Bokreferenser i Författar-ordning

Förteckningen på denna sida visar alla bokreferenser i författarordning. Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över författare som inleds med denna bokstav. För att se komplett information om referensen klicka på bilden eller det understrukna författarnamnet. Tyvärr saknas några bilder.
 
V A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ö ?
HOME
 
INDEX

Vandenberghen, Ir. J. Repertoire des Locomotives de l'etat Belge et de la SNCB 1835-1967. Departement materiel tome XIX. Ref nr 428.
{Innehåller förteckning av alla typer av ånglok som Belgiska statsbanorna har innehaft med skisser och tekniska data indelade efter tidsperioder.}
UPP
Vessla, Magnus, Andersson, Chr, Håkansson, G, Dahlquist, L & Friberg, Kjell. Ångwhisslan 2002. Notiser om järnvägar m.m. ÅW 2295-2316. Ref nr 740.
{Innehåller: Händelser om spårbunden trafik och materiel som inträffat under år 2002.}
UPP
Vessla, Magnus, Andersson, Chr, Håkansson, G, Nilsson, Göran & Friberg, Kjell. Ångwhisslan 2001. Notiser om järnvägar m.m. ÅW 2273-2294. Ref nr 692.
{Innehåller: Händelser om spårbunden trafik och materiel som inträffat under år 2001.}
UPP
Vessla, Magnus, Eberstein, J-H, Håkansson, G, Nilsson, Göran & Friberg, Kjell. Ångwhisslan 2000. Notiser om järnvägar m.m. ÅW 2251-2272. Ref nr 600.
{Innehåller: Z49 loklistor & skisser, UIC järnvägsförvaltningar, lista över järnvägsvagnsleverantörer, samt rättelser.}
UPP
Vinberg, Sal. Stockholms hamn 1937. Ref nr 105.
{Beskrivning av, kartor över och bilder från Stockholms hamnar år 1937.}
UPP

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem