Bokreferenser i Författar-ordning

Förteckningen på denna sida visar alla bokreferenser i författarordning. Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över författare som inleds med denna bokstav. För att se komplett information om referensen klicka på bilden eller det understrukna författarnamnet. Tyvärr saknas några bilder.

A A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ö ?
HOME
 
INDEX

A-Train. Arlandabanan. A train service for the 21st century. Ref nr 525.
{Beskrivning av Arlandabanan med skiss över Arlanda station (på engelska).}
UPP
AB Stockholms spårvägar. Stockholmskartan 1966. SSS. Ref nr 289.
{Karta över Stockholm från 1966 med linjesträckningar för buss, spårvagn, tunnelbana och pendeltåg.}
UPP
Adell, Niklas & Brännlund, Per-Olov. Östra Centralbanan Linköping - Hultsfred. De första hundra åren. Ref nr 350.
{Ingående beskrivning av Östra Centralbanan med berättelser, stationsritningar, bangårdsskisser, lokbilder, ritningar, tekniska data och fordonsförteckning.}
UPP
Adell, Sara-Lisa. Nässjö - Oskarshamns Järnväg 1874-1974. "Bockabanan" - ett 100-årsjubileum. Ref nr 75.
{Beskrivning av NOJ tillkomst, Livet kring järnvägen, Stationerna, Lok och motorvagnar, inklusive bilder, data och listor.}
UPP
Administrativa avdelningen. Säkerhetsordning (säo). SJF 010 utgåva 12. Ref nr 149.
{Säkerhetsföreskrifter för framförande av tåg, inkl signalbilder och signaltecken.}
UPP
Administrativa avdelningen. Säkerhetsordning, kompletteringar (säok). Kompletterande föreskrifter och anvisningar. SJF 010. Ref nr 150.
{Kompletterande säkerhetsföreskrifter och anvisningar för framförande av tåg.}
UPP
Adolfsson,Göran, Lantz, Sune & Nilsson, Hjalmar. Ölands Järnvägar. Ref nr 15.
{Skildring av alla Ölands järnvägar inkl lok- och vagnslistor.}
UPP
Adtranz. Adtranz i Skandinavien. Järnvägsteknik i världsklass. Ref nr 260.
{Presentation av sammanslagningen av järnvägsföretag i Skandinavien till Adtranz med bilder på aktuella fordon i tillverkningen.}
UPP
ADtranz. Flygtåget Oslo-Gardermoen. Ref nr 524.
{Beskrivning, tekniska data och översiktsskiss av flygtåget mellan Oslo och Gardermoen i Norge.}
UPP
Aghult, Kjell, Lind, Lars Olof, Nordling, Kjell & Sandin, Gunnar. Järnvägsdata 2. Utgåva 2. SJK skriftserie nr 57. Ref nr 3.
{Data om samtliga järnvägsbanor i Sverige.}
UPP
Aghult, Kjell, Lind, Lars Olof, Nordling, Kjell & Sandin, Gunnar. Järnvägsdata 3. Utgåva 3. SJK skriftserie nr 68. Ref nr 11.
{Data om samtliga järnvägsbanor i Sverige fram till 6 september 1999.}
UPP
Agrell, Harald. Kalmarnas. Järnvägarna i Kalmar län. Kalmar Nations skriftserie Volym 53. Ref nr 319.
{Flera artiklar: KJ, KTsJ, NOJ, NVHJ, ÖJ, Böda Jv, KMV, KJmf. Beskriver banor, tillkomst, i viss mån rullande materiel.}
UPP
Ahlberg, Henrik. Köping - Uttersberg - Riddarhyttans Järnväg 1866-1952-1966. Särtryck koppar. Ref nr 805.
{Beskrivning av banan och dess tillkomst, bilder (2 st extra) och text till stationer och rullande materiel.}
UPP
Ahlberg, Henrik. Köping - Uttersberg - Riddarhyttans Järnväg 1866-1952-1966. Särtryck. Ref nr 335.
{Beskrivning av banan och dess tillkomst, bilder och text till stationer och rullande materiel.}
UPP
Almqvist, Dan. ÖSlJ - en bildrapsodi över de första 20 åren. 1959-1979. ÖSlJ. Ref nr 157.
{Beskrivning av museibanans första 20 år i text och bilder.}
UPP
Alrenius, C-A. Våra Järnvägar. En historik utgiven av Järnvägsmuseum. Ref nr 281.
{Kortfattad beskrivning av utvecklingen av järnvägarna i Sverige, med tidstypiska lok och vagntyper samt vissa data om lok och färjor.}
UPP
Alrenius, Carl Axel , Jonsson, Sune, m.fl. Inlandsbanan. En dokumentation sammanställd av Svenska Järnvägsmännens Fritidsföbunds fotoutskott. Ref nr 521.
{Beskriver byggnadstiden och nyttjandet därefter med bilder.}
UPP
Alvfors, Karl-Gösta. Järnvägsförstatligandet. Svensk järnvägspolitik under 1930-talet. SJK skriftserie nr 21. Ref nr 267.
{Notiser, synpunkter och beslut om förstatligandet av privatägda järnvägar under 1930-talet.}
UPP
Amberley Museum. Amberley Museum Guidebook. Ref nr 240.
{Innehåller bilder och beskrivningar av museets utställningsmateriel, på engelska.}
UPP
Andersson, Ingvar. Spårvägen i Helsingborg. - en pärla vid sundet. TNF bok 6. Ref nr 751.
{Beskriver Helsingborgs spårvägars utveckling, med bilder, tekniska data och nummerlistor.}
UPP
Andersson, Mats. Runt Anten. Ref nr 146.
{En bildberättelse vid resa runt sjön Anten sommaren 1985.}
UPP
Andersson, Rolf, Aronson, Stefan, Landgren, Stefan & Stattin, Jan. 100 år på räls, Långsele - Sollefteå. Minnesskrift i samband med 100 års jubileet. OKBv skriftserie. Ref nr 336.
{Berättelse om 100 år på räls, med bilder på tåg och lok från skilda tider.}
UPP
Andersson, Torsten, m.fl. Järnvägen i Båstad 100 år. Gamla Båstad 2. Ref nr 529.
{Berättelse om Båstad som järnvägsstation under 100 år med bilder.}
UPP
Andreasson, Jonas, Holmgren, Yngve, Lavesson, Göran & Thomasson, Göran. CÅJ 100 år. Christianstad - Åhus Jernväg. ÖSJ. Ref nr 144.
{Bilder från järnvägen under de gångna 100 åren, några stationsskisser.}
UPP
Andren, Ernst & Sundström Erik. Gruvgården - Fors Järnväg. SJK skriftserie nr 5. Ref nr 612.
{Grundlig beskrivning av GFJ och Garpenberg, inklusive stationsbilder, bangårdsritningar, tekniska data, bilder, skisser och listor av den rullande materielen.}
UPP
Ankarberg, Carl-Henrik. Södra Lidingöbanan. Ref nr 196.
{Beskrivning av Södra Lidingöbanan med bilder och händelser, inkl vagnslistor.}
UPP
Arbeitsgruppe 6B5. Eisenbahnen und raumordnung in Schweden. Op3 408. Ref nr 517.
{Utredning om Sveriges järnvägars utvecklingsmöjligheter (på tyska).}
UPP
Armbruster, Karl & Pawlik, Hans Peter. Jenbach - Achensee. Die Tiroler Zahnradbahn. Ref nr 31.
{Beskrivning av kuggstångsbanan till Achensee strax utanför Insbruck, inklusive bilder på rullande materiel.}
UPP
ASEA. Tio ASEA-decennier 1883-1983. Ref nr 357.
{Historisk tillbakablick på ASEA:s produktion över 100 år till 1983, med bilder från elektrifieringen.}
UPP
ASJ. ASJ (på tyska). Was wir sind; Was wir herstellen; Wie wir arbeiten. Katalog 1951. Ref nr 355.
{Tillverkningskatalog från ASJ på tyska, med bild och beskrivning av produkterna.}
UPP
ASJ. ASJ. Våra produkter - en presentation. Katalog 1961. Ref nr 360.
{Tillverkningskatalog från ASJ, med bild och beskrivning av produkterna.}
UPP
ASJ. ASJ runt. ASJ växer fram. del 1. ASJ runt 1. Ref nr 807.
{Utbildningshäfte om ASJ historia för ASJ-personal.}
UPP
ASJ. ASJ runt. Hur samarbetar vi?. del 2. ASJ runt 2. Ref nr 808.
{Utbildningshäfte om arbete, organisation och tillverkning vid ASJ för ASJ-personal.}
UPP
Asker, Bertil & Falk, Gunnar. Stockholms Tunnelbanor 1975. Teknisk beskrivning. Ref nr 109.
{Teknisk beskrivning av tunnelbana 1, 2 och 3. Innehåller bilder från byggnadsskedet, av stationer, av tekniken, samt kartor och profiler.}
UPP
Aspenberg, Nils Carl. Från Söder till Östermalm. Spårvägar, förortsbanor och trådbussar i Stockholm. Ref nr 120.
{Förteckning och linjenät över Stockholms lokaltrafik, inkl vagnslistor.}
UPP
Aspenberg, Nils Carl. Nordisk Historisk Sporveisatlas. Ref nr 122.
{Förteckning och linjenät över samtliga historiska nordiska spårvägsnät, inkl vagnslistor.}
UPP
Aspenberg, Nils Carl. Nordisk Sporveisatlas. Spårvägsatlas Danmark, Sverige, Norge och Finland. Ref nr 121.
{Förteckning och linjenät över nuvande nordiska spårvägsnät, inkl vagnslistor.}
UPP
Aspenberg, Nils Carl. The Tramways in Stockholm. The history of the tramways, interurbans, trolleybuses and underground. Ref nr 608.
{Förteckning och linjenät över Stockholms lokaltrafik, inkl vagnslistor, på engelska.}
UPP
Aspengren, Nils Carl. Elektrolok i Norge. Ref nr 750.
{Innehåller en koncentrerad beskrivning om elektrisk lokdrift i Norge, lokproducenter, situationen 1930 - 2001, alla elektriska lok och motervagnar, inklusive tekniska data, bilder och skisser.}
UPP
Awerstedt, Tony , Brimalm, Christer & Karlsson, Jan. Mjölby - Hästholmens Järnväg 1910-1985. WFJ-skrift nr 3. Ref nr 143.
{En historik i ord och bild kring MHJ, inkl data, bilder, skisser och listor över rullande materiel.}
UPP

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem