckning

© Rolf Sten
stn_tasgrp.html senast uppdaterad 2000-11-23 av Rolf Sten