Bokreferenser i Författar-ordning

Förteckningen på denna sida visar alla bokreferenser i författarordning. Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över författare som inleds med denna bokstav. För att se komplett information om referensen klicka på bilden eller det understrukna författarnamnet. Tyvärr saknas några bilder.

L A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ö ?
HOME
 
INDEX

Landgren, K , Johansson, G , Hammar, B & Sjöberg J. Nynäsbanan (3:e utgåvan). Ref nr 746.
{Beskrivning av Nynäsbanan: Tillkomst, Sträckning, Stationer, Lok och Vagnar, Minnen, Nynäshamns järnvägmuseum, m.m., inklusive bilder, data och listor på rullande materiel.}
UPP
Landgren, Kenneth , Johansson, Göte & Hammar, Bengt. Nynäsbanan. SJK skriftserie nr 46. Ref nr 86.
{Beskrivning av Nynäsbanan: Tillkomst, Sträckning, Stationer, Lok och Vagnar, Minnen, m.m., inklusive bilder, data och listor på rullande materiel.}
UPP
Landgren, Kenneth. Forsmo - Hotingbanan. Tåget genom sagornas ådal. Ref nr 653.
{Berättelse om banans tillkomst samt bild och beskrivning av varje station.}
UPP
Landgren, Kenneth. Järnvägarnas Driftvärn under 50 år 1946 - 1996. Ref nr 771.
{Beskrivning av järnvägarnas driftvärn under 50 år med bilder och berättelser.}
UPP
Landgren, Kenneth. Saltsjöbanan. SJK skriftserie nr 58. Ref nr 286.
{Grundlig beskrivning av banan med dess rullande materiel och vissa tabeller.}
UPP
Landin, Ingemar. Skara - Lundsbrunns Järnvägar. Ett levande järnvägsmuseum. Ref nr 294.
{Beskrivning av Skara - Lundsbrunns järnvägar under 30 år, inklusive lok- och vagnslistor med foto och data.}
UPP
Lange, Thomas. Linje 8 Slussen - Skarpnäck. Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 08. Ref nr 537.
{Linjebeskrivning av Stockholms Spårvägars linje 8, inklusive bilder, karta och skisser.}
UPP
Lange, Thomas. Stocholm på spåret. Från hästspårväg till snabbspårväg. Ref nr 719.
{Beskrivningar och bilder av Stockholms spårvägar och spårvagnar, inkl händelselogg, kartor och nummerlista}
UPP
Lantz, Sune. Skogsbanan i Böda. Särtryck ur årsbok Öländsk Bygd. Årsbok. Ref nr 651.
{Artikel om bödabanan och dess tillkomst, samt några bilder.}
UPP
Lauritsen, Tom. Danske lokomotiver og motorvogne 1997. Ref nr 255.
{Bilder och data om danska lok och motorvagnar använda år 1997.}
UPP
Lavesson, Göran, Persson, Tom & Thomasson, Göran. Simrisbanan på senare år. ÖSkJ. Ref nr 541.
{Bildberättelse om händelser på CTJ och MöToJ.}
UPP
Lavesson, Göran, m.fl. ÖSJ-bladet 2000. Medlemsblad. ÖSJ 28:1-4. Ref nr 596.
{Innehåller: Breuer-lokomotor, Industribanor i Småland, Grusgropen i Höör, SJ kranvagnar, GHJ boggievagnsritning, KindJ, Öresundsfärjor, Betvagnar och MYJ.}
UPP
Lavesson, Göran, m.fl. ÖSJ-bladet 2001. Medlemsblad. ÖSJ 29:1-4. Ref nr 693.
{Innehåller: Sandbäck - Olofström, Industribanor i Småland, Tollarp, Kranvagn, Stångby, Fältpostvagnar, Banverksfordon, Postvagnar, Långebro, F A Posse, DEVA-epoken, Scout 2001 och Spårbytesmaskin.}
UPP
Lilja, Sören S. Linje 17 Slussen - Fruängen. Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 17. Ref nr 632.
{Linjebeskrivning av Stockholms Spårvägars linje 17, inklusive bilder, karta och skisser.}
UPP
Liljendahl, Lennart. Dannemora - Hargs Järnväg. En social och teknisk studie av en bruksbana. SJK skriftserie nr 6. Ref nr 707.
{Beskrivning av DHJ, historik, byggande, personal, bana och byggnader, inklusive bilder, kartor, skisser och data på rullande materiel.}
UPP
LIMA. Lima H0 Katalog nr 153. Lima 153. Ref nr 176.
{Katalog över Lima:s H0 sortiment.}
UPP
Lind, Lars Olof. Siljansbanan, Borlänge - Rättvik. SJK skriftserie nr 39. Ref nr 42.
{En historisk skildring av banan, inklusive lok och vagnslistor.}
UPP
Lind, Lars Olof, m.fl. Nässjö - Knutpunkt på höglandet. SJK skriftserie nr 44. Ref nr 87.
{Bilderbok med beskrivningar om händelser inträffade i Nässjö.}
UPP
Lind, Per Ove , Sandin, Gunnar , m.fl. En järnväg på Österlen. Ystad - Brösarps järnväg 100 år - Skånska Järnvägar 30 år. Specialnummer. Ref nr 313.
{Beskrivning av tillkomst, utbyggnad, trafik, industrier och järnvägsmuseiföreningen.}
UPP
Lindahl, Jan. Grödingebanan. BV. Ref nr 666.
{Beskrivning av Grödingebanans upphandling, byggande, tunnlar och invigning med tekniska data.}
UPP
Lindahl, Jan, m.fl. Tåg nr 1 - 12, 2002. Medlemsskrift. SJK tidskrift 2002:1-12. Ref nr 741.
{Sista nr saknas i sidantal. Artiklar om händelser, nyheter, observationer och lokalföreningarnas verksamhet under året.}
UPP
Linde, Gunilla. Stationshus 1855-1895. A.W.Edelsvärd som järnvägsarkitekt. SJK skriftserie nr 47. Ref nr 80.
{Beskriver Edelsvärds arkitektritade stationshus, inklusive bilder och vissa data.}
UPP
Lindqvist, Herman. Historien om Sverige. Ånga och dynamit. Historien om Sverige nr 8. Ref nr 575.
{Ingår i bokserie om Sveriges historia, med 20 sidors kapitel om järnvägarnas utveckling, bild över Norrköping m.m.}
UPP
Lissenko, Claes G. Linje 1 Norrmalmstorg - Rosenlund. Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 01. Ref nr 533.
{Linjebeskrivning av Stockholms Spårvägars linje 1, inklusive bilder, karta och skisser.}
UPP
Lissenko, Claes G. Linje 2 Fredhäll - Karlaplan. Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 02. Ref nr 723.
{Linjebeskrivning av Stockholms Spårvägars linje 2, inklusive bilder, karta och skisser.}
UPP
Lissenko, Claes G. Linje 3 Haga - Hornstull. Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 03. Ref nr 534.
{Linjebeskrivning av Stockholms Spårvägars linje 3, inklusive bilder, karta och skisser.}
UPP
Lissenko, Claes G. Linje 5 Karlberg - Östra stationen. Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 05. Ref nr 605.
{Linjebeskrivning av Stockholms Spårvägars linje 5, inklusive bilder, karta och skisser.}
UPP
Ljunggren, Malte & Jansson, Anders (red). 100 år på spår - Kalmar. Från Kalmar Verkstad till Bombardier Transportation. SJK skriftserie nr 75. Ref nr 737.
{Beskrivning av företagets utveckling från 1874 - 2002 i 8 olika händelseperioder, inklusive bilder, data, skisser på rullande materiel samt tillverkningsnummer.}
UPP
Ljunggren, Malte. SJ diesellok litt Z66. En beskrivning av diesellok Z66. SJK skriftserie nr 12. Ref nr 271.
{Beskriver tillkomsten av Z66, funktionsbeskrivningar, måttuppgifter, bilder och tekniska data samt nummerlista.}
UPP
Ljunggren, Malte. Sveriges Lokstationer. Maskintjänstens anläggningar 1856-1992. SJK skriftserie nr 60. Ref nr 388.
{Förteckning över samtliga lokstationer i Sverige med text, bild, ritning och personalbesättning.}
UPP
Ljungqvist, Torbjörn. Laxå-Röfors Järnväg. SJK skriftserie nr 4. Ref nr 563.
{Beskrivning av LRJ, historik, bibanor, inkl bilder, skisser och data på rullande materiel.}
UPP
Ljungqvist, Torbjörn. Röforsbanan - en viktig länk under ett sekel. En historik om Laxå - Röfors Järnväg, LRJ 1884-1993. Ref nr 389.
{Berättelse om banan, trafiken och den rullande materielen, med text, bilder, tekniska data och nummerlistor.}
UPP
Loxton, Howard. Railways. Ref nr 197.
{Beskriver hela järnvägsutvecklingen från 1800 till dagens järnvägar.}
UPP
Lundberg, Axel. Lokomotivet, dess konstruktion och verkningssätt. Handbok på uppdrag av Kungl. Järnvägsstyrelsen. Handbok. Ref nr 636.
{Beskrivning av ånglokets delar och funktion, inklusive data, bilder, ritningar och loklista.}
UPP
Lundberg, John. Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer. Reproduktion av Östra Skånes Järnvägar, Kristianstad. ÖSJ. Ref nr 16.
{Förteckning över samtliga järnvägsstationer i Sverige och Norge år 1900.}
UPP
Lundholm, Kjell. Norrbotten 1988 - Malmbanan 100 år. Ref nr 32.
{Innehåller 5 artiklar om malmbanan, Tillkomst, Kulturen, Malmbolagen, Stationshusen och Transportfrågan.}
UPP
Lundin, Stig. 15 år med järnväg som hobby. En bildberättelse om Anten - Gräfsnäs Järnväg 1965-1980. Järnvägsnytts skriftserie nr 6. Ref nr 142.
{Beskrivning av föreningens liv under 15 år, inkl data, skisser och listor över museets rullande materiel.}
UPP
Lundin, Stig. Lok och vagnar tillverkade av C.J.F. Ljunggrens. Gjuteri och mekanisk verkstad i Kristianstad 1887 - 1923. SJK småskrifter nr 2. Ref nr 577.
{Förteckning över samtliga lok och vagnar med tillv-nr tillverkade av Ljunggrens tiden 1887 - 1923.}
UPP
Lundmark, Nils. Östgötabanan. Programförklaring rörande Östergötlands järnvägsmuseum och Östgötabanan. Program målsättning. Ref nr 823.
{Programförklaring och beskrivning av Östgötabanans utformning på området vid Ryd.}
UPP
Lundmark, Nils. Östgötabanan. Planerings- och arbetsplan 1975 - 1976. Program plan. Ref nr 767.
{Arbetsbeskrivning och ritningar för byggande av Östgötabanan och rullande materiel.}
UPP
Lundström, Sven. Ett stycke kanalhistoria. Småskriftserie nr 1. Ref nr 721.
{Beskrivning av bygget av Falsterbo kanal i ord och bild, inkl karta och faktaruta.}
UPP
Lundvall, Börje. GDG ellok litt O. SJK skriftserie nr 17. Ref nr 89.
{Beskrivning av ellok litt O, inklusive loklista.}
UPP
Löf, Peter. Rullande materiel vid NKlJ. SJK skriftserie nr 51. Ref nr 137.
{Förteckning över den rullande materielen vid NKlJ, inkl data, bilder och listor.}
UPP

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem