Finspong through the centuries 
Bild: finspong.jpg
   
An industrial saga without end.
Förf: Malmberg, Arne

Förlag: Stal-Laval, Norrköping 1989
Bindning: Limmad, 44 sidor, Storlek: 174 * 200 mm
Ref: Finspong, Ref-nr: 301.
 
{Beskrivning av industriell verksamhet sedan 1568, under årens lopp har namnet och tillverkningen ändrats.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem