Bokreferenser i Författar-ordning

Förteckningen på denna sida visar alla bokreferenser i författarordning. Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över författare som inleds med denna bokstav. För att se komplett information om referensen klicka på bilden eller det understrukna författarnamnet. Tyvärr saknas några bilder.

S A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ö ?
HOME
 
INDEX

Sanderberg, Martin. Stationshuset Lund C. Årsskrift 49. Ref nr 649.
{Händelser kring stationshuset vid Lunds Central.}
UPP
Sanderberg, Martin W. Decauville. Paris 1889 - Helsingborg 1890-1906. Ref nr 318.
{Beskrivning av Decauville-principen för smalspåriga 600 mm järnvägar, med skisser och bilder av vagnar och lok.}
UPP
Sandhammar, Bengt. Lok och Järnvägar 1. Jädraås - Tallås Järnväg. AoH. Ref nr 91.
{Beskrivning av DONJ och JTJ.}
UPP
Sandin, Gunnar. Kring Lund C. Årsbok nr 81. Ref nr 500.
{Beskrivning av alla projekt om järnvägar med anslutning till Lund och omnejd. Med foton från förr, ritningar av stationer, vagnar och bangårdsutvidgningar.}
UPP
Sandin, Gunnar. KRJ 100 - Kort historik över järnvägen Klippan - Eslöv. hundra år efter det första öppnandet. Ångtrycket specialnummer. Ref nr 544.
{Beskrivning av banan med kartor och bilder, inklusive kort lista över rullande materiel.}
UPP
Sandin, Gunnar, m.fl. BLHJ Lund stads järnvägar 1901 - 1939. Bjärred - Lund - Harlösa Järnväg. Ref nr 380.
{Beskrivning av bana, stationer, bangårdar och rullande materiel, inklusive foton, ritningar, listor och vissa tekniska data.}
UPP
Sarmento, Petrus J. Linje 12 (Tegelbacken) - Alvik - Nockeby. Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 12. Ref nr 629.
{Linjebeskrivning av Stockholms Spårvägars linje 12, inklusive bilder, karta och skisser.}
UPP
Sarmento, Petrus J. Linje 20 Humlegårdsgatan - Kyrkviken. Spårvägslinjer i Stockholm, Norra Lidingöbanan. SS linjebeskrivningar 20. Ref nr 604.
{Linjebeskrivning av Stockholms Spårvägars linje 20 till norra Lidingö, inklusive bilder, karta och skisser.}
UPP
Sarmento, Petrus J. Linje 21 Humlegårdsgatan - Gåshaga. Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 21. Ref nr 633.
{Linjebeskrivning av Stockholms Spårvägars linje 21 till Södra Lidingö, inklusive bilder, karta och skisser.}
UPP
Schwerin, Günter. Historische Eisenbahnfahrzeuge - Verkehrsmuseum Nürnberg. Ref nr 83.
{Beskrivning av utställd materiel i järnvägsmuseet i Nürnberg.}
UPP
Schütz, Fredrik , Berglund, Helge & von Heland, Hans. Technical description of the Stockholm underground railway 1964. Ref nr 110.
{Teknisk beskrivning av tunnelbana 1 och 2. Innehåller bilder från byggnadsskedet, av stationer, av tekniken, samt kartor och profiler.}
UPP
Selking, Per-Erik & Silo, Tommy. Museispårvägen i Malmköping. Välkommen till Sveriges Lokaltrafikmuseum. SSS Katalog. Ref nr 634.
{Skrift för spårvägsmuseet i Malmköping med bilder på ett urval av spårvagnar och bussar.}
UPP
Silfverstolpe, Göran & Sylwan, Christopher. Sveriges första brandbil. Sveriges äldsta brandbil - elektrisk. Årsbok 1979 - 1980. Ref nr 635.
{Den första brandbilen i Sveriges beskrives, hur den kom till och elektrisk utrustning med hastighetsväljare och hjulmotorer.}
UPP
Silfverstolpe, Göran & Thunholm, Pia. Eskilstuna Museer. Årsbok 1979 - 1980. Skrifter 1980. Ref nr 762.
{Beskriver museerna i Eskilstuna och när järnvägen kom till, samt bilder på tillverkade lok.}
UPP
Siversson, Nils-Åke & Svensson, Roland. Flygfoto Stockholm. TNF bok 5. Ref nr 769.
{100 flygfoton över Stockholms trafikplatser, med beskrivande text.}
UPP
SJ - BV - Sydkraft - Vattenfall - ABB. Tåg med elkraft 75 år. Från vattenkraft till dragkraft. Ref nr 502.
{Beskrivning av elkraftförsörjningen för tågdrift och dess utveckling under 75 år, med bilder och faktauppgifter.}
UPP
SJ. 1 kl manövervagn Litt UA7R. Broschyr. Ref nr 819.
{Presentation av manövervagn UA7R med bilder, skisser och tekniska data.}
UPP
SJ Information och PR. Järnvägsmuseum Gävle. Katalog. Ref nr 215.
{Presentation av Järnvägsmuseet i Gävle fordon, inklusive bilder och tekniska data.}
UPP
SJ. SJ 1942. En kort redogörelse utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. SJ 1942. Ref nr 552.
{Bildberättelse om händelser vid SJ under år 1942.}
UPP
SJ. SJ 1943. En kort redogörelse utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. SJ 1943. Ref nr 553.
{Bildberättelse om händelser vid SJ under år 1943.}
UPP
SJ. SJ 1944. En kort redogörelse utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. SJ 1943. Ref nr 554.
{Bildberättelse om händelser vid SJ under år 1944.}
UPP
SJ. SJ 1945. En kort redogörelse utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. SJ 1945. Ref nr 439.
{Bildberättelse om händelser vid SJ under år 1945.}
UPP
SJ. SJ 1946. En kort redogörelse utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. SJ 1946. Ref nr 440.
{Bildberättelse om händelser vid SJ under år 1946.}
UPP
SJ. SJ 1947. En kort redogörelse utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. SJ 1947. Ref nr 441.
{Bildberättelse om händelser vid SJ under år 1947.}
UPP
SJ. Tåg 62. SJ-utställningen i Göteborg 11 maj - 15 juni. Ref nr 558.
{En exposé över järnvägen igår, idag och imorgon.}
UPP
SJ. Vägen av stål. En presentation av vägen där hjulen rullar lättare och säkrare. BV. Ref nr 96.
{Järnvägen i siffror, Det svenska bannätet, m.m.}
UPP
SJK. SJK 25 år 1958-1983. Jubileumsbok om Svenska Järnvägsklubben. SJK skriftserie nr 35. Ref nr 565.
{SJK bildas, Tidskrift TÅG, SJK resor, SJK skrifter, Fotoavd, Ritningsavd, övrig verksamhet, inkl SJK fordonslista.}
UPP
SJK. Svenska järnvägsklubben 1958-1978. Växjö - Hultsfred - Västervik. Ref nr 546.
{Redovisar jubileumsresan Växjö - Västervik 15 maj 1958, inklusive lok och vagnar som användes.}
UPP
Sjöberg, Jonas, m.fl. Nynäståget 1994. Medlemsskrift. Nynäståget 2. Ref nr 704.
{Innehåller: Tankvagn SNJ 500 240, ritning personvagn SNJ C23 och C26, samt SNJ ÄF 10.}
UPP
Sjöberg, Jonas, m.fl. Nynäståget SNJ 90 år. Stort Jubileumsnummer. Nynäståget 3-4. Ref nr 333.
{Berättelse om koncessionen, banan och föreningen samt fordonslista.}
UPP
Sjögren, Thore & Forslund, Rolf. Skelleftebanan. och Bolidens järnvägar. SJK skriftserie nr 70. Ref nr 551.
{En historik över SJ:s bibana till Skelleftehamn, inkl bilder och beskrivningar va bana, bangårdar, byggnader och rullande materiel.}
UPP
Sjöö, Robert , m.fl. Program till Järnvägsmuseets dag 2003. en resa till järnvägens barndom. Ref nr 763.
{Programpunkter för museets dag 2003 med bilder på deltagande lok och vagnar.}
UPP
Sjöö, Robert , m.fl. Tåg i tiondel. Katalog över den unika modellsamlingen av järnvägsfordon i skala 1:10. Ref nr 671.
{Innehåller presentation av utställningen Tåg i tiondel, modeller med beskrivning, bilder och data om förebilden.}
UPP
Skanska. Tunnelbygget genom Hallandsås. BV. Ref nr 694.
{Broschyr om Hallandsåstunnelns nystart med traditionell sprängningsteknik.}
UPP
Skov, Olaf. Veterantog. Ref nr 208.
{Beskrivning av föreningens verksamhet, inklusive ritningar, foton och uppgifter om rullande materiel.}
UPP
Skyllberg, Britt-Marie & Johansson, Måns. Linje 16 Slussen - Mälarhöjden. Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 16. Ref nr 631.
{Linjebeskrivning av Stockholms Spårvägars linje 16, inklusive bilder, karta och skisser.}
UPP
SL. Renare, modernare och tryggare tunnelbana. Några av våra satsningar under 90-talet. SL. Ref nr 504.
{Beskrivning av SL satsningar på utbyggnad av kommunikationer i och kring Stockholm med kostnadsuppskattningar.}
UPP
SL. Tunnelbanan - världens längsta konstutställning. Ref nr 700.
{Beskrivning och bilder av konstverk på tunnelbanstationerna i Stockholm, inklusive linjekarta.}
UPP
SL. Vagn 2000 - den nya tunnelvagnen. SL. Ref nr 503.
{Beskrivning av Storstockholms Lokaltrafiks nya tunnelbanevagn med skisser och tekniska data.}
UPP
Slettjord, L , Gundersen, M & Nelje, K. Vandringar på rallarvägen. Ofotenbanan. Ref nr 720.
{Beskrivning av bygget av Ofotenbanan från Abisko till Narvik, inkl kartor och bilder.}
UPP
Smith, Donald J. Robert Stephenson. An illustrated life Robert Stephenson 1803-1859. Lifeline 8. Ref nr 292.
{Beskrivning av järnvägskonstruktören Robert Stephenson's liv och gärningar under sin livstid.}
UPP
Sperandeo, Andy, m.fl. Model Railroader. November 2000. volume 67 number 11. Ref nr 568.
{Tidskrift innehållande tips för sprutmålning, Skiss av Union Pacific gula SD60M, Fotografiska bakgrunder, Slow-motion körkontroll, broar, m.m.}
UPP
SRS. SRS Euroc. Swedish Rail Systems AB, Det kompletta spårbyggnadsföretaget. Broschyr. Ref nr 421.
{Broschyr som beskriver företagets tillverkning, tjänster och agenturer.}
UPP
Statens Järnvägar. Elektrifieringen av Statsbanelinjen Stockholm - Göteborg. Ref nr 217.
{Beskriver i ord och bild elektrifieringsarbetet Stockholm - Göteborg. Innehåller bilder bl.a. på maskiner och redskap som används.}
UPP
Stegemann, Georg. Europa Reiseführer -92 für Eisenbahnfreunde. Ref nr 132.
{Förteckningar över europeiska järnvägsbolag, museer och museibanor för året 1992.}
UPP
Sten, Rolf. DONJ Under 100 år 1897-1997. Ref nr 102.
{DONJ förhistoria, Kopparfors, Etapputbyggnad, Banfakta, Sammanställning lok och vagnar.}
UPP
Sten, Rolf. Mellan Härnösand och Sollefteå. En återblick över Hernösand - Sollefteå Jernvägs AB. OKBv skriftserie 3. Ref nr 283.
{Beskrivning av banan från starten till förstatligandet, inklusive bangårdsplaner, vagn och lok data, samt vissa ritningar.}
UPP
Stenbom, Freddy. Hobby 25. Allt om Hobbys jubileumsbok 25 år. AoH. Ref nr 370.
{Innehåller artiklar om: Listor med ritningar i Allt om Hobby tidskrifter, Elektronik med Rutger Friberg, Krister Brandt minnen, ritning på O-vagn.}
UPP
Stenbom, Freddy, m.fl. Allt om Hobby nr 6 1996. 30 års jubileum. AoH. Ref nr 94.
{Flera artiklar: JTJ, MJ-träff, Getå-olyckan i modell, Röda Pilen, Vestra Wetterns järnväg, m.m.}
UPP
STF och KAK. Turistkartan över Sverige Blad 1A. Karta 01A. Ref nr 799.
{Generalstabskartan över södra Skåne i skala 1:150000.}
UPP
STF och KAK. Turistkartan över Sverige Blad 1B. Karta 01B. Ref nr 800.
{Generalstabskartan över norra Skåne i skala 1:150000.}
UPP
STF och KAK. Turistkartan över Sverige Blad 2. Utgåva 2. Karta 02. Ref nr 776.
{Generalstabskartan över södra Småland i skala 1:300000.}
UPP
STF och KAK. Turistkartan över Sverige Blad 3. Karta 03. Ref nr 777.
{Generalstabskartan över norra Småland i skala 1:300000.}
UPP
STF och KAK. Turistkartan över Sverige Blad 3. Utgåva 2. Karta 03. Ref nr 801.
{Generalstabskartan över norra Småland i skala 1:300000.}
UPP
STF och KAK. Turistkartan över Sverige Blad 5. Karta 05. Ref nr 779.
{Generalstabskartan över Skaraborg och Dalsland i skala 1:300000.}
UPP
STF och KAK. Turistkartan över Sverige Blad 6. Karta 06. Ref nr 780.
{Generalstabskartan över Östergötland i skala 1:300000.}
UPP
STF och KAK. Turistkartan över Sverige Blad 6. Utgåva 2. Karta 06. Ref nr 802.
{Generalstabskartan över Östergötland i skala 1:300000.}
UPP
STF och KAK. Turistkartan över Sverige Blad 7. Karta 07. Ref nr 781.
{Generalstabskartan över Närke och Värmland i skala 1:300000.}
UPP
STF och KAK. Turistkartan över Sverige Blad 8. Karta 08. Ref nr 782.
{Generalstabskartan över Mälardalen i skala 1:300000.}
UPP
STF och KAK. Turistkartan över Sverige Blad 8. Utgåva 2. Karta 08. Ref nr 803.
{Generalstabskartan över Mälardalen i skala 1:300000.}
UPP
STF och KAK. Turistkartan över Sverige Blad 9. Karta 09. Ref nr 783.
{Generalstabskartan över södra Dalarna i skala 1:300000.}
UPP
STF och KAK. Turistkartan över Sverige Blad 9. Utgåva 2. Karta 09. Ref nr 804.
{Generalstabskartan över södra Dalarna i skala 1:300000.}
UPP
STF och KAK. Turistkartan över Sverige Blad 10. Utgåva 2. Karta 10. Ref nr 784.
{Generalstabskartan över Gävleborg i skala 1:300000.}
UPP
STF och KAK. Turistkartan över Sverige Blad 11. Utgåva 2. Karta 11. Ref nr 785.
{Generalstabskartan över norra Dalarna och Hälsingland i skala 1:300000.}
UPP
STF och KAK. Turistkartan över Sverige Blad 13. Karta 13. Ref nr 787.
{Generalstabskartan över Sundsvall i skala 1:300000.}
UPP
STF och KAK. Turistkartan över Sverige Blad 14. Karta 14. Ref nr 788.
{Generalstabskartan över Östersund och Åre i skala 1:300000.}
UPP
STF och KAK. Turistkartan över Sverige Blad 15. Karta 15. Ref nr 789.
{Generalstabskartan över södra Ångermanland i skala 1:300000.}
UPP
STF och KAK. Turistkartan över Sverige Blad 16. Karta 16. Ref nr 790.
{Generalstabskartan över Dorotea och Vilhelmina i skala 1:300000.}
UPP
STF och KAK. Turistkartan över Sverige Blad 19. Karta 19. Ref nr 793.
{Generalstabskartan över Luleå i skala 1:300000.}
UPP
STF och KAK. Turistkartan över Sverige Blad 21. Karta 21. Ref nr 795.
{Generalstabskartan över Haparanda i skala 1:300000.}
UPP
Stipich, Daniel, m.fl. Transport Journalen. Tema: Teknik och vagnar. Transport-Journalen 94/4, 95/2, 98/1. Ref nr 584.
{Utkommer 4 gånger per år och innehåller artiklar, Satellitstyrning av vagnar, modernisering av SJ Gods vagnpark med data och bilder av 12 vagnar och bettransporter.}
UPP
Stolt, Leif. Trådbussen i Sverige del 1. TNF bok 2. Ref nr 712.
{Innehåller: Trådbussens historia, utveckling med bilder och beskrivningar, samt linjebeskrivningar inklusive KF-s trådlastbil.}
UPP
Stolt, Leif. Trådbussen i Sverige del 2. TNF bok 4. Ref nr 718.
{Innehåller: Platser och torg, teknik, garage, bussarna, övriga trådfordon, framtiden och flera bilagor.}
UPP
Styrelsen. Anten-Gräfsnäs Järnväg. Berättelsen om en museibana. Ref nr 528.
{Beskrivning av banan och rullande materiel, inklusive skisser, bilder och data.}
UPP
Styrelsen. Södra Spårvägarne 25 år. Ref nr 530.
{Berättelse om spårvägens händelser under 25 år med bilder av byggnader och spårvagnar.}
UPP
Sundström, Erik. Svartälvsbanan. Statens Enskilda Järnväg. SJK skriftserie nr 42. Ref nr 610.
{Grundlig beskrivning av SEJ inklusive stationsbilder, bangårdsritningar och tekniska data om den rullande materielen.}
UPP
Sundström, Erik W , m.fl. Karlskoga Bergslag förr och nu 1968. Årsskrift 1968. Ref nr 812.
{Flera berätelser om bygden, bl.a. 13 sidor om Järnvägarna i Karlskoga med bilder.}
UPP
Sundström, Erik. Ånglok tillverkade i Sverige. SJK skriftserie nr 2, 2:a upplagan. Ref nr 8.
{Förteckning över samtliga ånglok tillverkade i Sverige i tillverkarordning.}
UPP
Sundström, Erik. Österströms Järnväg. En trävarubana i Norrland. OKBv skriftserie 2. Ref nr 285.
{Beskrivning av banans 69-åriga historia, med bilder från järnvägen.}
UPP
Sundström, Lennart. Hobbyboken 1963. Modellbyggarnas årsbok. Ref nr 174.
{Flera artiklar, bl.a. ÖSlJ, Modelljvg anläggning, Internationella modeller.}
UPP
Sundström, Lennart. Hobbyboken 1964. Modellbyggarnas årsbok. Ref nr 175.
{Flera artiklar, bl.a. 600 mm jvg, ÖSlJ, Lokeldning, modelljvg med internationell blandning, Trix Adler-tåg.}
UPP
Svallhammar, Stig. Skendöd i Roslagen. Roslagsbanan som statsägd järnväg i en tid av snabba förändringar. Ref nr 722.
{Beskrivning av den smalspåriga 891 mm-s Roslagsbanan, inkl bilder, kartor, bangårdsritningar, fordonsritningar och nummerlista.}
UPP
Svanstein, Hans. Det var då Spårvagnen fanns i Karlskrona. Ref nr 145.
{Bilder och karta från spårvagnstrafiken i Karlskrona.}
UPP
Svedab. På väg till Öresund. Öresundsförbindelsen och de svenska landanslutningarna. Ref nr 424.
{Beskrivning av Öresundsbron och järnvägsanslutningarna på svenska sidan, med kartor.}
UPP
Svensson, Anders. Bevarade Järnvägsfordon Normalspår. JHR. Ref nr 337.
{Nummerlistor över alla bevarade järnvägsfordon av normalspårvidd uppdelade på ägande förening.}
UPP
Svensson, Anders. Bevarade Järnvägsfordon Smalspår. JHR. Ref nr 338.
{Nummerlistor över alla bevarade järnvägsfordon av smalspårvidd uppdelade på ägande förening.}
UPP
Svensson, Anders. Järnvägsadresser. Förteckning över organisationer. JHR. Ref nr 340.
{Innehåller adresser till järnvägsföreningar i Sverige och förkortningar för organisationer.}
UPP
Svensson, Anders. Järnvägsskrifter - Tidskrifter och Böcker. Förteckning över skriftutgivning. JHR. Ref nr 339.
{Förteckning över järnvägsskrifter som finns utgivna och tillgängliga 1994 och de är sorterade efter utgivare.}
UPP
Svensson, Anders. Slite Roma Järnväg 100 år. Spårstumpen nr 80. Spårstumpen 2002:2. Ref nr 743.
{Innehåller: Årtal i SlRJ:s historia, hållplatsen Boge, Hesselby järnvägsstation med ritningar, Gane anhalt, Tule med ritning, SlRJ:s vagnar från VVJ och vad finns kvar idag.}
UPP
Svensson, Gunnar, Thulin, Olof, m.fl. Skärstadsboken. Några kommentarer och notiser till boken om Gripenbergsbanan. Årsskrift 10. Ref nr 221.
{Samling av flera artiklar, bl.a. Kommentarer och notiser ej införda i boken om Gripenbergsbanan.}
UPP
Svensson, Jan-Olov. DONJ - En beskrivning av den rullande materielen. WFJ-skrift nr 5. Ref nr 100.
{Beskrivning av all rullande materiel vid DONJ, inklusive bilder, data, ritningar, lok- och vagnslistor.}
UPP
Svensson, Jan-Olov. Slutet på en smalspårig epok. Järnvägen Vadstena - Ödeshög under SJ-tiden åren 1950-1958. VJF skrift nr 8. Ref nr 345.
{Beskrivning av banans sista tid, med bilder på stationer, lok och bangårdsplaner.}
UPP
Svensson, Magnus & Frick, Jan. Linje 7 Djurgårdslinjen - Historik och vagnar. Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 07. Ref nr 123.
{Historik beskrivning av spårvägslinje 7 i Stockholm.}
UPP
Svensson, Magnus. Linje 19 Slussen - Örby. Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 19. Ref nr 540.
{Linjebeskrivning av Stockholms Spårvägars linje 19, inklusive bilder, karta och skisser.}
UPP
Svensson, Sven-Eric. Bohusbanan 75 år, Göteborg - Tingstad - Uddevalla. I går - I dag - I framtiden. Ref nr 664.
{Innehåller Bohusbanans förhistoria, byggande, utveckling, busstrafiken, stationer och hållplatser.}
UPP
Svensson, Sören, Holmgren, Yngve, m.fl. ÖSJ-bladet 1978. Medlemsblad. ÖSJ 6:1-4, 7:1. Ref nr 477.
{Innehåller: SJ personvagnar Bo11, Bo14, CFo2 och C3b, ritning och nummerlista, ÖSJ motorvagn 31, BLHJ motorvagn 6 och 7, Spårvagnstillverkning, Maltesholms godsvagnar.}
UPP
Svensson, Sören, Holmgren, Yngve, m.fl. ÖSJ-bladet 1983. Medlemsblad. ÖSJ 11:3, 13:1. Ref nr 478.
{Innehåller: SJ personvagnar BCo7b och BCo11b, med nummerlista och ritning, Ångspårvägar, KIJ beskrivning, SSnJ rullande materiel, Den svenska sockerindustrins järnvägar.}
UPP
Svensson, Sören, Holmgren, Yngve, m.fl. ÖSJ-bladet 1994. Medlemsblad. ÖSJ 22:3-4. Ref nr 479.
{Innehåller: SJ specialvagn Uaai-z, CHJ personvagnar, beskrivning av länkaxlar med ritning.}
UPP
Sörenson, Ulf & Backlund, Ann-Charlotte. Järn bryter bygd. Guidebok - Ekomuseum Bergslagen berättar i landskapet. Ekomuseum. Ref nr 268.
{Järnbrytningen i Bergslagen beskrivs med bilder och teckningar på järnhanteringen, samt berättelser om sevärdheter i trakten och karta.}
UPP

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem