DONJ, Stationer, lastplatser (Stations)

Av Rolf Sten

    Ockelbo station (2000-1-23) 
59,4 km från Linghed. 26,6 km från Norrsundet.
78,0meter över havet


Samhället Ockelbo, tidigare kallat Ugglebo, har sina anor från stenåldern.
DONJ var inte den första järnvägen i samhället. Redan 1876 började Norra stambanan att trafikeras till Ockelbo och 1884 invigdes järnvägen mellan Ockelbo och Gävle. Först som tredje järnväg, kom DONJ till Ockelbo 1890.    Åren fram till 1895 var samhället slutstation för Dala - Ockelbo Järnväg (DOJ).
Från 1895 kunde man fortsätta till Norrsundet i och med att DONJ:s sista utbyggnadsetapp började trafikeras.
I och med att det fanns två stationer i Ockelbo fick man problem med att hålla isär dessa. Därför kom DONJ:s station att inofficiellt kallas för Ockelbo Dala.
Något stationshus fanns inte förrän 1897 då hela DONJ öppnades för allmän trafik. 1903 gjordes en tillbyggnad för att få plats för postlokal och bostad åt postmästaren.
    I Ockelbo hade DONJ kontakten med det normalspåriga järnvägsnätet. Normalspåriga vagnar kunde via treskensspåret växlas både till Wij-Bruk och Forn-Wij, en växling som med hjälp av så kallade kopplingsvagnar alltid utförts av DONJ.

Ockelbo var också platsen där stora mängder av gods omlastades mellan normalspåret och smalspåret. Från början bestod även här huvudsignalerna av skivsignaler placerade vid infartsväxlarna. 1932 lades Wij-Bruks bangård under Ockelbo stationsområde. Dess västra infartssignal kom alltså att placeras vid västra infarten till Wij-Bruk och byttes samtidigt till en dagljussignal. Även Ockelbos östra infartssignal byttes till en dagljussignal.
    

Så lämnar vi Ockelbo station och rullar vidare österut genom samhället. Vi passerar järnvägens längsta bro, 41,1 meter lång, över Testeboån, och endast 0,5 km kommer vi till den plats där linjeväxeln låg till Sundsbro lastplats.

Vill du gå vidare till nästa station / lastplats?
Gör Ditt val. (Make your choice and Click at the selected station)  
Linghed  Wintjern Wintjern Övre Rysjön Lilla Björnmossen
Stora Björnmossen  Svartbäcken Tallås grusgrop Tallås Itranite
Pallanite Åbo Jädraås Flaxen Brattfors 
Nyåbron/Åbrobanan Wij-Bruk Forn-Wij Ockelbo Sundsbro  
Gäveränge Östby Östbyberg Wittersjö Hamrånge/Åbydal
Hamrångefjärden  Totra Norrsundet    Karta   Innehållsfört.


 Train Back to DONJ table of content
  Returtåg till DONJ innehållsförteckning

© Rolf Sten
stn_ockelbo.html senast uppdaterad 2000-11-23 av Rolf Sten