Bokreferenser i Författar-ordning

Förteckningen på denna sida visar alla bokreferenser i författarordning. Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över författare som inleds med denna bokstav. För att se komplett information om referensen klicka på bilden eller det understrukna författarnamnet. Tyvärr saknas några bilder.

D A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ö ?
HOME
 
INDEX

Dagermark, Hans. Västerås-modulen. Specifikation av en standard för Svenska MJ-moduler för spårvidd H0. Ref nr 442.
{Innehåller standardspecifikation för MJ-moduler i skala 1:87 med basstandard, villkorliga krav och rekommendationer.}
UPP
Dahlborg, Björn , Larsson, Lars-Henrik & Möller, Kurt. Roslagsbanan 100 år. AB Storstockholms Lokaltrafiks Järnvägar. Ref nr 81.
{Beskrivning av episoder vid Roslagsbanan, inklusive bilder, data och listor på lok och vagnar.}
UPP
Dahlen, Harald. Damplokomotiver på Norske spor 1940-1970 (I) normalspor. del 1. Ref nr 245.
{Fotografier över ånglok från de normalspåriga banorna i Norge, kartor och lokleverantörslista.}
UPP
Dahlström, Björn, m.fl. Smalspårigt 1988 - 1989. Medlemsskrift. Smalspårigt 38, 41. Ref nr 475.
{Ritningar: Landsortsskola, Ost 1067 mm flatvagn, Ist BKB lådvagn, Artiklar: Tvåfot i modell, Finskalabygge av spår, Zillerthalbahn, Smådetaljer till godsvagnar.}
UPP
Dahlström, Björn, m.fl. Smalspårigt 1993. Medlemsskrift. Smalspårigt 52, 53, 55. Ref nr 483.
{Innehåller: SJ vagn BFp 402, foto och beskrivning, Ritning Multrå och Faringe stationshus, RÄJ bro över Alsterån och Målerbäcken, Lastprofiler, SWB malmvagnar, Tvåfot i S-skala.}
UPP
Dahlström, Björn, m.fl. Smalspårigt 1996. Medlemsskrift. Smalspårigt 60-61. Ref nr 233.
{Ritningar: HSJ lokstall Tidaholm, magasin Nävekvarn, hus Dannemora, lanthandel Målilla.}
UPP
Day, John R. Järnvägståg. Historia och teknik. Ref nr 287.
{Populärbeskrivning av järnvägens utveckling från hästbanor till 1970-talets magnettåg med tecknade bilder.}
UPP
Dellenbanans vänner. Dellenbanan. Världens nordligaste järnväg. Ref nr 302.
{Historisk beskrivning av Hudiksvalls Järnväg till 100-årsjubileet 1988.}
UPP
Diehl, Ulf & Heimstrand, Torsten. Järnvägsmuséer 1976. SJK skriftserie nr 19. Ref nr 17.
{Förteckning över samtliga järnvägsmuséer i Sverige samt deras verksamhet och rullande materiel.}
UPP
Diehl, Ulf & Jansson, Anders. Smalspåriga dragfordon och rälsbussläp vid SJ. Järnvägsnytts skriftserie nr 1. Ref nr 177.
{Förteckning av smalspårsfordonen vid Sj, inkl loklistor.}
UPP
Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. Lok & Vagnar 1. Förändringar av den rullande materielen under 1994. L&V 1. Ref nr 328.
{Ändringar av lok och vagnar under 1994, beredskapsångloken, normalspåriga industrilok, Z67, GS M25, godsvagnar med ritningar.}
UPP
Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. Lok & Vagnar 2. Förändringar av den rullande materielen under 1995. L&V 2. Ref nr 329.
{Ändringar av lok och vagnar under 1995, Y3, svenska diesellok, BV G1205, SL C5.}
UPP
Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. Lok & Vagnar 3. Förändringar av den rullande materielen under 1996. L&V 3. Ref nr 330.
{Ändringar av lok och vagnar under 1996, Ra-loket, rälsbussar av YBo6-typ, Malmbanans lok, Banverkets snöslunga.}
UPP
Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. Lok & Vagnar 4. Förändringar av den rullande materielen under 1997 - 1998. L&V 4. Ref nr 618.
{Ändringar av lok och vagnar under 1997-1998, Da-loket, Z65, BV G1206, BV mätvagnar, MTR från Kockums, Sydtåg och Mustangen.}
UPP
Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. Lok & Vagnar 5. Förändringar av den rullande materielen under 1999 - 2000. L&V 5. Ref nr 733.
{Ändringar av lok och vagnar under 1999-2000, Transitio, Öresundstågen, Paprikatågen, Arlandabanan, IORE, T66, tunnelbanan och spårvägar.}
UPP
Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SLM1969 Svenska Lok och Motorvagnar 1969. SJK skriftserie nr 7. Ref nr 706.
{Bilder och data om svenska lok och motorvagnar använda år 1969.}
UPP
Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SLM1971 Svenska Lok och Motorvagnar 1971. SJK skriftserie nr 9. Ref nr 19.
{Bilder och data om svenska lok och motorvagnar använda år 1971.}
UPP
Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SLM1973 Svenska Lok och Motorvagnar 1973. SJK skriftserie nr 14. Ref nr 705.
{Bilder och data om svenska lok och motorvagnar använda år 1973.}
UPP
Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SLM1976 Svenska Lok och Motorvagnar 1976. SJK skriftserie nr 18. Ref nr 210.
{Bilder och data om svenska lok och motorvagnar använda år 1976.}
UPP
Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SLM1979 Svenska Lok och Motorvagnar 1979. SJK skriftserie nr 26, 2:a upplagan. Ref nr 20.
{Bilder och data om svenska lok och motorvagnar använda år 1979.}
UPP
Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SLM1982 Svenska Lok och Motorvagnar 1982. SJK skriftserie nr 34. Ref nr 21.
{Bilder och data om svenska lok och motorvagnar använda år 1982.}
UPP
Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SLM1985 Svenska Lok och Motorvagnar 1985. SJK skriftserie nr 41. Ref nr 22.
{Bilder och data om svenska lok och motorvagnar använda år 1985.}
UPP
Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SLM1988 Svenska Lok och Motorvagnar 1988. SJK skriftserie nr 48. Ref nr 23.
{Bilder och data om svenska lok och motorvagnar använda år 1988.}
UPP
Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SLM1990 Svenska Lok och Motorvagnar 1990. Mini SLM -90. Skriftserie 1. Ref nr 573.
{Data om svenska lok och motorvagnar använda år 1990.}
UPP
Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SLM1991 Svenska Lok och Motorvagnar 1991. SJK skriftserie nr 53. Ref nr 191.
{Bilder och data om svenska lok och motorvagnar använda år 1991.}
UPP
Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SLM1994 Svenska Lok och Motorvagnar 1994. SJK skriftserie nr 61. Ref nr 2.
{Bilder och data om svenska lok och motorvagnar använda år 1994.}
UPP
Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SLM1997 Svenska Lok och Motorvagnar 1997. SJK skriftserie nr 66. Ref nr 26.
{Bilder och data om svenska lok och motorvagnar använda år 1997.}
UPP
Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SLM2000 Svenska Lok och Motorvagnar 2000. SJK skriftserie nr 71. Ref nr 550.
{Bilder och data om svenska lok och motorvagnar använda år 2000.}
UPP
Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SLM2003 Svenska Lok och Motorvagnar 2003. SJK skriftserie nr 77. Ref nr 766.
{Bilder och data om svenska lok och motorvagnar använda år 2003.}
UPP
Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SPM1982 Svenska Personvagnar 1982. SJK skriftserie nr 33. Ref nr 24.
{Bilder och data om svenska personvagnar använda år 1982.}
UPP
Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SPM1989 Svenska Personvagnar 1989. SJK skriftserie nr 49. Ref nr 9.
{Bilder och data om svenska personvagnar använda år 1989.}
UPP
Diehl, Ulf , Fjeld, Ulf & Nilsson, Lennart. Normalspåriga Ånglok vid Statens Järnvägar. SJK skriftserie nr 13. Ref nr 7.
{Bilder och data om Statens Järnvägars samtliga ånglok.}
UPP
Diehl, Ulf , Nilsson, Lennart & Spade, Bengt. SPM1972 Svenska Personvagnar och motorvagnssläp 1972. SJK skriftserie nr 11. Ref nr 25.
{Bilder och data om svenska personvagnar använda år 1972.}
UPP
Diehl, Ulf. ASEA:s tidning. Register över artiklar om järnvägar och spårvägar 1909 - 1969. SJK småskrifter nr 4. Ref nr 579.
{Förteckning över samtliga artiklar i ASEA:s tdning om järnvägar och spårvägar tiden 1887 - 1923.}
UPP
Diehl, Ulf. De sista svenska ångloken. En bildkrönika. SJK skriftserie nr 20. Ref nr 611.
{En bildberättelse över banor där de sista ångloken användes.}
UPP
Diehl, Ulf. Lokomotorer tillverkade enligt system Bjurström 1925 - 1947. SJK småskrifter nr 3. Ref nr 578.
{Förteckning över samtliga lokomotorer med tillv-nr tillverkade enligt system Bjurström tiden 1887 - 1923.}
UPP
Diehl, Ulf. SJ ånglok litt A. En beskrivning av ånglok litt A, A2 och A3. SJK skriftserie nr 10. Ref nr 662.
{Beskrivning av A-loken med bilder, tekniska data, ritning och vidare öden.}
UPP
Diehl, Ulf. SJ ånglok litt Sb. En beskrivning av ånglok litt Sb / S2. SJK skriftserie nr 16. Ref nr 256.
{Beskrivning av ångloket med foto, tekniska data, ritning och loggdata för varje enskilt lok.}
UPP
Driftavdelningen. SJ Godsvagnar, normalspåriga. Lasttillbehör, transporthjälpmedel, internationell märkning och numrering. SJH 636. Ref nr 445.
{Innehåller typbeskrivningar på trafikvagnar för godstransport vid SJ, med ritning och tekniska lastdata.}
UPP
Dähn, Jörg, Dürlich, S & Gattermann, Gernot. Das Bw Arnstadt, Band 4. Vergangenheit und Gegenwart des bekannten Bahnbetriebswerkes. Ref nr 30.
{Bilder och beskrivningar av rullande materiel med placeringsort Arnstadt.}
UPP

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem