Bokreferenser i Författar-ordning

Förteckningen på denna sida visar alla bokreferenser i författarordning. Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över författare som inleds med denna bokstav. För att se komplett information om referensen klicka på bilden eller det understrukna författarnamnet. Tyvärr saknas några bilder.

R A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ö ?
HOME
 
INDEX

Ragnar, Martin & Hardings, Eje. Järnvägen till Ronehamn. Spekulationer från början till slut. SJK skriftserie nr 74. Ref nr 738.
{Beskrivning av Ronehamn, sockerkonkurrens, banan, ekonomi,stationerna och rullande materiel, inlusive bilder, skisser och tekniska data.}
UPP
Ragnar, Martin. Gotlandståget i Dalhem. En liten guidebok om Gotlands Hesselby Jernväg. GHJ. Ref nr 296.
{Välkommen till GHJ. Beskrivning av museibanan med bangårdsskiss, rullande materiel och fordonslista.}
UPP
Ragnar, Martin. Järnvägen till Klintebys. Historien om Snögrindabanan som aldrig nådde fram. Ref nr 622.
{Beskrivning av historik, bana, sträckning och byggnader, inkl foton och karta.}
UPP
Ragnar, Martin. Så bygger man en museijärnväg. 25 års erfarenhet från Gotland Hesselby. GHJ 65. Ref nr 295.
{Berättelse om tillkomst av museijärnvägen, upprustning av bana, materiel och byggnader.}
UPP
Ragnar, Martin. Ångspårvägen Visby - Visborgs slätt - Hallvards. SJK skriftserie nr 63. Ref nr 44.
{Beskrivning av planerna, arméförvaltningen, utbyggnaden, trafiken och rullande materiel.}
UPP
Rasserie, André. Les "141 R" Méditerranée. Ref nr 71.
{Foton av loken 141R med tåg som gick på medelhavslinjerna och var stationerade i Miramas (Marsielle).}
UPP
Rehnberg, Bertil & Rudström, Bengt-Åke. Tåg och Spår 1997-2000. ToS 104-120. Ref nr 231.
{Sammanställning av kvartalstidskriften Tåg och Spår under 4 år.}
UPP
Reproduktion av AB Hässleholms Verkstäder - Motorvagnar. Motorvagnar. AB Hässleholms Verkstäder. Ref nr 76.
{Bilder, data och inredningsritningar av motorvagnar levererade från AHW åren 1926-1930.}
UPP
Reproduktion av Ljunggrens Verkstad Jernvägsmateriel. Jernvägs-materiel, Ljunggrens Verkstad. Katalog nr 5, 1891. Katalog 5. Ref nr 136.
{Katalog över järnvägsprodukter som tillverkas vid Ljunggrens Mekaniska Verkstad år 1891.}
UPP
Rigstam, Ulf. I fäders spår ... 90 år med spårväg och buss i Helsingborg. Ref nr 427.
{Beskriver Helsingborgs spårvägars utveckling, med bilder, tekniska data och nummerlistor.}
UPP
Ronander, Ulf. Den gotländska järnvägsepoken. Särtryck. Från GUTABYGD 1982. Ref nr 532.
{Berättelser och bilder från de gotländska järnvägarna.}
UPP
Rosén, Bengt. Bilder från Skåne - Smålands Järnväg del 1. Värnamo - Strömsnäsbruk. SSJF del 1. Ref nr 422.
{Bilder från bansträckningen Värnamo till Strömsnäsbruk med stationer, lok, vagnar och personal.}
UPP
Rosén, Bengt. Bilder från Skåne - Smålands Järnväg del 2. Strömsnäsbruk - Kärreberga. SSJF del 2. Ref nr 423.
{Bilder från bansträckningen Strömsnäsbruk till Kärreberga med stationer, lok, vagnar och personal.}
UPP
Rosengren, Nils, Sundström, Erik & Thulin, Bertil. Säröbanan. GSJ. SJK skriftserie nr 3. Ref nr 543.
{Innehåller beskrivning av banan och rullande materiel, inklusive kartor, skisser, bilder och ritningar.}
UPP
Rossberg, Ralf Roman. Geschichte der eisenbahn. Ref nr 347.
{Beskrivning av järnvägar och deras tillkomst, med många bilder och beskrivande text därtill, på tyska.}
UPP
Rudström, Bengt-Åke. Tåg och Spår 2001-. ToS 121-. Ref nr 689.
{Sammanställning av kvartalstidskriften Tåg och Spår från 2001 och framåt.}
UPP
Rundblad, Per. Enköping - Heby - Runhällens Järnväg. SJK skriftserie nr 55. Ref nr 226.
{Grundlig beskrivning av banan inklusive stationsbilder, bangårdsritningar, kartor och tekniska data om den rullande materielen.}
UPP
Rundblad, Per. Uppsala - Enköpings Järnväg. SJK skriftserie nr 43. Ref nr 227.
{Grundlig beskrivning av UEJ inklusive stationsbilder, bangårdsritningar, karta och tekniska data om den rullande materielen.}
UPP

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem