Bokreferenser i Författar-ordning

Förteckningen på denna sida visar alla bokreferenser i författarordning. Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över författare som inleds med denna bokstav. För att se komplett information om referensen klicka på bilden eller det understrukna författarnamnet. Tyvärr saknas några bilder.

J A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ö ?
HOME
 
INDEX

Jacobsson, Hans, Eliasson, J.A., Andersson, E.R. Då järnvägen kom till Östersund. Gamla Östersund. Ref nr 531.
{Berättelser om tillkomsten av järnvägen i Östersund.}
UPP
Jangö, Jan & Holmgren, Bo. Små Järnvägar. AoH. Ref nr 178.
{Flera artiklar om små järnvägar, bl.a. Välja skala, Planeringen, Bygge, Rälsläggning, Landskap, Körström, Moduler, Smalspår, Loktyper, Littera för SJ materiel, m.m.}
UPP
Jangö, Jan & Stenbom, Freddy. Mest om Hobby. Allt om Hobbys jubileumsbok 20 år. AoH. Ref nr 369.
{Innehåller artiklar om: Hagalunds lokstation, Bruno Kock mj, trädgårdlok, museijärnväg, ritningar på Gotland, Polhem, F, Gävle spårvagn, Kiruna spårvagn, D, Sb, Ub, Öd och F.}
UPP
Jangö, Jan & Stenbom, Freddy. Veteraner och Modeller. Allt om Hobbys jubileumsbok 10 år. AoH. Ref nr 368.
{Innehåller artiklar om: polska järnvägar, MJ-tidtabelltänkande, spårväg i H0, ritningar på DFo13, BF4, So10, Yo2, Avträde, Da och Bk.}
UPP
Jangö, Jan. Hej Spårvagn!!!. En bildrapsodi om spårvägarna i Sverige. Ref nr 219.
{Bilder och beskrivande text från de 13 svenska spårvägsstäderna.}
UPP
Jangö, Jan. Järnvägshobby - 1. AoH 1. Ref nr 190.
{Innehåller artiklar om: Skalamodellbygge av lok, 10 spårplaner, Ånglok litt K, AGJ, Järnvägsmuseum i Gävle.}
UPP
Jangö, Jan. Järnvägshobby - 2. AoH 2. Ref nr 304.
{Innehåller artiklar om: GMJS, ÖSlJ, Stjernå Jvg, GHJ, trädgårdståg, godstrafik i modell, B-loket, Bergquara Jvg och OBJ.}
UPP
Jangö, Jan. Järnvägshobby - 3. AoH 3. Ref nr 179.
{Innehåller artiklar om: Skövde JvgS, Ånglok, Perl, Tekn museet, Sb-loket ritning, flera modelljärnvägsanläggningar.}
UPP
Jangö, Jan. Järnvägshobby - 4. AoH 4. Ref nr 180.
{Innehåller artiklar om: BJs, H3s ritning, Märklinsamlare, Klippan - Ljungbyhed, Swedtram, UMJ.}
UPP
Jangö, Jan. Teknik och Hobby 1980. ToH 80. Ref nr 323.
{Artiklar om hobby under år 1979 med bl.a. Modellok på beställning, kvarvarande ånglok och Y1 rälsbussar.}
UPP
Jangö, Jan. Teknik och Hobby 1981. ToH 81. Ref nr 324.
{Artiklar om hobby under år 1980 med bl.a. Ånga i trädgården, MJK i Sundbyberg, Spårläggning och Tips om nästa anläggning.}
UPP
Jangö, Jan. Teknik och Hobby 1982. ToH 82. Ref nr 325.
{Artiklar om hobby under år 1981 med bl.a. Helanders N-idé, Banor med stigningar, Londons stationer och trädgårdsbanor i Borås.}
UPP
Jangö, Jan. Teknik och Hobby 1983. ToH 83. Ref nr 326.
{Artiklar om hobby under år 1982 med bl.a. Radiostyrt ånglok, Hamburgs MJ, En MJ blir aldrig färdig, Cykeldressin och Landsvägslok.}
UPP
Jangö, Jan. Teknik och Hobby 1984. ToH 84. Ref nr 327.
{Artiklar om hobby under år 1983 med bl.a. Tågdiorama, Möja Jv, Två spårplaner, Ett stycke MJ-historia från 1940-talet.}
UPP
Jangö, Jan. Teknik och Hobby 1986. ToH 86. Ref nr 170.
{Artiklar om hobby under år 1985 med bl.a. Ångans dag, Rc-lok, Svenska lok i modell och F-lok modell.}
UPP
Jangö, Jan. Teknik och Hobby 1987. ToH 87. Ref nr 625.
{Artiklar om hobby under år 1986 med bl.a. Märklin D träkorg, Järnvägsmuseum, Modelltågmässa och Modelljärnväg i fågelbur.}
UPP
Jangö, Jan. Teknik och Hobby 1988. ToH 88. Ref nr 626.
{Artiklar om hobby under år 1986 med bl.a. London transport museum, Börja med tåghobby och Så fungerar Märklin lok.}
UPP
Jangö, Jan. TÅG En bildrapsodi om svenska lok och järnvägar. A pictorial rhapsody of Swedish locomotives and railways. AoH. Ref nr 566.
{Bildberättelse om lokens och järnvägens utveckling i Sverige.}
UPP
Jangö, Jan, m.fl. Hobby 1965. Teknik - Fritid - Foto. Hobby 1965:1,2,7. Ref nr 514.
{Innehåller artiklar om nyheter och reportage, bl.a. om diesellok och gasturbinlok, samt bilder på BJ 49 och KVBJ 19.}
UPP
Jangö, Jan, m.fl. Hobby 1966. Teknik - Fritid - Foto. Hobby 1966:2. Ref nr 515.
{Innehåller artiklar om nyheter och reportage, bl.a. ritning och beskrivning av F-loket och Prins August.}
UPP
Jangö, Jan, m.fl. Modell Hobby 1962. Hobby 1962:1,3. Ref nr 511.
{Innehåller artiklar om nyheter och reportage, bl.a. två artiklar om ÖSlJ samt jämförelse mellan Adler och Prins August.}
UPP
Jangö, Jan, m.fl. Modell Hobby 1963. Hobby 1963:4. Ref nr 512.
{Innehåller artiklar om nyheter och reportage, bl.a. om TGOJ turbinlok.}
UPP
Jangö, Jan, m.fl. Modell Hobby 1964. med sportflyg. Hobby 1964:1,2,3,4,5,9,10. Ref nr 513.
{Innehåller artiklar om nyheter och reportage, bl.a. Nordiska diesellok med foto, data och ritning, samt läsarnas 12 önskelok i modell, litt Ra och Rb, flera lokfoton, svenska MY, T43 och ÖSlJ.}
UPP
Jannesson sammanställning, Åke. SJ Maskinavdelningens berättelse år 1906. Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. SJK arkeologresor 1906. Ref nr 394.
{Innehåller nummerlistor över förändringar vid SJ under år 1906, med typ, litt, nr, tillverkare och pris.}
UPP
Jannesson sammanställning, Åke. SJ Maskinavdelningens berättelse år 1907. Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. SJK arkeologresor 1907. Ref nr 395.
{Innehåller nummerlistor över förändringar vid SJ under år 1907, med typ, litt, nr, tillverkare och pris.}
UPP
Jannesson sammanställning, Åke. SJ Maskinavdelningens berättelse år 1908. Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. SJK arkeologresor 1908. Ref nr 396.
{Innehåller nummerlistor över förändringar vid SJ under år 1908, med typ, litt, nr, tillverkare och pris.}
UPP
Jannesson sammanställning, Åke. SJ Maskinavdelningens berättelse år 1916. Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. SJK arkeologresor 1916. Ref nr 400.
{Innehåller nummerlistor över förändringar vid SJ under år 1916, med typ, litt, nr, tillverkare och pris.}
UPP
Jannesson sammanställning, Åke. SJ Maskinavdelningens berättelse år 1917. Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. SJK arkeologresor 1917. Ref nr 401.
{Innehåller nummerlistor över förändringar vid SJ under år 1917, med typ, litt, nr, tillverkare och pris.}
UPP
Jannesson sammanställning, Åke. SJ Maskinavdelningens berättelse år 1918. Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. SJK arkeologresor 1918. Ref nr 402.
{Innehåller nummerlistor över förändringar vid SJ under år 1918, med typ, litt, nr, tillverkare och pris.}
UPP
Jannesson sammanställning, Åke. SJ Maskinavdelningens berättelse år 1919. Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. SJK arkeologresor 1919. Ref nr 403.
{Innehåller nummerlistor över förändringar vid SJ under år 1919, med typ, litt, nr, tillverkare och pris.}
UPP
Jannesson sammanställning, Åke. SJ Maskinavdelningens berättelse år 1920. Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. SJK arkeologresor 1920. Ref nr 404.
{Innehåller nummerlistor över förändringar vid SJ under år 1920, med typ, litt, nr, tillverkare och pris.}
UPP
Jannesson sammanställning, Åke. SJ Maskinavdelningens berättelse år 1921. Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. SJK arkeologresor 1921. Ref nr 397.
{Innehåller nummerlistor över förändringar vid SJ under år 1921, med typ, litt, nr, tillverkare och pris.}
UPP
Jannesson, Åke & Jannesson, Gunbritt. Stockholm - Nynäs Järnväg. Ref nr 119.
{Linjen med bangårdsskisser, signaturer och höjdnivåer, m.m. Förteckning över den rullande materielen vid SNJ.}
UPP
Jannesson, Åke. Lok och vagnar (K2) vid NrSlJ. SJK folder K2, nr 1. Ref nr 111.
{Förteckning över lok och vagnar vid Norra Södermanlands Järnväg, inkl nummerlistor.}
UPP
Jannesson, Åke. Lok och vagnar (L2) vid MlSlJ. SJK folder L2, nr 2. Ref nr 112.
{Förteckning över lok och vagnar vid Mellersta Södermanlands Järnväg, inkl nummerlistor.}
UPP
Jannesson, Åke. Lok och vagnar (Q2) vid UEJ. SJK folder Q2, nr 3. Ref nr 118.
{Förteckning över lok och vagnar vid Uppsala Enköpings Järnväg, inkl nummerlistor.}
UPP
Jannesson, Åke. Lok och vagnar (R2) vid DHJ. SJK folder R2, nr 4. Ref nr 113.
{Förteckning över lok och vagnar vid Dannemora - Hargs Järnväg, inkl nummerlistor.}
UPP
Jannesson, Åke. Lok och vagnar (V2) vid LRJ. SJK folder V2, nr 5. Ref nr 114.
{Förteckning över lok och vagnar vid Laxå - Röfors Järnväg, inkl nummerlistor.}
UPP
Jannesson, Åke. Lok och vagnar (Y2) vid ULJ. SJK folder Y2, nr 6. Ref nr 115.
{Förteckning över lok och vagnar vid Uppsala Lenna Järnväg, inkl nummerlistor.}
UPP
Jannesson, Åke. Lok och vagnar (Å2) vid SGGJ. SJK folder Å2, nr 7. Ref nr 116.
{Förteckning över lok och vagnar vid Sala Gysinge Gävle Järnväg, inkl nummerlistor.}
UPP
Jannesson, Åke. Lok och vagnar (Ö2) vid BLJ. SJK folder Ö2, nr 8. Ref nr 117.
{Förteckning över lok och vagnar vid Byvalla Långshyttans Järnväg, inkl nummerlistor.}
UPP
Jannesson, Åke, Jannesson, Benny & Jönsson, Åke. Järnvägsvagnar tillverkade av Fole Mekaniska Verkstad 1894-1910. Ref nr 390.
{Innehåller nummerlistor över alla vagnar tillverkade vid Fole Mekaniska Verkstad i Visby.}
UPP
Jannesson, Åke, m.fl. SJK Arkeologfolder. SJK folder A - Ö, AA -. Ref nr 305.
{SJK Arkeologfoldrar är häften som tas fram vid resor och beskriver en viss bandel och dess historia, stationer och sträckning.}
UPP
Jannesson, Åke, m.fl. SJK Arkeologfolder, Eddavägslinjen. SRJ - med lok & vagnförteckning. SJK folder F. Ref nr 414.
{Innehåller beskrivning av Eddalinjen, med stationsritningar, bangårdsritningar, lok och vagnskisser samt nummerlista.}
UPP
Jannesson, Åke, m.fl. SJK Arkeologfolder, Kumla - Yxhults Järnväg. KYJ - med lokförteckning. SJK folder BM. Ref nr 420.
{Innehåller beskrivning av KYJ linjer till Kvarntorp, med karta, tidtabeller, bangårdsritningar samt loklista och ritningar.}
UPP
Jannesson, Åke, m.fl. SJK Arkeologfolder, linjen Katrineholm - Åby. SJ. SJK folder Z. Ref nr 417.
{Innehåller beskrivning av linjen Katrineholm - Åby, med karta och bangårdsritningar samt berättelse om Värmbols bruk.}
UPP
Jannesson, Åke, m.fl. SJK Arkeologfolder, linjen Örebro - Svartå. SJ. SJK folder BH. Ref nr 419.
{Innehåller beskrivning av SJ linje Örebro C - Örebro S - Svartå, med karta, tidtabeller, bangårdsritningar samt lok och vagnritningar.}
UPP
Jannesson, Åke, m.fl. SJK Arkeologfolder, Norra Östergötlands Järnvägar. NÖJ. SJK folder AU. Ref nr 418.
{Innehåller beskrivning av NÖJ linjer: ÖPJ, PFJ, FNJ, KMJ och FLJ, med karta, tidtabeller och bangårdsritningar.}
UPP
Jannesson, Åke, m.fl. SJK Arkeologfolder, Spånga - Lövsta Järnväg 1889-1970. SLJ - med lok & vagnförteckning. SJK folder G. Ref nr 415.
{Innehåller beskrivning av SLJ, med bangårdsritningar, lok och vagnskisser samt nummerlista.}
UPP
Jannesson, Åke, m.fl. SJK Arkeologfolder, Tomteboda - Värtan 100 år 1982. Värtabanan - med lok & vagnförteckning. SJK folder S3. Ref nr 416.
{Innehåller beskrivning av Värtabanan, med bangårdsritningar, lok- och vagnlista för försöksdriften och Stockholms Gasverk.}
UPP
Jansson, Anders. Hundra år med svenska Restaurangvagnar. Deras utformning och utveckling, C-uppsats. Ref nr 108.
{Beskrivning av de svenska restaurangvagnarnas utveckling från 1894 till dagens vagnar, inklusive vagnslista.}
UPP
Jansson, Per-Inge, Holm, Jörgen, m.fl. Linbanan mellan Rejmyre och Simonstorp. Ref nr 728.
{Beskrivning av godstransportlinbanan mellan Rejmyre och Simonstorp åren 1898 - 1927, med banan, vagnarna och brukarna.}
UPP
Jansson, Sören & Lindqvist, Lotte. Järnvägsposten, En kampanj mot tiden. Meddelande från postmuseum nr 39. Ref nr 43.
{Skildring av stressen vid postens järnvägskupéer.}
UPP
Johannesson, Ove. En bildberättelse om Ölands Järnväg. ÖJ. Ref nr 646.
{Tecknade bilder från Ölands järnvägsmiljöer.}
UPP
Johansson, Kent. Jernvägsnytt. Medlemsskrift 1990, 1994, 1995. MfAGJ 90-3/4, 94-4, 95-1. Ref nr 710.
{Artiklar: Hagforspendeln, beskrivning av NKlJ lok och vagnar, AGJ Co 34, Verkstadsbygget, Edmondsonska biljetter, Hargsbanan,AGJ värd att bevara, elektriska ställverk och HSJBCo 201.}
UPP
Johansson, Måns. Linje 18 Slussen - Gröndal. Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 18. Ref nr 539.
{Linjebeskrivning av Stockholms Spårvägars linje 18, inklusive bilder, karta och skisser.}
UPP
Johansson, Roger , m.fl. Rallaren nr 10 1996. Banverkets personaltidning. BV. Ref nr 95.
{Flera artiklar: Inventering av 20000 maskiner, Spårbyggnadsmaskin SVM 1000, Mälarbanan, m.m.}
UPP
Johansson, Sture. Valdemarsviksbanan. En resa på banan Norrköping - Valdemarsvik t.o.r. VHS 26 min. Ref nr 643.
{Videoöverförd 8 mm smalfilm från resan på NSVJ.}
UPP
Johansson, Sverker & Fahlgren, Carl Johan. Från Wadstena till Vadstena. En berättelse i ord och bild om Smalspår på Östgötaslätten. WFJ-skrift. Ref nr 4.
{Beskrivning av smalspårsbanorna i Östergötland inkl nummerlista.}
UPP
Johansson, Thomas & Peterson, Bo E. Tvärbanan. Om spårvägens återkomst i Stockholm. Ref nr 775.
{Tvärbanan från idé till aktiviteter, byggbeskrivning, säkerhetssystem, broar, tekniska data om rullande materiel och tabeller.}
UPP
Johnstone, Michael. Sensationelle einblicke Lokomotiven. Faszinierende beförderungstechnik auf schienen. Ref nr 346.
{Beskrivning av funktionen hos lok med genomskärningar och förklaringar, avsedd för barn, på tyska, översatt från engelska.}
UPP
Juhlins samlingar, Lennart. Glimtar från det sena 1960-talet. Ref nr 72.
{Färgbilder på lok och rälsbussar från det sena 1960-talet.}
UPP
Julin, Sten-Axel. Linje 15 Norra Bantorget - Sundbyberg. Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 15. Ref nr 630.
{Linjebeskrivning av Stockholms Spårvägars linje 15, inklusive bilder, karta och skisser.}
UPP
Järliden, Ruben , Forsell, Lars & Hedborg, Anders. 10 år med NBvJ - 1978-1988. Ref nr 163.
{19 artiklar kring Nora Bergslags Järnväg, inkl listor över bevarad rullande materiel.}
UPP
Järnvägsbolagen. Göteborg - Alfvesta. En färd med Göteborg - Borås och Borås - Alfvesta Jernvägar. Ref nr 547.
{Reseberättelse med bilder, stationsbeskrivningar och linjekartor.}
UPP
Järnvägsgruppen. Järnvägens historia i Hästveda. Ref nr 732.
{Berättelser om händelser i Hästveda med järnvägsanknytning, historien, frafiken, stationen och lok som passerat Hästveda.}
UPP
Järnvägsmusei vänner. Lok och vagnar vid Sveriges Järnvägsmuseum. Jmv. Ref nr 67.
{Förteckning över samtliga fordon vid Järnvägsmuseum, inklusive bilder, data och listor.}
UPP

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem