Bokreferenser i Författar-ordning

Förteckningen på denna sida visar alla bokreferenser i författarordning. Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över författare som inleds med denna bokstav. För att se komplett information om referensen klicka på bilden eller det understrukna författarnamnet. Tyvärr saknas några bilder.

U A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ö ?
HOME
 
INDEX

Ulvesjö, Åke. Spårvagnen "Lådan" i Carlscrona. Ref nr 225.
{Bilder och berättelser om händelser som inträffat vid spårvägen i Karlskrona, inklusive vissa spårvagnsdata.}
UPP
Unvér, Bengt E & Rehnberg, Bertil. Tåg och Spår 1991-1996. ToS 87-103. Ref nr 228.
{Sammanställning av kvartalstidskriften Tåg och Spår under 6 år.}
UPP
Unvér, Bengt E. Stadgar för stiftelsen Linköpings järnvägsmuseifond. Ref nr 697.
{Stadgar för Järnvägsmuseifonden, som grundades 1963 och som förvaltas av Linköpings kommun från 1993.}
UPP
Unvér, Bengt E. Tåg och Spår 1963-1966. ToS 1-7. Ref nr 229.
{Sammanställning av kvartalstidskriften Tåg och Spår under 4 år.}
UPP
Unvér, Bengt E. Tåg och Spår 1967-1970. ToS 8-22. Ref nr 230.
{Sammanställning av kvartalstidskriften Tåg och Spår under 5 år.}
UPP
Unvér, Bengt E. Tåg och Spår 1971-1979. ToS 23-54. Ref nr 38.
{Sammanställning av kvartalstidskriften Tåg och Spår under 9 år.}
UPP
Unvér, Bengt E. Tåg och Spår 1980-1985. ToS 55-72. Ref nr 37.
{Sammanställning av kvartalstidskriften Tåg och Spår under 6 år.}
UPP
Unvér, Bengt E. Tåg och Spår 1986-1990. ToS 73-86. Ref nr 36.
{Sammanställning av kvartalstidskriften Tåg och Spår under 5 år.}
UPP
Unvér, Bengt E. Östergötlands Järnvägsmuseum Linköping. Över ett helt sekel av järnvägshistoria från Östergötland. Katalog Nr 2. Ref nr 273.
{Notiser från TÖJ, Fiskeby Jvg, modeller vid museet, bilder och data om fordon vid museet.}
UPP
Unvér, Bengt E. Östergötlands Järnvägsmuseum Linköping. Järnvägsmuseal katalog. Katalog Nr 1. Ref nr 814.
{Järnvägarna i Östergötland och museet, föremål vid museet, bilder och data om fordonen.}
UPP
Upmark, Erik , m.fl. Sveriges Järnvägar hundra år 1856 - 1956. Minnesskrift med anledning av 100-årsjubileum. SJ. Ref nr 656.
{Innehåller järnvägarna i samhället, Förstatligandet, Rullande materiel, Elektrifieringen, Transporttjänsten, Ekonomi och personalen.}
UPP

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem