Bokreferenser i Författar-ordning

Förteckningen på denna sida visar alla bokreferenser i författarordning. Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över författare som inleds med denna bokstav. För att se komplett information om referensen klicka på bilden eller det understrukna författarnamnet. Tyvärr saknas några bilder.

M A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ö ?
HOME
 
INDEX

Magnusson, Thorsten. Järnvägarna i Åseda 1902-2002. En bildberättelse om järnvägarnas historia, m.m. Skriftserie 5. Ref nr 714.
{En bildberättelse om järnvägarnas historia samt äldre bostadshus, industrier och affärsverksamhet utmed järnvägsområdet.}
UPP
Malke, Alfred. Skara - Kinnekulle - Vänerns Järnväg 1886-1903. Historik och minnen. Ref nr 341.
{Beskrivning av järnvägen SKWJ samt statistiska uppgifter, såsom antal av rullande materiel, stationer, trafikuppgifter, m.m.}
UPP
Malmberg, Arne. Finspong through the centuries. An industrial saga without end. Ref nr 301.
{Beskrivning av industriell verksamhet sedan 1568, under årens lopp har namnet och tillverkningen ändrats.}
UPP
Malmborg, Ewa. Teknik i praktiken från A till Ö. Ref nr 348.
{Beskrivning av tekniska apparaters utseende och funktion, med skisser och förklarande text, för barn, översatt från engelska.}
UPP
Mannerfelt, Måns. Västergötland Göteborgs Järnvägar. VGJ - En historik. Ref nr 358.
{Företagsberättlse över banans utveckling, inköp av andra banor och trafikuppgifter.}
UPP
Mannix. Modern Maintenance of Way, Method and Equipment by Mannix International. Ref nr 444.
{Leverantörsbroschyrer från Mannix i USA, innehåller data om och bilder av spårbytesutrustningar.}
UPP
Marklund, Göran & Marklund, Hans. Tvärbanan Jörn - Arvidsjaur. 75558,2 meter järnvägshistoria. SJK skriftserie nr 25. Ref nr 98.
{Presentation av järnvägens tillkomst, tekniska uppgifter, stationer, m.m.}
UPP
Maskinbyrån. Ny rullande materiel vid SJ 1911. Meddelande nr 5. Ref nr 433.
{Förteckning över ny typer av rullande materiel med tekniska data, ritning och litt B och Co6.}
UPP
Maskinbyrån. Ny rullande materiel vid SJ 1913. Meddelande nr 8. Ref nr 434.
{Förteckning över ny typer av rullande materiel med tekniska data, ritning och litt Io, Q7, Q8, Q9, Q10 och A2.}
UPP
Maskinbyrån. Ny rullande materiel vid SJ 1915. Meddelande nr 10. Ref nr 435.
{Förteckning över ny typer av rullande materiel med tekniska data, ritning och litt F, J, W, O, P, Z och X1/CF1.}
UPP
Maskinbyrån. Ny rullande materiel vid SJ 1916. Meddelande nr 13. Ref nr 436.
{Förteckning över ny typer av rullande materiel med tekniska data, ritning och litt Bo5, Ao2, Co7 och So1.}
UPP
Maskinbyrån. Ny rullande materiel vid SJ 1918. Meddelande nr 14. Ref nr 437.
{Förteckning över ny typer av rullande materiel med tekniska data, ritning och litt G, ABCo3, Co8, F2d, Q2 och Q2 treaxlig.}
UPP
Maskinbyrån. Statens Järnvägars Lokomotiv 1927. Illustrerad förteckning över Statens Järnvägars ånglokomotiv och tendrar. SJ 1927. Ref nr 399.
{Förteckning över lok och tendrar år 1927, med tekniska data och ritningar.}
UPP
Maskintekniska byrån. Förteckning över lok och vagnar, m.m. Str 77/48. Ref nr 351.
{Förteckning av samtliga lok, vagnar, motorvagnar och rälsbussar tillhörande SJ för år 1948. Utgående fordonsnummer finns i 1937 års utgåva.}
UPP
McGonigol, Robert S, m.fl. Classic Trains. The golden years of railroading. Volume 1 number 2. Ref nr 569.
{Tidskrift innehållande reportage och foton från olika järnvägslinjer i USA.}
UPP
Melander, Rune, m.fl. Teknikens Värld. med Hobby. TV 1960:23,1965:2,1966:9-13,15,18. Ref nr 510.
{Flertal reportage om teknik, med bl.a. två artiklar om ÖSlJ flyttning till Läggesta, och två artiklar om Malmbanan med DM3 skiss.}
UPP
Melchert, Daniel & Sandahl, Lars. Växjö - Åseda - Hultsfred - Västerviks Järnväg. Delen Växjö - Hultanäs. Kulturhistorisk utredning. Utredning 2000:29. Ref nr 617.
{Beskrivning av banan med byggnader, inkl foton, kartor och ritningar.}
UPP
Melchert, Daniel. Från Alvesta till Ösjöbol. Järnvägsbyggnader i Kronobergs län. Ref nr 349.
{Förteckning över alla stationer i Kronobergs län med indelning efter den järnväg som betjänas, med bilder, tekniska data, kartor och beskrivningar.}
UPP
Mihnoss, E G. Sveriges Järnvägsstationer, Orbis 1. Orbis 1. Ref nr 371.
{Innehåller stationer tillhörande SJ första distrikt: Stockholm, Uppland, Södermanland, Östergötland, Gotland, SWB, TGOJ med beskrivning av stationer och personal.}
UPP
Miquel, Pierre & Fredén, Lennart översättning. I järnvägens barndom - en bildkavalkad 1830 - 1860. Roligt att veta - så levde man förr. Roligt att veta. Ref nr 654.
{Teckingar och berättelser om livet i allmänhet 1830 - 1860, ej så mycket järnväg.}
UPP
Moore, Dennis. The Shimmer of Steel. An all colour celebration of South African Steam locomotives in the 1990s. CvR 2. Ref nr 670.
{Bildberättelse i färg om de sydafrikanska järnvägarnas 1067 mm ånglok aktiva på 1990-talet med bl.a. Garrat-ånglok och övriga 8-kopplade ånglok.}
UPP
Motala Verkstad. Lokomotiv, AB Motala Verkstad. Katalog nr 3037. Ref nr 385.
{Katalog över lok tillverkade vid Motala Verkstad 1932, med bild och tekniska data för ånglok och ellok.}
UPP
Motala Verkstad. Motala Diesel-turbine Locomotive. Reprinted from Diesel Railway traction. Ref nr 773.
{Beskriver principen för dieselturbinlok och dess användning, med bilder och tekniska data för SNJ 13 och SJ litt T6.}
UPP
Mourning, Jim & Rolofson, Bob. New ideas in Railroad Modeling. MRR book no 159. Ref nr 172.
{Artiklar om att bygga modelljärnvägar i USA.}
UPP
Månsson, Krister. Spår i historien. Banmuseet i Ängelholm. Ref nr 557.
{Beskrivning av vad som visas vid Banmuseet i Ängelholm.}
UPP
Mårth, Rolf & Wester, Anders, m.fl. Jernvägsbladet Förstlingen 1996. Medlemsskrift. NBVJ 96:1-4. Ref nr 490.
{Innehåller: Diesellok T21-24, personvagn BD 13, KNJ Pm 54, med ritning och tekniska data, NBVJ nya rälsbussar, Ånglok 11 och 12.}
UPP
Mårth, Rolf & Wester, Anders, m.fl. Jernvägsbladet Förstlingen 1997. Medlemsskrift. NBVJ 97:1-4. Ref nr 491.
{Innehåller: Rälsbuss NBJ Yo2, leveransfoto, ritning, tekniska data och nummerlista, Tankloken vid NBJ med nummerlista.}
UPP
Mårth, Rolf & Wester, Anders, m.fl. Jernvägsbladet Förstlingen 1998. Medlemsskrift. NBVJ 98:1-4. Ref nr 492.
{Innehåller: NKJ personvagnar nr 20-25, De konstnärligt utformade loken 4-6 och 8-10, NKJ godsvagn P 98 med ritning.}
UPP
Mårth, Rolf & Wester, Anders, m.fl. Jernvägsbladet Förstlingen 1999. Medlemsskrift. NBVJ 99:1-4. Ref nr 493.
{Innehåller: SJ nitade stålvagnar 23.5 m längd, med nummerlista, Kalkvagnar med ritning, Striberg malmutlastning, Karlskogas systerlok med ritning, Dieseltågvärmevagn S17d.}
UPP
Mårth, Rolf, Wester, Anders & Helger, Jan, m.fl. Jernvägsbladet Förstlingen 1995. Medlemsskrift. NBVJ 95:1-4. Ref nr 489.
{Innehåll: NBJ "Stut", Lådvagn Iss, med ritning och tekniska data, Stockholms gamla spårvagnar, Ångloken Svartelfven och Carl IX.}
UPP
Märklin. Märklin H0 Katalog 1970 SV. Märklin 70 sv. Ref nr 508.
{Katalog över Märklin:s H0 sortiment.}
UPP
Märklin. Märklin Neuheiten 1994 i skala 1. New item: Maxi. The big toy railroad made of metal. Katalog 1994E. Ref nr 703.
{Modelljärnvägsnyheter från Märklin år 1994 i skala 1.}
UPP
Märklin. Märklin Neuheiten 1996. Das C-Cleis. Katalog 1996. Ref nr 702.
{Modelljärnvägsnyheter från Märklin år 1996 i skala H0, 1 och Z.}
UPP
Mörling, Staffan. Skogsbana - Historik över Lindfors - Bosjöns Järnväg. Utgåva 1. SJK skriftserie nr 1. Ref nr 708.
{Beskrivning av skogsbanan Lindfors - Bosjöns Järnväg, inkl bilder och skisser av rullande materiel.}
UPP
Mörling, Staffan. Skogsbana - Historik över Lindfors - Bosjöns Järnväg. Utgåva 2. SJK skriftserie nr 22. Ref nr 159.
{Beskrivning av skogsbanan Lindfors - Bosjöns Järnväg, inkl bilder och skisser av rullande materiel.}
UPP

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem